Notiser

 

 

Inbjudan till Nordiska juristmötet i Helsingfors
Välkommen till Nordiska juristmötet i Helsingfors den 24 och 25 augusti 2017 med samtal och debatter i aktuella rättsfrågor. Under mötet kommer bl.a. följande ämnen diskuteras:

 

• Skyddet av affärshemligheter i ett nordiskt och EU-rättsligt perspektiv • Biobanker • Brottsutredning i den digitala tidsåldern • Skyldigheten att utföra arbete och religionsfrihet • Den högsta domstolens uppgifter • Barriärer för affärer: Reglerar vi oss till döds? • Hot och kränkningar på internet • Företagsjuristens integritet finns en sådan och hur ser den ut? • Service som myndighetsutövning

 

Mer information och anmälan: http://www.confedentevents.fi/njm2017/

 

Kontakta gärna den svenska styrelsens sekreterare Kerstin Bynander vid frågor: kerstin.bynander@regeringskansliet.se

 

 

 

 

 

 

 

Personalnotiser

 

 

Regeringskansliet
Regeringen har anställt Karin Erlingsson att vara departementsråd i Regeringskansliet (201703-02).

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Olof Zachrisson till hovrättsassessor (2017-02-16), hovrättsfiskalen Patrik Sundberg till hovrättsassessor (2017-03-01), hovrättsfiskalen André Mossberg till hovrättsassessor (2017-03-01). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Per Möller till hovrättsassessor (2017-03-01), hovrättsfiskalen Cecilia Andgren till hovrättsassessor (2017-03-01).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Ola Holmén att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping (2017-02-09). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Annica Svedberg till kammarrättsassessor (2017-0303).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt kammarsekreteraren Lisa Gunnfors att vara rådman i Södertälje tingsrätt (2017-02-09), hovrättsrådet tillika vice ordföranden Britta Ekström och rådmannen Göran Örjas Hansson att vara rådmän i Alingsås tingsrätt (2017-02-09), chefsrådmannen Thomas Stiber Strömgren att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt (2017-02-16), rådmannen Johan Rosén att vara chefsrådman i Uppsala tingsrätt (2017-02-16), rådmannen Eva Lindbäck och justitiesekreteraren Anu Rintala att vara rådmän i Solna tingsrätt (2017-02-16), justitiesekreteraren Malin Bergström att vara rådman i Umeå tingsrätt (2017-02-23).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har anställt tf. rådmannen Marika Pernu på en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Luleå (2017-02-09).

 

SvJT 2017 Personalnotiser 255 Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt rådmannen Kerstin Ekstedt att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Göteborg (2017-02-09).

 

 

Notiser SvJT 2017

 

 

256

I detta häfte (s. 173–256) har medverkat bl.a.
Jan-Erik Hagman, entreprenadjurist
Lars-Otto Liman, entreprenadjurist
Gunnar Lindgren, entreprenadjurist
Erik Boman, chefsjurist
Erik Svensson, jur.dr
Rasmus Josefsson, jur.kand.
John Neway Herrman, jur.kand.
Magnus Schmauch, senior jurist
Reinhold Fahlbeck, professor emeritus
Thomas Bull, justitieråd
Monica Nebelius, tf. rådman
Hans-Olof Sandén, rättschef