Dag Victor 70 år — en hyllning från kolleger

 


Den 12 september 2014 fyllde Dag Victor 70 år. Strax dessförinnan hade han lämnat sitt sista uppdrag som medlem i Lagrådet.
    Dag har haft en enastående och närmast unik karriär som har innefattat verksamhet inom ett flertal för straffrätten relevanta verksamhetsområden — akademin, Regeringskansliet, Brå, Riksåklagaren samt inte minst såsom domare i Svea hovrätt och Högsta domstolen.
    Efter avlagd jur. kand.-examen och tingstjänstgöring tjänstgjorde Dag hos Riksåklagaren. Han disputerade vid Uppsala universitet år 1977 på en avhandling i allmän rättslära och var därefter aktiv som forskare och docent i straffrätt. I början av 1980-talet var han verksam som utredare vid Brå och publicerade där flera viktiga rapporter. I mitten av 1980-talet återvände han till Riksåklagaren i rollen som byråchef och 1986 utsågs han till departementsråd vid straffrättsenheten på Justitiedepartementet, där han stannade till 1992 då han utnämndes till hovrättslagman i Svea hovrätt. År 1997 utnämndes Dag till justitieråd vid Högsta domstolen. Vid sidan av sin karriär har han ända sedan studietiden varit mycket aktiv i den kriminalpolitiska och straffrättsliga debatten och därvid författat ett stort antal artiklar. Därutöver har Dag medverkat på olika sätt i ett stort antal statliga utredningar på straffrättens område.
    Med anledning av bemärkelsedagen anordnades ett kollokvium i Uppsala den 19 september 2014 för att hylla Dag Victor. En rad representanter från Dags tidigare arbetsplatser hade inbjudits för att inleda på särskilda — för straffrättsintresserade — intressanta teman. I detta häfte av SvJT har vi fått möjlighet att publicera dessa bidrag i omarbetad form. Magnus Ulväng och Petter Asp