Personalnotiser

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hyresrådet Irja Claesson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (2017-04-06).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Eva Danell Forsberg att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall (2017-04-20), chefsjuristen Gabriella Loman att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (2017-04-06). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Sofia Carlsson Wramsmyr till kammarrättsassessor (2017-04-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsjuristen Bo Lundborg att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (2017-04-06), rådmannen Tommy Eriksson och tf. rådmannen Hannes Magnergård att vara rådmän i Örebro tingsrätt (2017-04-06), rådmännen Agneta Lilja och Helen Yngwe att vara chefsrådmän i Jönköpings tingsrätt (2017-04-27), rådmannen Tomas Alvå att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt (2017-04-27).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Anders Alfrost, Ramberg Advokater KB, Stockholm, Erica Antonovic, Synch Advokat AB, Stockholm, Patricia Asp, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Johanna Björkman, Advokatfirman GUIDE AB, Stockholm, Stefan Dehlin, Juristen Stefan Dehlin AB, Nässjö, Mia Edlund, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Fanny Ericson, Nyman & Wergens Advokatbyrå AB, Umeå, Joachim Funariu, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Oscar Hållén, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Maria Karlsson, Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB, Jönköping, Zebib
Kidane, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Liisa Rajala Malmgren,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå LLP, New York, Mattias Meinhardt,
Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Isac Mekonen, Din Advokat Tollbäck AB, Stockholm, Linn Morin, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Felix Nelson, C J Advokatbyrå AB, Stockholm, Helen
Täng Nilsson, Advokatbyrån Hellgren Linander KB, Stockholm, John Olsson, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Torbjörn Olsson, Advokatfirman W&Ö HB, Stockholm, Anders Perméus, Swedish Legal Tech AB, Lidingö, Erik Persson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Albert Roos, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna Sabic, Advokatbyrån Anna AB, Kalmar, Stephanie Salehian, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Elin Skeppstedt, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala,

SvJT 2017 Personalnotiser 439 Kajsa Svensson, Allmänna Advokatbyrån i Malmö HB, Malmö, Carolina
Walther, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Elin Westin, Advokatbyrån Humanisterna AB, Katrineholm, Mireille Wildh, Advokatbolaget Opus AB, Stockholm, Daniel Jessen Winbo, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Karin Virding, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Eva Hudák (reg. EUadvokat), Advokatteamet Stenman AB, Lycksele (2017-04-07).

 

Notiser SvJT 2017

 

440

I detta häfte (s. 345–440) har medverkat bl.a.
Mats Melin, justitieråd
Stefan Lindskog, justitieråd
Torgny Håstad, f.d. justitieråd
Eric Bylander, docent
Anna Wallerman, jur.dr
Lars Heuman, professor emeritus
Thorsten Cars, f.d. hovrättslagman