Personalnotiser

 

 

 

Nya justitieråd
Regeringen har den 17 december 2015 utnämnt hovrättspresidenten Sten Andersson att vara justitieråd i Högsta domstolen. Sten Andersson är sedan 2011 hovrättspresident i Göta hovrätt. Under åren 2008–2010 arbetade han som hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland. Han har erfarenhet av flerårig tjänstgöring i Justitiedepartementet, som rättssakkunnig och därefter som kansliråd, departementsråd tilllika enhetschef och sedermera som rättschef. Han är ordförande i Revisorsnämndens tillsynsnämnd och har varit särskild utredare i ett flertal statliga utredningar.

 

 

Regeringen har den 17 december 2015 utnämnt expeditionschefen Stefan Johansson att vara justitieråd i Högsta domstolen. Stefan Johansson har arbetat i Justitiedepartementet sedan 2010, inledningsvis som rättschef och från 2012 som expeditionschef. Dessförinnan arbetade han som hovrättsråd tillika vice ordförande i Svea hovrätt. Han har därutöver flera års erfarenhet av arbete som byråchef vid Riksåklagarens kansli. Under åren 1998–2005 arbetade han i Justitiedepartementet, inledningsvis som rättssakkunnig, därefter som kansliråd och sedermera som ämnesråd.
Foto: Regeringskansliet

 

 

Regeringen har den 17 december 2015 utnämnt lagmannen Mari Heidenborg att vara justitieråd i Högsta domstolen. Mari Heidenborg arbetar sedan 2011 som lagman i Solna tingsrätt. Dessförinnan arbetade hon som hovrättslagman i Svea hovrätt, chefsrådman i Solna tingsrätt och rådman i Stockholms tingsrätt under sammanlagt drygt tio års tid. Hon har därutöver varit rättssakkunnig föredragande vid Riksdagens Ombudsmän (JO). Hon är ordförande i 2014 års sexualbrottskommitté och har tidigare deltagit i ett flertal statliga utredningar.

 

Notiser SvJT 2016 86 Ny hovrättspresident
Regeringen har den 26 november 2015 utnämnt lagmannen Ralf G Larsson att vara hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige. Ralf G Larsson är sedan 2014 lagman i Göteborgs tingsrätt. Dessförinnan var han lagman i Lunds, Ystads respektive Kristianstads tingsrätter. Han har även varit rådman och avdelningsdirektör i Domstolsverket och har haft flera uppdrag som särskild utredare i olika statliga utredningar och var under åren 2003–2007 ordförande i Sveriges Domareförbund.
Foto: Carl Johan Erikson

 

 

Regeringskansliet
Regeringen har anställt Mikael Forsgren att vara rättschef i Regeringskansliet (2015-11-05).

 

Högsta domstolen
Regeringen har utnämnt justitierådet Gudmund Toijer att vara justitieråd tillika avdelningsordförande i Högsta domstolen (2015-12-17).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt utredningssekreterarna Mia Schenck Blomqvist och Carolina Granlund att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2015-11-19). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Johanna Gustafsson till hovrättsassessor (2015-10-24), hovrättsfiskalen Helen Ziobro till hovrättsassessor (2015-11-01), hovrättsfiskalen Elias Cansu till hovrättsassessor (2015-11-01), hovrättsfiskalen Andreas Heed till hovrättsassessor (2015-11-08), hovrättsfiskalen Johanna Fernlund till hovrättsassessor (2015-11-30).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Bodil Stelzer att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping (2015-11-12), rådmannen Ola Holmén att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2015-11-12), rådmannen Hans-Olof Hallbäck att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2015-11-12), utredningssekreterarna Andreas Sundberg och Axel Hanson, administrativa direktören Liselotte Tagaeus och rådmannen Eva Bertelsen att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg (2015-12-03). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Emma Lundgren till kammarrättsassessor (2016-0101).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt lagmannen Laila Kirppu att vara lagman i Kalmar tingsrätt (2015-1126),

