Personalnotiser

 

 

Ny kammarrättspresident
Regeringen har den 28 april 2016 utnämnt lagmannen Ylva Johansson att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Sundsvall. Ylva Johansson är sedan år 2000 lagman i Förvaltningsrätten i Härnösand. Under åren 2003–2009 var hon också lagman i Ångermanlands tingsrätt. Dessförinnan arbetade hon som rådman i Länsrätten i Gävleborgs län. Hon har även varit kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall och regeringsrättssekreterare i Regeringsrätten. Ylva Johansson tillträder som kammarrättspresident den 22 augusti 2016.

 

 

Ny lagman i Göteborgs tingsrätt
Regeringen har den 21 april 2016 utnämnt chefsrådmannen Johan Kvart att vara lagman i Göteborgs tingsrätt. Johan Kvart är sedan år 2011 chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt. Dessförinnan var han lagman i Värmlands tingsrätt. Han har även varit rådman i Helsingborgs och Ängelholms tingsrätter. Under åren 1993–2000 arbetade han i Justitiedepartementet som rättssakkunnig, kansliråd och sedermera som departementsråd. Han har även varit särskild utredare i Ärendeutredningen och expert i Straffprocessutredningen.

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt ordföranden Per Carlson och patenträttsrådet tillika ordföranden Peter
Strömberg att vara hovrättslagmän i Svea hovrätt (2016-04-21), rådmannen Åsa Bokström, justitiesekreteraren Charlotte Edvardsson, redraganden Thomas Hedstrand och rådmannen Lars Olsson att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2016-04-21), patenträttsråden Anders Brinkman och Marianne Bratsberg att vara patentråd i Svea hovrätt (2016-04-21), rådmannen Göran Söderström, kammarrättsrådet Eva Edwardsson och ämnesrådet Adrian Engman att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2016-04-21). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Christoffer Sheats till hovrättsassessor (2016-05-01), hovrättsfiskalen Marcus Karlberg till hovrättsassessor (2016-05-07).

 

Notiser SvJT 2016 430 Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Cecilia Landelius att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping (2016-04-14). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Hannah Ivarsson till kammarrättsassessor (2016-05-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt justitiesekreteraren Peder Bjursten och tf. rådmannen Mats Sandmark att vara rådmän i Uppsala tingsrätt (2016-04-14), lantmäterichefen Arne Nilsson att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2016-04-14), chefsrådmannen Niclas Johannisson att vara chefsrådman i Göteborgs tingsrätt (2016-04-21), patenträttsrådet Jeanette Bäckvall att vara rådman i Stockholms tingsrätt (2016-04-21), patenträttsrådet tillika vice ordföranden Stefan Svahn och patenträttsråden Yvonne Siösteen, Heléne Eliasson och Patrik Rydman att vara patentråd i Stockholms tingsrätt (2016-04-21), ämnesrådet Alexander Ramsay, föredraganden Daniel Severinsson, justitiesekreteraren Maria Bruder, advokaten Peter Adamsson och advokaten Ylva Aversten att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (2016-04-21).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Sofia Blomkvist att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping (2016-04-14).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Raha Abar, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Anna Ahlénius, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm, Filippa Andersson, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Assur Badur, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Markus Bergdahl, Advokataktiebolaget Urban Jansson & Partners, Landskrona, Henrik Bergström, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Andreas Blomberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Sidi
Bråkenhielm El Kadmiri, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Inger Byman, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Adam Erdling, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Boel Widenheim Eriksson,
Juristfirman Boel Widenheim Eriksson AB, Lidköping, Konrad Ersson,
7wise Advokatbyrå KB, Stockholm, Linn Forsberg, Advokatfirman NORDIA KB, Stockholm, Oskar Friling, Advokatfirman Schmidt & Co AB, Skara, Tobias Guldstrand, Tomelilla Advokatbyrå Ulrika Guldstrand AB, Tomelilla, Katarina Hallnér, Advokatfirman Lars Deckeman, Stockholm, Sophie Hellman, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Olov Jansson, Advokatfirman Sparrin i Västerås AB, Västerås, Tobias Johansson, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Henrik Hammarskiöld Johnels, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Yvonne Josefsson, Josefsson Juristbyrå AB, Göteborg, Henrik Jungholm, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Sebastian Katsinas, Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB, Norrköping, Lina Kitti, Lebenberg

SvJT 2016 Personalnotiser 431 Advokatbyrå AB, Stockholm, Marcus Ladow, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Roger Ladow, Västsvenska Juristbyrån AB, Göteborg, Anna Lonergan, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Gustav
Lundin, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Helena
Lundkvist, Advokatfirman NORDIA KB, Stockholm, Fredrik Mandelholm,
Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Mikael Mellberg, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Andreas Natt och Dag, Advokatfirman NORDIA KB, Stockholm, Andréa Nicolin, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, George Christian Pelaghias, Chr. G. Pelaghias & Co. LLC, Larnaca, Cypern, Robert Persson, Norrlandsadvokaterna AB, Örnsköldsvik, Carl Rother
Schirren, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, David Schreiber, Gärde Wesslau Advokatbyrå AB, Göteborg, Linnéa Sellström, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Junli Shu, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Ellen Sjöberg, Fria Advokater KB, Stockholm, Rolf Sjöberg, Holland Advokatbyrå KB, Stockholm, Linda Stjerna, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Sara-Johanna Strömgren, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Evelina Tejle, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Erik Åkerlund, Advokat Claes Forsberg AB, Stockholm (2016-04-15).

 


Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har anställt chefsrådmannen Johan Kvart på en tidsbegränsad anställning som hyresråd tillika chef för Hyres- och arrendenämnden i Göteborg (2016-04-21).

 

 

 

Notiser SvJT 2016 432 I detta häfte (s. 349–432) jämte bilaga (s. 433–484) har medverkat bl.a.
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Elisabeth Ahlinder, jur. dr
Hajo Michael Holtz, universitetslektor
Erik Svensson, jur. dr
Henric Fagher, vice chefsåklagare
Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd
Torkel Gregow, f.d. justitieråd