Notiser

 

 

Juridiska biblioteket i Stockholm — obemärkt men utmärkt
I Stockholm finns ett relativt okänt juridiskt bibliotek med goda resurser och visst underutnyttjande. Det är öppet för juridikstuderande och för alla med svensk juristexamen. Biblioteket ligger i Advokatsamfundets hus, Tryggerska villan, på Laboratoriegatan 4 i Stockholm. Det är väl värt ett besök redan för den vackra miljön.
    Grunden till Juridiska biblioteket lades 1935 genom en sammanslagning av flera mindre boksamlingar, bl.a. justitierådet Tore Alméns bibliotek och advokat Gunnar Collins dito. Sedan 1963 är biblioteket en stiftelse. Vid den renovering som gjordes efter att Advokatsamfundet hade köpt Tryggerska villan 1981 byggdes delar av den nedersta våningen om till bibliotek.
    Stiftelsen Juridiska Biblioteket i Stockholm har enligt stadgarna till ändamål att genom sin verksamhet främja rättsvetenskaplig forskning. Men utlåningsverksamheten är bredare än så, och biblioteket används i praktiken mest av advokater och studenter. Juridiska biblioteket fungerar som Advokatsamfundets bibliotek och bekostas delvis av samfundet. Men det är alltså öppet även för andra. Det omfattar ca 50 000 volymer svensk och utländsk litteratur. Tyngdpunkten ligger på svensk och nordisk juridik. Förutom en omfattande boksamling från 1700-talet och framåt finns tidskrifter, offentligt tryck och tillgång till flera svenska och utländska rättsdatabaser.
    Alla jurister är välkomna på besök. Det finns gott om läsplatser och även tillgång till internet. Hemlån medges bara för advokatbyråer. I stiftelsens stadgar står att ingen ersättning får tas ut för rätten att använda biblioteket. Men om man vill beställa böcker för hemsändning, får man betala kostnaden för frakten.
    Intressenter i stiftelsen är Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, Sveriges advokatsamfund, Juristföreningen i Stockholm och Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. Dessa besätter också styrelseposterna. För närvarande består styrelsen av Johnny Herre (ordförande), Catharina Espmark, Anne Ramberg, Mårten Schultz och undertecknad.
    Biblioteket är öppet på kontorstid, fram till kl. 17.00, och bemannat med en bibliotekarie (Bitte Wölkert). Man kan få information per e-post, biblioteket@advokatsamfundet.se. Och mer kan man läsa på hemsidan, www.juridiskabiblioteket.se, där man även kan söka i bibliotekets katalog.
    Välkommen att använda Juridiska biblioteket i Stockholm.

 

 

 

 

 

Göran Lambertz

 

 

 

 

Personalnotiser

 

 

 

Högsta domstolen
Regeringen har utnämnt justitierådet Stefan Lindskog att vara justitieråd tillika ordförande i Högsta domstolen (2015-09-24).

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Johan Dahlman till hovrättsassessor (2015-10-01), hovrättsfiskalen Christina Blomberg till hovrättsassessor (2015-10-01), hovrättsfiskalen Emma Hellman till hovrättsassessor (2015-10-10). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Rebecka Åman Wiberg till hovrättsassessor (2015-09-01), hovrättsfiskalen Erik Havelius till hovrättsassessor (2015-10-01), hovrättsfiskalen Hannah Edström till hovrättsassessor (2015-10-01).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsråden Åsa Ståhl och Niclas Falkendal att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Göteborg (2015-10-15). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Malin Toivainen till kammarrättsassessor (201510-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning Liselotte Rågmark att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt (2015-10-15).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Anna Flyme Ahlstrand, utredningssekreteraren Pernilla Arrland, tf. rådmannen Therese Larsson Dozet och utredningssekreteraren Isabel Andersson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Malmö (2015-10-15).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Kristina Ahlström, Kristina Ahlström Juridik AB, Stockholm, Henrik Appelqvist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Sofie Arnell,
Ramberg Advokater AB, Stockholm, Jenny Baaz, Advokatfirman Allié AB, Göteborg, Lena Baggens, Advokaterna Wikner & Marneros AB, Mora, Magdalena Berg, Göteborgs Advokatbyrå AB, Göteborg, Christina Bjerke,
Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg, Jens Björkstrand, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm, Linda Dahlin, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Caroline Davidsson, Skånes Advokatbyrå AB, Simrishamn, Ylva
Forsberg, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Charlotte Haglind, Advokatfirman Stockholms Asylbyrå AB, Stockholm, Nadja Hatem, Hatem &

SvJT 2015 Personalnotiser 877 Sjunghamn Juristbyrå AB, Stockholm, Emelie Henriksson, holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB, Stockholm, Patricia Jonsell, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Stockholm KB, Stockholm, Marcus Jonsson, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Gustav Kling, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Sandra Lima, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Stockholm KB, Stockholm, Hanna Lundberg, Advokatfirman Stockholms Asylbyrå AB, Stockholm, Hanna Magnusson, Advokatfirman ACTA i Helsingborg KB, Helsingborg, Terfa Nisébini, Nisébinis Juristbyrå KB, Göteborg, Charlotte
Nothnagel, Advokatfirman Westermark Anjou AB, Stockholm, Mardin
Nora Pakas, Advokatfirman Åberg i Göteborg Aktiebolag, Göteborg, Richard Ramberg, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Helena Ring, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Diana Lindgren Saelöen,
Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB, Limhamn, Linda-Marie Schenholm,
Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Ulrika von Sivers, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Anuta Sjunghamn, Hatem & Sjunghamn Juristbyrå AB, Stockholm, Josefine Sjöstrand, Juristfirman Sjöstrand, Kungsbacka, Adrian Helly-Hansen Stockenborn, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Maria Strömhage, Rådera AB, Klagshamn, Emma Tillberg, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Åberg, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm, Carl Adam Åhnberg, Advokatfirman Devlet AB, Stockholm (2015-10-02).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt chefsjuristen Vanja Lycke att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Västerås (2015-10-15).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiser SvJT 2015 878 I detta häfte (s. 793–878) har medverkat bl.a.
Lars Heuman, professor
Erik Sjöman, advokat
David Frydlinger, advokat
Erik Woodcock, advokat
Göran Lambertz, justitieråd