SvJT 2016 Personalnotiser 87 kammaråklagaren Daniel Svensson att vara rådman i Ystads tingsrätt (2015-11-26), rådmannen Lars-Göran Bennmarker att vara chefsrådman i Östersunds tingsrätt (2015-12-10), rådmannen Anders Alenskär att vara chefsrådman i Umeå tingsrätt (2015-12-10), rättssakkunnige Karl Magnus Sjögren att vara rådman i Örebro tingsrätt (2015-12-10), advokaten Thomas Wallén att vara rådman i Örebro tingsrätt (2015-1210), tf. rådmannen Christian Stamblewski att vara rådman i Haparanda tingsrätt (2015-12-10). Regeringen har anställt tf. rådmannen Susanne Lindblad på en tidsbegränsad anställning som rådman i Vänersborgs tingsrätt (2015-12-10).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Mattias Almqvist, rådmannen Per Hansson, adjungerade ledamoten Sara Westerberg och tf. rådmannen Kristian Karlemon att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2015-11-19).

 

Revisorsnämnden
Regeringen har anställt Per Johansson att vara direktör och chef för Revisorsnämnden (2015-1119).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Karin Ahlstedt, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Fredrik
Berndt, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Girion Blomdahl, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Josephine Borg, Elmzell Advokatbyrå AB, Stockholm, Sandra Bronieus, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Sara Darlin, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Sandra Goldsmith, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Sara Hjörne, Advokatfirman Rydberg Rohdin AB, Kungsbacka, Ludvig Holm, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Jens Holmberg, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Oscar Hållén,
White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Annie Kabala, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Elisabeth Karlsson, Advokatbyrån i Westbo AB, Anderstorp, Olof König, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Rebecka Sofiadotter Lepic, Advokatfirman Wilensky & Partners HB, Malmö, Anders Lindgren, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Rita Lord,
Rita Lord Juridik AB, Strängnäs, Jonas Nordgren, Advokatfirman Göran Rise, S.L.P., Malaga, Pernilla Tilly Nors, Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB, Norrköping, Richard Perez, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Linda Reinolds, Advokatfirman Sweger AB, Stockholm, Emilie
Aronsson Rindby, Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB, Göteborg, Carl-Albin Rudolfsson, Din Advokat Tollbäck AB, Stockholm, Stefan
Silvander, Grey Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Svensson, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Carl Johan Törnros, Advokatfirman Inter i Stockholm U & B AB, Stockholm, Alexandra Westerlund, Vida Advokat-

Notiser SvJT 2016 88 byrå AB, Klagshamn, Henrik Willborg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm (2015-11-13). Lena Aben, Advokatfirman Salmi & Partners AB, Stockholm, Ann
Christina Bengtsson, Tre Advokater HB, Malmö, Nick Bergqvist, Advokatbyrån Massi AB, Södertälje, Sandra Danowsky, Advokatfirman GUIDE AB, Stockholm, Jessica Edvall, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Johan Ekholm, Andulf Advokat AB, Stockholm, Elina Eliasson, Bolin Näsholm Lavås HB, Härnösand, Rashin Fardnicklasson, Advokatbyrån Fardnicklasson AB, Stockholm, Ulf Forsman, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Victoria Fridén, Holmbergs Advokatbyrå AB, Sollentuna, Rakel
Frölich, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm, Michael Gentili, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Louise Gräslund, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Erik Hedvall, Advokatfirman Wijk & Nordström AB, Uppsala, Sanna Isaksson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Jennie Malmberg, Advokatfirman Gärde & Partners AB, Stockholm, Jens Malmqvist, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Bruce
McGinn, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Nilsson,
Advokatfirman Wikner AB, Falun, Erika Olofsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Elena Perrone, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Anna Ribenfors, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Tobias Ridderstråle, Juristfirman Tobias Ridderstråle, Uppsala, Diana Zetterberg Rogers, LEXLAW AB, Stockholm, Christina Sandström, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Peter Sigurdson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Therese Strömshed, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Jessica Sunnervall, Advokatfirman Salmi & Partners AB, Göteborg, Daniel Svensson, Advokatfirman Althin HB, Stockholm, Anina Liebkind (Asianajaja), (reg. EU-advokat), Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm (2015-12-04).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 1–88) har medverkat bl.a.
Johan Danelius, tf. rättschef
Christian Dahlman, professor
Farhan Sarwar, universitetslektor
My Pettersson, doktorand
Ola Engdahl, docent
Martin Sunnqvist, rådman och jur. dr
Ola Svensson, docent