Personalnotiser

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat
hovrättsfiskalen Evelina Sandgren till hovrättsassessor (2016-12-29), hovrättsfiskalen Felix Rådberg till hovrättsassessor (2017-01-14), hovrättsfiskalen Katarina Rodell Zaar till hovrättsassessor (2017-02-01).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
kammarrättsrådet Charlotte Waas och hovrättsrådet Jessica Lovén att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Sundsvall (2017-01-19), rådmännen Jan Källman och Anders Poulsen att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2017-01-19). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Ellen Regebro till kammarrättsassessor (2017-0201).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
advokaten Sara Ulfsdotter att vara rådman i Gotlands tingsrätt (2017-0119), generaldirektören Håkan Hallstedt och rådmannen Anders Samuelson att vara rådmän i Blekinge tingsrätt (2017-01-19), advokaten Sofia Olsson att vara rådman i Malmö tingsrätt (2017-01-19), extra åklagaren Borjana Vigil att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (2017-01-19), tf. rådmannen Stefan Lättman att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt (2017-01-19), rådmannen Christian Stamblewski att vara rådman i Luleå tingsrätt (2017-01-19), rådmannen Lars Jeppsson att vara chefsrådman i Växjö tingsrätt (201701-26).

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt
hovrättsrådet Mattias Henriksson och rådmannen Magnus Isgren att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Jönköping (2017-01-19).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Andrea Ahlgren,
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Christina Almborg, Jens Baastrup
Advokatbyrå AB, Hässelby, Jeanette Almsätter, Almsätter Juristbyrå AB, Lidingö, Negin Amirekhtiar, Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB, Stockholm, Evin Cetin, Innerstans Advokatbyrå AB, Stockholm, Björn Dahlén, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Mats Eriksson, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Ida Gasslander, Lewis & Partners Advokatbyrå AB, Stockholm, Linda Graf, MAQS Advokatbyrå Göte-

Notiser SvJT 2017

172

borg AB, Göteborg, Marcus Hallsten, Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB, Norrköping, Fredrik Heldqvist, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Erik Kockum, Luterkort Advokatbyrå HB, Malmö, Jessica Krüger,
Foyen Advokatfirma KB, Malmö, Adam Larsson, Wimert Lundgren Advo
katbyrå AB, Stockholm, Hanna Lekås, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Mikael Lindberg, Advokatbyrån Hellgren Linander KB, Stockholm, Andreas Malmberg, Wigge & Partners Advokat KB, Stockholm, Karolina
Raza Martinsson, Hikes & Fagerberg Advokatbyrå AB, Västerås, Helena

Can Mattsson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Karolina Granat

Meszaros, Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB, Stockholm, Ida Norden
ström, Linklaters LLP, London, Therese Norenäs, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Jihad Omeirat, Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB, Uppsala, Natalie Pedersen, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Mikael Vesterlund Pettersson, Advokatfirman De Basso AB, Stockholm, Björn Rustare, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, David Sandberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Sara Saberi Sedagati, Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB, Stockholm, Linda Sengul,
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Patrik Stellnert, Advokatfirman
Evander HB, Stockholm, Philip Stragne, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Josefin Ström, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Jeanette Nickander Svedin, Advokatbyrån K.LIN.T. KB, Stockholm, Elon Svärd, Centrumadvokaterna Syd AB, Olofström, Josefina Säfwenberg,
Advokatfirman Lorenius & Partners AB, Stockholm, Karin Söderén, Lind
skog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Amanda Telg, Andersson & Barmoro Advokatbyrå HB, Södertälje, Jennie Thingwall, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm, Pia Wiséen Wernblom, ADN Law Advokatfirma KB, Stockholm, Niclas Winnberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Silvia
Ingolfsdottir Åkermark, Brottsbyrån advokaterna Åkermark AB, Stockholm,
Julian Rosencrone von Benzon (reg. EU-advokat), VONBENZON Advokatbyrå, Lund (2017-01-27).

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt
tf. hyresrådet Mattias Nordell att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Umeå (2017-01-19).

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta
JD Anna Christiernsson som docent i miljörätt (2016-12-06), JD Mosa Sayed som docent i internationell privaträtt (2016-12-06), JD Eva Storskrubb som docent i processrätt (2016-12-06).

I detta häfte (s. 93–172) har medverkat bl.a.
Martin Borgeke, f.d. justitieråd

Hajo Michael Holtz, universitetslektor

Niklas Arvidsson, docent

Patrik Schöldström, docent och hovrättsråd

Monica Hall, kanslichef

Bengt Billquist, utskottsråd

Niclas Rockborn, advokat

Sebastian Scheiman, advokat