Notiser

 

 

Minnesord över Håkan Friman
För några veckor sedan tog vi med bestörtning och överraskning emot beskedet att Håkan Friman gått bort allt för tidigt, blott 53 år gammal. Allt blev plötsligt svart.
    Håkans skicklighet som jurist är omvittnad. Efter avslutad notarietjänstgöring på Stockholms tingsrätt genomgick han domarutbildning i Svea hovrätt, där han också var administrativ fiskal, vilka brukar väljas bland de främsta fiskalerna. Han blev rättssakkunnig på Justitiedepartementet där han arbetade mest med processrätt och straffrätt. Han gjorde viktiga insatser bl.a. inom det straffprocessuella området och inom konkursrätten. Han kom snart in i förhandlingsarbetet vid FN i New York och vid diplomatkonferensen i Rom som ledde till att Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (ICC) antogs. Om hans deltagande i det arbetet har många uttalat sig. Om hans förmåga att i förhandlingarna vara konstruktiv, hitta lösningar som tillfredsställde alla och hans enorma kunskap och stora vänlighet — mot alla! — finns många goda vittnesmål. Håkan var också ansvarig handläggare för arbetet med Sveriges tillträde till Romstadgan och den lagstiftning detta föranledde. Hans insatser inom den internationella straffprocessrätten var mycket stora och internationellt erkända. Detta har visat sig på många olika sätt; många avskedsord har kommit från universitet och regeringskanslier på olika håll i världen och ICC självt har publicerat minnesord över Håkan på sin webbplats. Han avancerade sedan inom departementet och avslutade till sist sitt arbete där som departementsråd och var bl.a. chef för den enhet som ägnar sig åt internationellt rättsligt samarbete.
    Håkan var enormt produktiv och publicerade sig mycket. Han arbetade då och då som bokstavsgubbe — alltså författare av promemorior i Ds-serien — åt departementet när han befann sig utomlands och skrev utredningar i olika ämnen. Han publicerade sig internationellt om framför allt ICC. Han skrev tillsammans med tidigare kollegor på Justitiedepartementet en kommentar om överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder som publicerades i september i år. En gemensam bekant på förlaget berättade för mig att hon fått e-post från Håkan veckan före hans bortgång om ett nytt bokprojekt. Han var också verksam inom akademien. Han undervisade både i Sverige och internationellt och var mycket respekterad.
    Själv lärde jag känna Håkan när vi var studenter i Uppsala på 1980talet. Vi umgicks inte så mycket inom juridikens värld, utan kanske mer inom studentvärldens nations- och ordensliv. Han var med i Östgöta nation, jag i Gästrike-Hälsinge bara några hus ifrån varandra på Trädgårdsgatan. Vi deltog i detta liv med kraft, med många skratt, spex och fester. Våra yrkeskarriärer löpte sedan parallellt under 1990-talet, med Håkan hela tiden något år före mig — notarier vid olika stockholmstingsrätter, domarutbildning i Svea hovrätt, rättssakkunniga på Justitiedepartementet, tidvis på samma enhet. Han fanns hela tiden där. Våra vägar skildes när han följde med sin dåvarande hustru på olika utlandsstationeringar, men han var ett namn som nämndes och var ständigt närvarande också då. Min glädje var stor när vi återförenades på Solna tingsrätt som chefer

Notiser SvJT 2016

 

918

för varsin avdelning. Jag fick en mycket kompetent och kunnig kollega, vänlig och alltid villig att dela med sig av sitt stora vetande. Vi fick till och med spexa tillsammans på senaste vårfesten. Det kändes som om cirkeln slöts. Men nu är den avsliten.
    Håkan var en lysande jurist som gjorde stora insatser yrkesmässigt. Men framför allt tror jag att han var en familjefar. Han tog en stor, aktiv och ansvarsfull del i sina barns uppväxt och stod dem mycket nära. Han talade ofta kärleksfullt om dem. Våra tankar i denna mörka stund går till barnen och hans närmaste.

