Notiser

 

 

Minnesord över Per Virdesten
Justitierådet Per Virdesten avled i januari 2016, 69 år gammal.
    Per Virdesten utnämndes till assessor vid Svea hovrätt 1981 och började samma år som sakkunnig i Budgetdepartementet. Under åren 1983–1989 arbetade han i Civildepartementet, först som sakkunnig och sedan från 1985 som departementsråd. Han var rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet från 1989 till 1998 och sedan, mellan åren 1998 och 2004, rättschef i Statsrådsberedningen. År 2004 utnämndes han till justitieråd i Högsta domstolen där han stannade till sin pensionering 2013.
    Härutöver hade Per Virdesten uppdrag i ett flertal olika nämnder. Bland annat var han ordförande i Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd och i Nämnden mot diskriminering. Han var också vice ordförande och sedan ordförande i Pressens Opinionsnämnd. Per Virdesten ledde ett stort antal statliga utredningar, senast utredningen om skydd för visselblåsare.
    Under närmare tio år var Per Virdesten alltså ledamot av Högsta domstolen. Där gjorde han ett bestående intryck. Hans erfarenheter från den offentliga förvaltningen och hans djupgående kunskaper inom många rättsområden bidrog i mycket stor utsträckning till domstolens rättsbildande verksamhet. Han hade förmåga att se de rättsliga problemställningarna ur flera olika vinklar.
    Per Virdesten var också väl medveten om domstolens prejudikatbildande uppgift i ett modernt samhälle. Han var mycket engagerad i frågor som gällde avgörandenas struktur och, inte minst, språkliga utformning i syfte att domstolen på bästa sätt skulle fullgöra sin uppgift att lämna vägledning. Han kombinerade sin skicklighet och förmåga till överblick med sinne för detaljer och nyanser och var mån om att avgörandena skulle vara i alla avseenden väl genomarbetade.
    Trots att Per Virdesten tog på sig en tung arbetsbörda, fann han tid för andra som ville diskutera rättsliga frågor. Hans synpunkter var alltid intressanta och gjorde det lättare för oss andra att komma vidare i det egna tänkandet. Han var också pigg på att diskutera sådant som låg vid sidan av arbetet. Vi är många som har haft stort utbyte av samtal om så skilda ämnen som konst, samhälle och jordbruk. Han var mycket intresserad av idrott, deltog i många motionslopp och ledde löprundor från arbetsplatsen i ett tempo som bara de mest vältränade kunde hänga med i.
    Genom sitt naturliga sätt hade Per Virdesten lätt att knyta kontakter med människor och han var mycket uppskattad av alla som han arbetade med. Per Virdestens många goda egenskaper ledde också till att han anlitades för Högsta domstolens interna utvecklings- och moderniseringsarbete.
    Per Virdesten har genom sina insatser lagt en grund för framtiden.

 

Marianne Lundius
Stefan Lindskog
Gudmund Toijer

Personalnotiser

 

 

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt Charlotte Kugelberg att vara departementsråd i Regeringskansliet (2016-02-11).

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Katarina Bilge till hovrättsassessor (2016-03-15), hovrättsfiskalen Freddy Larsson till hovrättsassessor (2016-04-01), hovrättsfiskalen Elin Borg till hovrättsassessor (2016-04-01), hovrättsfiskalen Karl Hägg till hovrättsassessor (2016-04-01), hovrättsfiskalen Karin Byström till hovrättsassessor (2016-04-09), hovrättsfiskalen Kristin Nordansjö till hovrättsassessor (2016-04-10), hovrättsfiskalen Zlata Tuco till hovrättsassessor (2016-04-16).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet tillika vice ordföranden Petter Classon att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Göteborg (2016-03-17). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Jan Käll till kammarrättsassessor (2016-04-01), kammarrättsfiskalen Kristina Linderoth till kammarrättsassessor (201604-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt departementsrådet tillika enhetschefen Eva-Lena Norgren att vara lagman i Södertälje tingsrätt (2016-03-17), lagmannen Nina Stubbe, rådmännen Klas Reinholdsson och Lennart
Christianson och departementsrådet Thomas Stiber Strömgren att vara chefsrådmän i Attunda tingsrätt (2016-03-17), expeditionschefen Nils Cederstierna att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt (2016-03-17), chefsrådmannen Peter Ardö att vara chefsrådman i Växjö tingsrätt (2016-03-17), chefsjuristen Mikael Gulliksson att vara rådman i Norrtälje tingsrätt (2016-03-17), rådmannen Gunilla Robertsson att vara rådman i Linköpings tingsrätt (2016-03-17).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Lennart Furufors att vara lagman i Förvaltningsrätten i Falun (2016-03-17).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Björn Andersson, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm, Magnus Andersson, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Josef Anger-

