Notiser

 

 

 

Disputationer vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Följande disputationer äger rum under vårterminen 2014 vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet: den 10 mars Markus Gunneflo (folkrätt) på avhandlingen The Life and Times of Targeted Killing, den 14 mars Anna Bruce (mänskliga rättigheter) på avhandlingen Which Entitlements and for Whom? The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Ideological Antecedents, den 4 april Martin Sunnqvist (rättshistoria) på avhandlingen Konstitutionellt kritiskt dömande — Förändringen av nordiska domares attityder under två sekel, den 28 april Gunnar Þór Pétursson (EUrätt) på avhandlingen The Proportionality Principle as a Tool for
Disintegration in EU Law — of Balancing and Coherence in the Light of the
Fundamental Freedoms och den 23 maj Ulrika Wennersten (civilrätt) på avhandlingen Immaterialrätt och skydd av samhällsideal — en studie av klassikerskyddet i upphovsrätten och undantagen i varumärkesrätten, mönsterrätten och patenträtten för allmän ordning och goda seder. Christoffer Wong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalnotiser

 

Ny president i Kammarrätten i Jönköping
Regeringen har den 27 februari 2014 utnämnt kammarrättslagmannen Stefan Holgersson till president i Kammarrätten i Jönköping. Stefan Holgersson är lagman i Kammarrätten i Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Per Olsson att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2014-02-20). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Lena Lindbäck till hovrättsassessor (2014-02-06), hovrättsfiskalen Annika Rygart Kjellander till hovrättsassessor (2014-03-02). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalerna Sara Asp och Emelie Smiding till hovrättsassessorer (201403-01). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Anna Svedjevik till hovrättsassessor (2014-02-20).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Sundsvall har förordnat kammarrättsfiskalen Hanna Berglund till kammarrättsassessor (2014-0301).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt justitiesekreteraren Olle Bergsten att vara rådman i Falu tingsrätt (2014-0220), tf. rådmannen Magnus Haglund att vara rådman i Värmlands tingsrätt (2014-02-20), rådmannen Bertil Idarsson och utredningssekreterarna Anna Billing samt Ann-Kristin Lidström att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Malmö (2014-0220), chefsrådmannen Björn Lindén att vara lagman i Örebro tingsrätt (2014-0227), rådmännen Lars Holmgård och Bertil Ehn att vara chefsrådmän i Värmlands tingsrätt (2014-02-27).

 

Försvarsunderrättelsedomstolen
Regeringen har utsett Hases Per Sjöblom till ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen (201312-05).

 

 

 

SvJT 2014 Personalnotiser 279 Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Hans Altsjö, Advokatbyrån Bengt Bråstad AB, Stockholm, Denise-Sophie Andersson, Advokatfirman Credo AB, Göteborg, Henrik Antonsson, Advokatfirman Credo AB, Göteborg, Marcus Bergström, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Viveka Bonde, Fürst & Partners Advokatfirma AB, Stockholm, Julia Brugge, Andulf Advokat AB, Stockholm, Helena Bune, Trägårdh Advokatbyrå AB, Malmö, Ted Dahlqvist, Advokatbolaget Opus AB, Stockholm, Elisabeth Elvingsson, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Erik Forsin, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Johan Gezelius, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Norrköping, Olof Girhammar, Advokatfirman Sigma HB, Stockholm, Ulrika Hedlund, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå, Hanna Hjalmarsson, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Foad Hoseinian, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Bryssel, Tomas Johansson, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Johan Klåvus, Trägårdh Advokatbyrå AB, Malmö, Emma Lenné, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Levinsson,
Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Henrik Lindblom, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Linköping, Christoffer Löfquist, Foyen Advokatfirma AB, Malmö, Emma Nilsson, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Emelie Righammar, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Fredrik Karlsson Rolandsson, Advokatfirman Devlet AB, Stockholm, Tove Sander, Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB, Stockholm, Carl Skygge, Advokatbyrån Torbjörn Jönsson AB, Helsingborg, Sara
Strandberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Ola Svanberg, Advokatfirman Westermark Anjou AB, Stockholm, Fatima Söderqvist, Advokatfirman Kjällgren AB, Trollhättan, Simon Tobjörk, Advokatfirman Credo AB, Göteborg, Rickard Vernet, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Andréa Wijnbladh,
Advokatfirman af Klercker AB, Nyköping, Maria Yngner, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö, Teresa Camacho Artacho (reg. EU-advokat), Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Lara Olivetti (reg. EU-advokat), Lara Olivetti, Stockholm, David Tayler (reg. EU-advokat), Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm (2014-03-07).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt rättssakkunniga Anne Lillieroth att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Umeå (2014-02-20).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 Notiser SvJT 2014 I detta häfte (s. 201–280) jämte bilaga (s. 281–334) har medverkat bl.a.
Olle Abrahamsson, f.d. rättschef
Henrik Jermsten, justitieråd
Mikael Forsgren, ämnesråd
Maarit Jänterä-Jareborg, professor
Carl Henrik Ehrenkrona, ambassadör
Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd och professor
Elisabet Fura, chefsjustitieombudsman
Karl Dahlstrand, jur. dr
Christoffer Wong, jur. dr
Torkel Gregow, f.d. justitieråd
Mikael Mellqvist, lagman, jur. dr h.c.