Notiser

 

 

Till minne av Curt Olsson
Den 22 oktober 2014 avled förutvarande presidenten i Finlands Högsta Domstol jur.dr Curt Olsson, 95 år gammal.
    Curt Olsson föddes i Helsingfors den oroliga hösten 1919 i en finlandssvensk familj med starka juristtraditioner. Hans morfar var advokaten och politikern Kaarlo Castrén, som blev den unga republikens statsminister det år då dottersonen föddes. Curt Olsson påbörjade juridiska studier i Helsingfors men inkallades till deltagande i Finlands krig. Han blev sårad i strid och kom att vistas en tid som konvalescent i Uppsala. Där träffade han värmländskan Ingrid Persson. De ingick 1943 ett äktenskap som skulle bli livsvarigt. Året därpå avlade Olsson högre rättsexamen och juris kandidatexamen, och 1949 disputerade han för juris doktorsgraden med avhandlingen ”Aktieförvärvarens rätt i förhållande till bolaget”. År 1952 utnämndes han till professor i handelsrätt vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, vars rektor han blev innan han fyllt fyrtio.
    Affärsjuridik i bred mening, särskilt associationsrätt, kom att bli dominerande i Olssons rättsvetenskapliga författarskap, som var präglat av författarens insikter och erfarenheter från talrika utrednings- och skiljemannauppdrag. Hans ”Juridiken i affärslivet” från 1953 utgavs i flera upplagor, den sjunde och senaste år 1975. Han har karakteriserats som en föregångare för den rättsekonomiska forskning som senare skulle utvecklas i Norden.
    Under 1950- och 60-talen var Curt Olsson verksam i finländskt och nordiskt lagstiftningsarbete. Särskilt betydelsefull var hans medverkan vid totalreformen av den finländska aktiebolagsrätten. En ny vändning tog Olssons karriär när han år 1970 blev ledamot av sitt lands högsta domstol, där han fem år senare utnämndes till president. På den posten stannade han till pensioneringen år 1989. Han verkade framgångsrikt för att besvärstillstånd skulle krävas för att mål skulle upptagas till prövning i tredje instans och medverkade därmed till att Högsta domstolen i Finland på samma sätt som den i Sverige blev en prejudikatinstans. Även i fråga om domstolens arbetssätt genomförde han en betydande modernisering. Om sin mångsidiga verksamhet berättar han i ”För lag och rätt i rikets tjänst: minnen 1937–1989” (1999).
    Curt Olsson hade en stark känsla för de nordiska rättsordningarnas samhörighet och bidrog i olika former aktivt till nordiskt juridiskt samarbete. Han blev 1984 juris hedersdoktor vid Uppsala universitet och 1988 utländsk ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
    Curt Olsson var en kraftkarl som fast och konsekvent drev den sak han fann riktig vare sig den åtnjöt popularitet eller ej, men han var också en varm och generös människa. Med honom går en märkesman i nordiskt rättsliv och nordiskt juridiskt samarbete ur tiden.

Stig Strömholm

 

 

 

Personalnotiser

 

 

 

Ny rikspolischef
Regeringen har den 11 november 2014 anställt Dan Eliasson att vara rikspolischef vid Polismyndigheten. Dan Eliasson är sedan 2011 generaldirektör för Försäkringskassan och dessförinnan generaldirektör för Migrationsverket. Han har tidigare varit bland annat statssekreterare, internationell chefsförhandlare och ambassadör i Regeringskansliet. Dan Eliasson tillträder 1 januari 2015.

 

 

 

 

Regeringskansliet
Regeringen har anställt Catharina Espmark att vara statssekreterare i Regeringskansliet (201410-23).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Katarina Rikte och rådmannen Marianne Karlsson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2014-11-13), rådmannen Thomas Kaevergaard, ämnesrådet Göran Nilsson och kammaråklagaren Camilla Larsson att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2014-1112), utredningssekreteraren Anna Graninger att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2014-11-13), lagmannen Björn Hansson att vara hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2014-11-20). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Per-Ola Cullin till hovrättsassessor (2014-10-04), hovrättsfiskalen Håkan Sellman till hovrättsassessor (2014-10-18), hovrättsfiskalen Oscar Englesson till hovrättsassessor (2014-10-25), hovrättsfiskalen Sandra Lundgren till hovrättsassessor (2014-11-08) hovrättsfiskalen Adam Larsson till hovrättsassessor (2014-11-18). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Fredrik Lövkvist till hovrättsassessor (2014-10-01), hovrättsfiskalen Johanna Nilsson till hovrättsassessor (2014-12-15).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Karin Benson, rådmannen Ann-Jeanette Eriksson, utredningssekreteraren Hanna Kristiansson och utredningssekreteraren Pia
Cedermark att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2014-1113).

82 Notiser SvJT 2015 Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Åke Söderlind att vara rådman i Nyköpings tingsrätt (201410-30), utredningssekreteraren Mirja Künstlicher Högström, justitiesekreteraren Helen Bergström och rättssakkunniga Jennie Dackmar att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (2014-11-13), advokaten Marie Gerrevall att vara rådman i Växjö tingsrätt (2014-1204), rättssakkunnige föredraganden Andreas Rung att vara rådman i Örebro tingsrätt (2014-12-04), biträdande enhetschefen Susanna Berntsson att vara rådman i Varbergs tingsrätt (2014-12-04), kammaråklagare Magnus Nilsson att vara rådman i Gällivare tingsrätt (2014-12-04). Regeringen har anställt stadsjuristen Mats Sandmark på en tidsbegränsad anställning som rådman i Uppsala tingsrätt (2014-12-04).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Marie--Jeanette Axelius Friberg att vara lagman i Förvaltningsrätten i Karlstad (2014-10-23), lagmannen Anders Hagsgård att vara lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg (2014-12-04).

