Personalnotiser

 

 

Nya justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringen har den 23 mars 2017 utnämnt generaldirektören Kristina
Svahn Starrsjö att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
    Kristina Svahn Starrsjö arbetar sedan 2013 som generaldirektör för Datainspektionen. Dessförinnan arbetade hon i Justitiedepartementet i sammanlagt 14 år, inledningsvis som rättssakkunnig, därefter som kansliråd, ämnesråd och sedermera departementsråd och chef för grundlagsenheten. Kristina Svahn Starrsjö tillträder som justitieråd den 4 september 2017. Foto: Johanna Wulff

 

 

 

 

Regeringen har den 23 mars 2017 utnämnt professorn Ulrik von Essen att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Ulrik von Essen arbetar sedan 2010 som professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Dessförinnan var han under sammanlagt 16 år verksam som doktorand och sedermera lektor vid samma fakultet. Han har även bedrivit en omfattande utbildningsverksamhet inom statsförvaltningen. Ulrik von Essen tillträder som justitieråd den 18 september 2017.

 

Regeringen har den 23 mars 2017 utnämnt advokaten Helena Rosén Andersson att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Helena Rosén Andersson arbetar sedan 2008 som advokat med särskild inriktning mot offentlig upphandling vid Advokatfirman Lindahl KB, där hon sedan 2012 är delägare. Dessförinnan arbetade hon som biträdande jurist och sedermera advokat vid en annan större advokatbyrå i knappt tre år. Helena Rosén Andersson tillträder som justitieråd den 2 oktober 2017.

 

Regeringskansliet
Regeringen har anställt Ewa Wennberg att vara departementsråd i Regeringskansliet (2017-0316).

 

 

SvJT 2017 Personalnotiser 343 Hovrätterna
Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Lina Zettergren till hovrättsassessor (2017-04-04).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Olle Molin till kammarrättsassessor (2017-04-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt biträdande juristen Philippe Benalal, rättssakkunnige Nils Sjöblom och utredningssekreteraren Malin Stensbäck att vara rådmän i Attunda tingsrätt (2017-03-16), hovrättsrådet Åsa Marklund Andersson och rådmannen Björn Räftegård att vara rådmän i Nacka tingsrätt (2017-03-16), kanslirådet Johan Thorblad, justitiesekreteraren Lars Brandt, administrativa assessorn Kian Moazzez Amraée, områdesansvarige föredraganden Beatrice Blylod, tf. rådmannen Karin Erlandsson och juristen Susanne
Forssman att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2017-03-16), rådmannen Linda Palmenäs att vara rådman i Lunds tingsrätt (201703-16), kammaråklagaren Karin Johnsson Rydh att vara rådman i Östersunds tingsrätt (2017-03-16), rådmannen Anna Flodin och advokaten Henrik Fieber att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (2017-03-16), lagmannen Lars Bjurstam att vara lagman i Uddevalla tingsrätt (201703-23), tf. chefsrådmannen Tord Pettersson att vara chefsrådman i Södertörns tingsrätt (2017-03-23).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Mattias Almqvist, kanslirådet Marcus Edelgård, utredningssekreteraren Louise Molin Alfredsson, tf. rådmannen Eva Blom, ämnesrådet Eva Furberg och enhetschefen Ulrika Sigerud att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm (2017-03-16), administrativa direktören Anna Hjort Ööpik, justitiesekreteraren Pia
Espeland Nyhlén, kammaråklagaren Camilla Tell och tf. rådmannen Caroline Björk att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2017-03-16), överåklagaren Fredrik Jonasson att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Göteborg (2017-03-23). Regeringen har anställt tf. rådmännen Malin Albertsson, Lucie Macek och Jan Finander, justitiesekreteraren Karin Hansson, kammaråklagaren Niina Andersson, utredningssekreteraren Charlotta Lindfors, tf. rådmannen Maria Sjunnesson, juristen Jenny Lindestam och kammaråklagarna Magnus Lindahl och Petra
Hallin på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2017-03-16).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Malin Allard, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Viktor Banke,
Advokatbyrån Thomas Bodström AB, Stockholm, Eva Barrand, Eva Barr-

Notiser SvJT 2017

 

344

and Avocat, Valdahon, Frankrike, Adriana Berglund, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Carl Björk, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Christina Blomkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Ludvig Blomqvist, Eversheds Advokatbyrå AB, Stockholm, Arvid Bard
Bringéus, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Natalie Bäck, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Josefina Carlbom, J Law AB, Lidingö, Max Cederholm, Hestra Advokatbyrå AB, Göteborg, Maria Cronkvist, Advokataktiebolaget Edström & Jansson, Landskrona, Kristina Dunbring, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Tomas Forsgren, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Nadja Forss, Advokat Dick Levinson AB, Eskilstuna, Pia Gustafsson, Advokatfirman Delphi i Östergötland AB, Linköping, Alexander
Gyllensten, Advokatfirman Proforma AB, Lund, Alrik Hafström, Landahl Advokatbyrå AB, Stockholm, Håkan Hallström, Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö, Olof Hasselberg, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Stockholm, Sara Hast, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Emilia Hermanrud, Therese Ström Advokatbyrå AB, Stockholm, Edward Jansson, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Marion
Kronberg, Advokatfirman NOVA AB, Stockholm, Mia Lagerkvist, AG Advokat KB, Stockholm, Nina Löwenhielm, Advokatfirman Johan Rainer AB, Stockholm, Pauline Maarup, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm, Daniel McKiernan, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Teresia Mårdh, Advokatfirman Allié AB, Göteborg, Erik Mårild, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Jessica Nilsson, Magnusson Advokatbyrå, Göteborg, Louise Nordkvist, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Glenn Nyström, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Jenny Persdotter, Advokatfirman Salmi & Partners AB, Stockholm, Marina Rastoder, Advokaten Jonas Carlsson AB, Malmö, Sanna Ridderwall, Chouette advokatbyrå AB, Stockholm, Filip Savic, Juristbyrå Filip Savic AB, Malmö, Anders Sjögren, Advokatbyrån Thomas Bodström AB, Stockholm, Amanda Starfelt, Ramberg Advokater KB, Stockholm, Magnus
Steninger, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm, Gunnel Svanberg, Juristfirman Gunnel Svanberg, Luleå, Jennie Valtin, Advokatfirman Stellan Elmgren AB, Halmstad, Mattias Wiklund, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Filip Öhrner, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm (2017-0310).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt rättssekreteraren Eva Lärfars Persson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm (2017-03-16).

 

I detta häfte (s. 257–344) har medverkat bl.a.
Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident
Suzanne Wennberg, professor emerita
Ove Bring, professor emeritus
Krister Thelin, f.d. hovrättslagman
Lotta Lerwall, docent
Lars Holmgård, chefsrådman
Vilhelm Persson, docent
Michael Bogdan, professor
Göran Lambertz, f.d. justitieråd
Dan Hanqvist, advokat