Personalnotiser

 

 

 

Nya justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

 


Regeringen har den 26 mars 2015 utnämnt Mari Andersson att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen (2015-03-26). Mari Andersson är sedan 2013 tf. kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm och hon var dessförinnan lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm. Hon har tidigare bl.a. även arbetat i Statsrådsberedningen och Finansdepartementet och som sekreterare i Skattelagskommittén. Mari Andersson tillträder den 1 maj 2015.

 

 

Regeringen har den 26 mars 2015 utnämnt Leif Gäverth att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen (2015-03-26). Leif Gäverth är sedan 2010 lagman i Förvaltningsrätten i Uppsala och var innan dess lagman vid Länsrätten i Västmanlands län. Han är ledamot i Skatterättsnämnden och har också haft uppdrag som särskild utredare och även varit expert och sekreterare i statliga utredningar. Leif Gäverth tillträder den 5 oktober 2015.

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsråden Britta Ekström, Henrik Fernqvist, Karin Jungerfelt och Charlotte Hallén att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige (2015-03-19), justitiesekreterarna Anna Gränsmarker och Hanna Borén, utredningssekreteraren Linda Nordblom och kammaråklagaren Linda Carlsson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2015-03-19). hovrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning Linda Hallstedt att vara hovrättslagman i Göta hovrätt (2015-03-26). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Ricardo Valenzuela Aragones till hovrättsassessor (201503-18), hovrättsfiskalen Linus Martinson till hovrättsassessor (2015-04-01), hovrättsfiskalen Charlotta Björk till hovrättsassessor (2015-04-01).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Maria Uddenfeldt till kammarrättsassessor (201504-01).

SvJT 2015 Personalnotiser 367 Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Margita Åhsberg att vara chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt (2015-03-26).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt juristen Veronica Lindström att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping (2015-04-01).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Wissal Abdallah, Prio Advokatbyrå AB, Stockholm, Emelie Andersson,
Advokatfirman Massi AB, Södertälje, Wasfi Al Bitar, Advokatbyrån Martin Cullberg AB, Stockholm, Anna Ekberg, Juristfirman Ekberg, Göteborg, Marcus Glimberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Daniel Gustafsson, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Toralf
Hällen, Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Johansson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Linn Jonsson, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Clas Jörgensen, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Skåne AB, Helsingborg, Elin Karls, Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB, Falun, Måns Erlandsson Karlsson, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm, Thomas Karlsson, Advokatbyrån Lindwall & Partners AB, Stockholm, Johan Kjellner, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Anthony Krystek, kerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, Kajsa L´Estrade, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Skåne AB, Helsingborg, Katarina Lindgren, ITAdvokaterna i Sverige KB, Stockholm, Jessica Lippman, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Catrin Listad, advokatbyrån Wiklund Skoglund & Wachenfeldt AB, Gävle, Madeleine Mahr, Advokatfirman Skarborg & Partners AB, Stockholm, Sormeh Moghaddam, Advokaterna Melin & Fagerberg AB, Göteborg, Anders Morén, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Eva Müller-Hansen, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Skåne AB, Helsingborg, Henrik Månsson, Amber Advokater Karlskrona KB, Karlskrona, David
Nordenlöw, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Bryssel, Salomon
Grape Nutti, Skierfe Advokatfirma AB, Stockholm, Catrine Nylén, Advokatfirman NORDIA Göteborg KB, Göteborg, Johanna Berggren Olsson,
Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Sofie Sandberg, Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Gabriela Baier Sandén, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Catharina von Scheele, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Zozan Sinjari, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Maria
Sivertsson, Kastell Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik Sjövall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Madeleine Skaarnes, Advokat Gunilla Olsson AB, Stockholm, Samuel Skybrand, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Skägg, Andersson Gustafsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Erica Assarsson Sommerfors, Gaestadius Advokatbyrå AB, Göteborg, Sigrid Törnsten, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Johanna Vincent, Advokatfirman Glimstedt AB, Alingsås, Erik
Åslund, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Barbara Zalecka (Radca Prawny) (reg. EU-advokat), Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Zalecka, Stockholm (2015-03-13).

 

 

368 Notiser SvJT 2015 I detta häfte (s. 281–368) har medverkat bl.a.
Martin Borgeke, justitieråd
Petter Asp, professor
Lena Olsen, professor
Patrik Lindskoug, universitetslektor
Dag Mattsson, justitieråd
Henrik Matz, ämnesråd
Jan Rosén, professor
Claes Granmar, universitetslektor