 

Polisväsendet
Regeringen har anställt Mats Löfving att vara chef för Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten (2014-11-20), Ebba Sverne Arvill att vara chef för Avdelningen för särskilda utredningar vid Polismyndigheten (2014-11-20), Anders Thornberg att vara säkerhetspolischef och generaldirektör vid Säkerhetspolisen (2014-12-11), Johan Sjöö att vara biträdande säkerhetspolischef (2014-12-11).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Catharina Althini, Advokatfirman NORDIA Göteborg KB, Göteborg, Stefan Barandth, Advokaterna Bohmansson & Schultz AB, Örebro, Karl
Björlin, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Malin Buch, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Karin Carlsson, Advokatfirman Bo Nilsson AB, Katrineholm, Joel Englund, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna Gunnarsson, Kristianstad Advokatbyrå AB, Kristianstad, Pontus Gunnarsson, Foyen Advokatfirma AB, Malmö, Caroline Irander,
Kihlstedts Advokatbyrå HB, Linköping, Joakim Jannersten, Excello Advokatbyrå KB, Stockholm, Oscar Jansson, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Therese Jönsson, Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Malmö, Katarina Karlsson, Advokatfirman Allians H Nilsson AB, Karlstad, Daniel Kimselius, Juristfirman Daniel Kimselius AB, Stockholm, Klara Kjellberg, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Marie Kjellerstedt, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Nathalie Lacotte, Advokatfirman

SvJT 2015 Personalnotiser 83 Gärde & Partners AB, Stockholm, Rikard Lindahl, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, David Halén Lindberg, Carlstads Advokatbyrå HB, Karlstad, Oskar Ljungholm, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Jennica
Lundbäck, Advokatbyrån Lege AB, Stockholm, Johan Mattsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Johanna Nilsson, Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg, Maria Nyström, Lindstedts Advokatbyrå AB, Sundsvall, Ingvar Persson, Advokatfirman Bastling & Partners AB, Stockholm, Hans
Ramberg, Hans Ramberg Aktiebolag, Danderyd, Ingrid Sager, Juristbyrån Ingrid Sager AB, Göteborg, Sanja Sjögren, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Daniel Strandberg, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Johan Sundqvist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Henrik Sundström, Sundström & C:o Juristbyrå AB, Ljungskile, Ulrika Tejler,
Frank Advokatbyrå AB, Stockholm, Henrik Tynkkynen, Advokatfirman Åberg & Co AB, Stockholm, Katherine Lobos Vasquez, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Linköping, Gustaf Wangson, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman, Stockholm (2014-11-10). Michael Berg, Advokatfirman Inter i Stockholm U & B AB, Stockholm, Lars Björk, Fastighetskonsult Lars Björk i Almunge AB, Almunge, Rezarta
Cela, Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg, Cecilia Darrell, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Josefin Engström, Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Terese Evertsson, Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult HB, Älmhult, Martin Fagerlund, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Sara Fjell, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Linda Forsberg, Advokatfirman Glimstedt Malmö AB, Malmö, Reibar
Gadan, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Agneta Gustafsson, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå, Jimmy Gärd, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Linda Hallberg, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Johan Håkansson, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö, Helen
Jagebro, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Sofie Jeppsson,
Advokatfirman Althin, Stockholm, Rickard Jonason, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Anders Karlsson, KLA-Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB, Stockholm, Lovisa Larsson, Nord & Co Advokatbyrå KB, Stockholm, Kristina Ljungström, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Carl-Johan
Pousette, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Joel Pälvärinne, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Falah Rasul, Juristfirman Falah Rasul AB, Uppsala, Evelina Rosenborg, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Jonas
Rydgren, Advokatfirman Werner HB, Karlskrona, Peter Sandberg, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Susanna Sellberg, Magnusson Advokatbyrå, Malmö, Jesper Jonsson Silow, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Emma von Greyerz Stuart-Beck, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Sara Varda St Vincent, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB AB, Stockholm, Caroline Vartia, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Cecilia
Wennerholm, Apriori Advokatbyrå AB, Stockholm, Christina Wikström, Wikström & Partners AB, Stockholm, Lena Rebane Greenfield (reg. EUadvokat), Juristbyrån Lena Rebane, Skoghall (2014-12-05).

 

Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har befordrat Minna Gräns till professor i allmän rättslära (2015-01-01), Charlotta Zetterberg till professor i miljörätt (2015-01-01).

 

 

84 Notiser SvJT 2015 I detta häfte (s. 1–84) har medverkat bl.a.
Fredrik Wersäll, hovrättspresident
Olle Abrahamsson, f.d. rättschef
Henrik Jermsten, justitieråd
Rolf Skog, adjungerad professor
Anders Ingvarson, advokat
Marcus Utterström, jur. kand.
Carl Josefsson, hovrättsråd och vice ordförande på avdelning
Dag Victor, f.d. justitieråd
Stig Strömholm, professor emeritus