 

 

 

 

 


Ragnar Palmkvist

 

 

 

 

 

SvJT 2016 Personalnotiser 919 Personalnotiser

 

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt administrativa direktören Nicklas Söderberg att vara chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt (2016-10-13), rådmannen Ulf Klerfalk att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt (2016-10-13), hovrättsassessorn Helena Lindén att vara rådman i Linköpings tingsrätt (2016-10-13), rådmannen Joakim Hugoson och kammaråklagaren Sonja Pettersson Wallin att vara rådmän i Halmstads tingsrätt (2016-10-13), rådmannen Robert Eneljung, justitiesekreteraren Ida Damgaard, ämnessakkunnige Johan Wilhelmsson och advokaten Anna Holmgren att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2016-10-13), utredningssekreteraren Sara Lindman att vara rådman i Borås tingsrätt (2016-10-13), tf. rådmännen Susanne Lindblad och Titti Heina att vara rådmän i Vänersborgs tingsrätt (2016-10-13), verksamhetsutvecklaren Göran Carlsson att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2016-10-13).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Veronica Alfvengren, Advokatbyrån K.LIN.T. KB, Stockholm, Mikael
Bock, Advokatfirman Kahn Pedersen KB, Stockholm, Jesper Burman, JB Juridik AB, Johanneshov, Denis Celo, Stockholms Advokatbyrå AB, Stockholm, Pernilla Dahlberg, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Niklas Emthén, Advokatfirman Carler KB, Stockholm, Simon Markström Engman, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Skellefteå, Max Eriksson, Advokatfirman Åkerblom & Lindmark HB, Stockholm, Daniel Falk, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm, Alexandra Jaktelius Ferm, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, Katarina Fernberg, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Sara Fjell, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Ebba Gerleman, M. Lagerlöfs Advokatbyrå AB, Malmö, Anna Gustafsson,
Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg, Carl Gärde, Advokatfirman Gärde & Partners AB, Stockholm, Isabella von der Osten-Sacken Hugosson,
Advokatfirma Magnus Dahlgren & Partners AB, Stockholm, Martin Johansson, Grönvall & Partners Advokatbyrå KB, Landskrona, Christoffer
Johnsen, Bergman & Eek Advokat AB, Lund, Cecilia Johnsson, Advokatfirman Sederholm AB, Helsingborg, Sanna Jonsson, Öberg & Heijne Advokatbyrå, Stockholm, Ali Mahmoud Kassim, Ceders advokatbyrå AB, Enköping, Alexandra Kessler, Advokatbolaget Opus AB, Stockholm, Peter Algar
Labadie, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Borås HB, Borås, Marit Lindberg, Ahlford Advokatbyrå, Uppsala, Malin Lönnqvist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Möller, Advokat Bengt Qvigstad AB, Eskilstuna, Björn Möller, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Daniel Möller, Visioner Advokatbyrå AB, Nybro, Oscar Nyrén, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Christoffer Nystedt, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Umeå, Ida Odelius, Wistrand Advokatbyrå,

Notiser SvJT 2016

 

920

Göteborg, Madeleine Onnela, Advokatbolaget Elste AB, Stockholm, Henrik
Pernmyr, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Alexander Raaum, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm, Sina Safashad, Advokatfirman Anders Lindstrand AB, Göteborg, Mikael Sandy, Appelli Advokater AB, Falun, Karolina Sarhagen, Göteborgs Advokatbyrå AB, Göteborg, Johanna Stervik, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Viktor Sultan, Lebenberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna Tarnovskaya, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm, Richard Wessman, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Sten Westman,
Mirlex Advokatbyrå AB, Göteborg, Amanda Winberg, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Markus Wårdh, KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB, Stockholm, Angelica Ågren, 7wise Advokatbyrå KB, Stockholm, Martin Ågren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Marie Östman, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Daniel
Özmen, Advokatfirman Erfors & Blomkvist AB, Jönköping (2016-10-07).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 821–920) har medverkat bl.a.
Martin Sunnqvist, rådman och jur.dr
Kjell Å Modéer, professor emeritus
Mårten Schultz, professor
Ragnar Palmkvist, chefsrådman