Notiser

 

 

Nya justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringen har den 15 maj 2014 utnämnt finansrådet Per Classon, advokaten Mahmut Baran och rättschefen Inga-Lill Askerjö att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Per Classon är sedan 2009 finansråd och avdelningschef i Finansdepartementet. Under åren 2001–2009 var han rättssakkunnig, enhetschef och departementsråd i samma departement. Han har även varit kommittésekreterare i 1998 års parlamentariska Fastighetsbeskattningskommitté. Han förordnades som kammarrättsassessor 1996. Per Classon tillträder den 1 september 2014.

 

 

Mahmut Baran har flerårig erfarenhet av advokatverksamhet och är i dag advokat och delägare i advokatbyrån Bird & Bird. Under åren 1988–2001 var han bland annat konsult och expert vid Skatteverket. Han är expert i utredningen om specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och medförfattare till en lagkommentar om skatterätt. Mahmut Baran tillträder den 15 oktober 2014.

 

 

 

Inga-Lill Askersjö är sedan 2012 rättschef vid Skatteverket. Dessförinnan var hon kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Under åren 2006–2010 var hon chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm. Dessförinnan var hon skattedirektör och enhetschef vid Skatteverket. Hon har även arbetat som rättssakkunnig och kansliråd i Finansdepartementet. Hon förordnades som kammarrättsassessor 1997. Inga-Lill Askersjö tillträder den 1 oktober 2014.

 


Foto: Johan Jeppsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

674 Notiser SvJT 2014 I detta häfte (s. 587–674) har medverkat bl.a.
Dag Mattsson, justitieråd
Lotta Lerwall, docent
K-G Ekeberg, f.d. lagman
Pauliine Koskelo, president
Mårten Schultz, professor
Niklas Arvidsson, docent
Claes Martinson, docent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tryckfel i ett mindre antal exemplar av häfte 7/2014
Redaktionen har uppmärksammats på ett tryckfel i vissa exemplar av häfte 7/2014: ett antal sidor saknas (s. 555–570) och andra sidor förekommer dubbelt. Felet beror på ett misstag hos tryckeriet och förekommer endast i ett mindre antal exemplar. Redaktionen beklagar det inträffade. De prenumeranter som fått ett felaktigt exemplar av tidningen uppmanas kontakta kundtjänst (svjt@iustus.se) för att få ett nytt exemplar skickat till sig. Charlotte Kugelberg