348 Notiser SvJT 2016 björn, Norrlandsadvokaterna AB, Umeå, Elin Berggren, Amber Advokater Jönköping KB, Jönköping, Nadine Berlander, Linklaters LLP, Frankfurt am Main, Anna Berntorp, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Malin Birgersson, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Norrköping, Peter
Björnram, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg, Ämma-Thérèze
Buskas, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Andreas Bålfors, Avenir Advokater AB, Norrköping, Anette Der Danielian, Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB, Sollentuna, Selma Elmgren, EU. RO Lawyers Advokatfirma i Stockholm AB, Stockholm, Liza von Engeström, Advokatfirman Engeström AB, Bälinge, Niklas Follin, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Erik Hagberg, Ullman Advokatbyrå AB, Göteborg, Malek Hanna,
Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala, Emmelie Hedman, Falkenborn Advokatbyrå AB, Stockholm, Philip Herrström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Anna Hoffman, Advokatfirman Berggren & Stoltz KB, Sundsvall, Åsa Holmius, Solna, Morgan Jogerheim, Morgan Jogerheim Law, Karlshamn, Ida Johansson, Advokat Sofia Möller AB, Stockholm, Henrik Jonsson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Henrik Kuusk Jonsson,
Advokatfirman Glimstedt i Lund AB, Lund, Helena Kumblad, Ceders advokatbyrå AB, Enköping, Mikaela Källmén, Mannheimer Swartling Advokatbyrå LLP, New York, Jonas Lagerroos, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Johanna Lindgren, Edelbergs Advokatbyrå AB, Norrköping, Nadia Lousseief, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Hans Näsbrandt, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Josefin Ohlson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik Olsson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Eleni Orfanopoulou,
Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst AB, Umeå, Kronje Samuelsson, Adjutari Advokatbyrå AB, Uppsala, Diana Shamoun, Advokaterna Hurtig & Partners AB, Göteborg, Yassaman (Yasmine) Shoaie-nia, Nyman Rudenstam Advokatbyrå AB, Stockholm, Åsa Sjögren, Advokatfirman Åberg & Co AB, Stockholm, Ellika Steenberg, Advokatbyrån Nichols & Co AB, Stockholm, Sebastian Thelén, Gärde Wesslau Advokatbyrå HB, Borås, Ulla
Wennermark, Göteborg, Anna Wernerman, Advokatfirman NOVA AB, Stockholm, Karin Vesterling, Advokatfirman Zethraeus, Växjö, Josefin Bergius Wetter, Advokatfirman Ahlstedt HB, Göteborg, Gustaf Widén, Advokathuset Actus AB, Eskilstuna, Karl Vieweg, Carlstads Advokatbyrå HB, Karlstad, Johan Wigh, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Kristian Öberg, Advokatfirman Hammar KB, Uddevalla, Johanna Wärnberg (Asianajaja; reg. EU-advokat), Roshier Advokatbyrå AB, Stockholm (2016-03-11).

 


I detta häfte (s. 257–348) har medverkat bl.a.
Charlotta Falkman, advokat
Magnus Schmauch, Special Counsel
Odd Swarting, advokat
Hans Andersson, advokat
Per-Olof Lindh, enhetschef
Joseph Zamani, jur.kand.
Thomas Larue, fil. dr
Mattias Carlquist, verksjurist
Karin Wistrand, hovrättsråd och vice ordförande på avdelning
Marianne Lundius, justitieråd
Stefan Lindskog, justitieråd
Gudmund Toijer, justitieråd