Personalnotiser

 

 

Ny generaldirektör för Rättsmedicinalverket
Regeringen har den 26 februari 2015 anställt Monica Rodrigo att vara generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket. Monica Rodrigo har varit expeditions- och rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet sedan 2011. Hon var chefsjurist vid Rikspolisstyrelsen under 2010 och chefsjurist vid Ekobrottsmyndigheten 2005–2010. Monica Rodrigo har också arbetat som bolagsjurist vid Stockholmsbörsen och arbetat vid Finansdepartementet.

 

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Gabriel Lind af Hageby till hovrättsassessor (2015-0126), hovrättsfiskalen Anna Tikkanen till hovrättsassessor (2015-02-21), hovrättsfiskalen Jessica Didrikson till hovrättsassessor (2015-03-03). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Emma Önneby till hovrättsassessor (2015-02-21). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Marlene Forsman till hovrättsassessor (2015-03-01). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsassessorn Sylvia Åberg till hovrättsassessor (2015-02-01).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Emilia Franke till kammarrättsassessor (2015-0301). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Johan Westlund till kammarrättsassessor (2015-0305).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt utredningssekreteraren Dina Gutrad att vara rådman i Hässleholms tingsrätt (2015-02-12), rådmannen Johan Rosén att vara rådman i Nacka tingsrätt (2015-0226).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt försvarsjuristen tillika sektionschefen Maria Arnljots att vara rådman i Förvaltningsrätten i Karlstad (2015-02-12), rådmannen Annika Lowén att vara lagman i Förvaltningsrätten i Linköping (2015-02-26),

280 Notiser SvJT 2015 kammarrättsrådet tillika vice ordföranden på avdelning Johan Sanner samt rådmännen Lena Stegeland och Dick Hjort att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2015-02-26), rådmannen Rolf Samuelsson att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Göteborg (2015-02-26).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 173–280) har medverkat bl.a.
Dag Victor, f.d. justitieråd
Magnus Schmauch, universitetslektor
Sara Hovstadius, jur. kand.
Carl Josefsson, hovrättsråd och vice ordförande på avdelning
Oscar Nilsson, jur. kand.
Inger Österdahl, professor
Anders Ingvarson, advokat
Marcus Utterström, jur. kand.