Personalnotiser Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Johanna van Rooij till hovrättsassessor (2015-08-13).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Anna Atanasova Andersson till kammarrättsassessor (2015-09-01).

 

 

 

 

Rättelse

 

 

I häfte nr 7 publicerades Carl Josefssons artikel ”Vad gör domstolars normkontroll legitim? — Slutreplik” (SvJT 2015 s. 539). Tyvärr skrevs den sista meningen i avsnitt 3 (på s. 542 f.) över av annan text i sådan utsträckning att den blev oläsbar. Redaktionen beklagar detta samt rättar texten på svjt.se och i den kommande årsboken. Den sista meningen i avsnitt 3 ska ha följande lydelse.

 

Dessutom är de situationer, i vilka en offensiv författningstolkning inte skadar, enligt Habermas alltså begränsade till de fall där det handlar om genomdrivandet av det demokratiska förfarandet och den deliberativa (dvs. deltagande) formen av politisk menings- och viljebildning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 625–708) har medverkat bl.a.
Björn Sandvik, professor
Fredrik Sjövall, advokat
Ove Bring, professor
Mikael Schantli, jur. kand.
Emilia Strömberg, jur. kand.
Fredrik Bergman, tf. hovrättsassessor
Michael Bogdan, professor