Notiser

 

 

 

Rapport från SvJT:s årsmöte
Den 9 april 2014 hölls årsmöte i Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. Denna gång på Juristernas Hus, Stockholms universitet. Vid årsmötet gjordes sedvanlig genomgång av årsredovisningen för föregående verksamhetsår.
    Efter mötet lanserade redaktionen tidningens nya webbplats www.svjt.se. Styrelsen och redaktionen är överens om vikten av att behålla och vårda fördelarna med att vara en nästan 100 år gammal tidskrift men samtidigt vara en modern sådan som utvecklas i takt med tekniken och samhället i övrigt. Sedan en tid tillbaka har tidningen också ett konto på twitter (@juristtidningen), vilket bland annat används för att uppmärksamma när ett nytt häfte har publicerats. På webbplatsen www.svjt.se kan artiklar från och med 1990 och framåt läsas i fulltext utan kostnad. Framtida häften av SvJT kommer att publiceras i sin helhet där, samtidigt som utgivningen på papper kommer att fortsätta som vanligt. Webbplatsen har tagits fram i samarbete med webbyrån Oxys och medieanalytikern Olle Lidbom.
    Syftet har varit att skapa en webbplats där läsupplevelsen ska vara i fokus och en ny plattform för att sprida tidningens innehåll. Det senaste numret av SvJT ska kunna läsas via datorn, läsplattan eller mobilen likväl som på papper. På webbplatsen lyfts också äldre artiklar fram. Ambitionen är att hela tidningens arkiv, från starten 1916, så småningom ska finnas tillgängligt på www.svjt.se.
    Efter årsmötet hölls en paneldebatt på temat integritet och övervakning. Moderator var professor Mårten Schultz och deltagare i panelen statssekreteraren Martin Valfridsson, riksdagsledamoten Maria Ferm, generalsekreteraren Anne Ramberg, biträdande säpochefen Johan Sjöö och journalisten Oisín Cantwell.
    Mötet avslutades med en buffé. Till lanseringen av webbplatsen, debatten och efterföljande buffé hade också studenter från juristlinjen vid Stockholms universitet bjudits in. Charlotte Kugelberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SvJT 2014 Personalnotiser 506 Personalnotiser

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Daniel Brunson till hovrättsassessor (2014-04-25), hovrättsfiskalen Isak Kurt till hovrättsassessor (2014-05-02), hovrättsfiskalen Klara Lidman Kittel till hovrättsassessor (2014-05-02).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Caroline Björk till kammarrättsassessor (2014-05-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättslagmannen Anders Erlman att vara lagman i Norrtälje tingsrätt (2014-04-16).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning Björn Johansson att vara lagman i Förvaltningsrätten i Umeå (2014-04-16).

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 431–506) har medverkat bl.a.
Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd, professor
Göran Lambertz, justitieråd
Claes Sandgren, professor
Henrik Matz, jur. dr
Thorsten Cars, f.d. hovrättslagman
Rolf Strömberg, f.d. generaldirektör
Claes Martinson, docent
Michael Bogdan, professor
Charlotte Kugelberg, kansliråd