Personalnotiser

Migrationsverket
Regeringen har anställt
Mikael Ribbenvik att vara generaldirektör och chef för Migrationsverket (2017-05-18).

Datainspektionen
Regeringen har anställt
Eva Håkansson att vara vikarierande generaldirektör och chef för Datainspektionen (2017-06-29).

Regeringskansliet
Regeringen har anställt
Katrin Hollunger Wågnert att vara rättschef i Regeringskansliet (201705-04), Mathias Säfsten att vara departementsråd i Regeringskansliet (2017-0629).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
rådmannen Daniel Gustavsson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt (2017-05-04), rådmännen Susanne Sundberg och Christina Brobacke samt föredragandena Ralf Järtelius och Carin Häckter att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2017-05-04), hovrättsrådet Anne Rapp att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige (2017-05-18), tekniska rådet Börje Nordström, samhällsbyggnadschefen Inga-Lill Segnestam och tekniska handläggaren Kerstin Gustafsson att vara tekniska råd i Svea hovrätt (2017-06-01), juristen Madeleine Lindholm, utredningssekreteraren Johann Syrén och justitiesekreteraren Frida Barrstrand att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2017-06-15). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Jaennice Färhlin till hovrättsassessor (2017-04-27), hovrättsfiskalen Johan Isaksson till hovrättsassessor (2017-05-06), hovrättsfiskalen Carl-Johan Malmqvist till hovrättsassessor (2017-05-12). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Anna Ljungberg till hovrättsassessor (2017-04-29), hovrättsfiskalen Sofie Cedergren till hovrättsassessor (2017-06-01), hovrättsfiskalen Robert Scherman till hovrättsassessor (2017-06-09), hovrättsfiskalen David Magnusson till hovrättsassessor (2017-07-08).

Kammarrätterna
Regeringen har anställt
rådmannen Haike Degenkolbe på en tidsbegränsad anställning som kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2017-06-29).

Notiser SvJT 2017

518

Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Renata Wallin till kammarrättsassessor (2017-0523).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
rådmannen Lena Hjelmtorp, chefsrådmannen Patrik Alm och rådmannen Axel Peterson att vara chefsrådmän i Solna tingsrätt (2017-05-04), rådmannen Caroline Hindmarsh att vara lagman i Östersunds tingsrätt (2017-05-11), rådmannen Anna Eleblad att vara rådman i Nacka tingsrätt (2017-0518), planchefen tillika planeringsarkitekten Jonas Sandelius att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2017-06-01), hovrättsrådet Daniel Holmberg och bitr. chefsjuristen Amanda Rörby att vara rådmän i Jönköpings tingsrätt (2017-06-15) hovrättsrådet Louise Hinsegård att vara rådman i Kalmar tingsrätt (2017-06-15), tf. rådmannen Daniel Klingström att vara rådman i Blekinge tingsrätt (2017-06-15), kammaråklagaren Cecilia Ahlström och utredningssekreteraren Lisa Leverström att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2017-06-15), hovrättsrådet tillika vice ordföranden Christian von Szalay att vara lagman i Hudiksvalls tingsrätt (2017-06-29), tf. chefsrådmannen Ove Johansson att vara chefsrådman i Värmlands tingsrätt (2017-06-29), enhetschefen Anna Backman, tf. administrativa direktören Annika
Rygart Kjellander, rådmannen Robert Green och rättssakkunnige Fredrik

Öberg att vara rådmän i Attunda tingsrätt (2017-06-29),
ämnessakkunniga Hedvig Burman att vara rådman i Skaraborgs tingsrätt (2017-06-29), rådmannen Dina Gutrad och utredningssekreteraren Sofia Tollgerdt att vara rådmän i Helsingborgs tingsrätt (2017-06-29), kammaråklagaren Christian Nilsson att vara rådman i Värmlands tingsrätt (2017-06-29), utredaren Viktor Forsell att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2017-0629). Regeringen har anställt advokaten David Boberg på en tidsbegränsad anställning som rådman i Haparanda tingsrätt (2017-05-18).

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt
tf. rådmannen Kristina Jonsson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Växjö (2017-05-18), kammaråklagaren Olof Danielsson och verksjuristen Marika Ericson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Linköping (2017-06-01), lagmannen Niklas Lind och rådmannen Anna Sivlér att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Luleå (2017-06-15), rådmännen Ronny Idstrand och Mats Edsgården att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Linköping (2017-06-15),

SvJT 2017 Personalnotiser 519 justitieombudsmannen Stefan Holgersson att vara lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm (2017-06-29), chefsrådmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson att vara lagman i Förvaltningsrätten i Uppsala (2017-06-29), kammarrättsrådet Madelaine Tunudd att vara rådman i Förvaltningsrätten i Uppsala (2017-06-29). Regeringen har anställt tf. rådmannen Malin Toivainen på en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Växjö (2017-05-18), internationella samordnaren Cecilia Holmdahl och tf. rådmannen Emma Lundgren på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Förvaltningsrätten i Malmö (2017-06-29).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Niklas Ahlklo, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Suzanne El
Khayat Ali, Familjens Advokat i Göteborg AB, Göteborg, Lise-Lotte Banger,

Juristbyrå Lise-Lotte Banger AB, Stocksund, Philippe Benalal, Advokatfir
man Vinge KB, Stockholm, Alexander Berglund, Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB, Falun, Mathilda Blom, Advokatfirman Althin HB, Stockholm, Michelle Cargioli, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm, Sebastian de Ciutiis, Epsilon Advokatbyrå AB, Stockholm, Lars Dominicus, Lebenberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Sanna Engelholm, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Jens Erixon, Advokatfirman Devlet AB, Stockholm, Lisa Hanicke, Jur kand Lisa Hanicke AB, Göteborg, Carl
Fredrik Hedengren, Denovo Advokatbyrå AB, Stockholm, Sarah Hoskins,

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Josefin Johansson,

Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Johan Lidström, Hansen Advokatbyrå
KB, Stockholm, Daniel Lindroth, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Pekka Lähdekorpi, Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg, Helena Mellström, Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB, Stockholm, Kamo Moghadas, Advokatfirman Defens AB, Stockholm, Camilla Nordgren,
Norrköpings Advokatbyrå HB, Norrköping, Sophia Näslin, Norrlandsad
vokaterna AB, Örnsköldsvik, Caroline Pantzar, Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB, Göteborg, Felicia Runsiö, Kanter Advokatbyrå KB, Stockholm, Hannes Sentek, Front Advokater AB, Göteborg, Erik Sigfridsson, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Mattias Sköld, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Emilie Strömberg, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping, Joakim Söderlund, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Julia Tavaststjerna, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Emelie Zellmer, Roshier Advokatbyrå AB, Stockholm, Thérèse Zinn,
Ramberg Advokater KB, Stockholm (2017-05-12) samt
Joakim Adamsson, Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö, Henrik Almström, Advokatfirman Morris AB, Göteborg, Alexander Barkman, Advokatfirman S J P Haglund AB, Falköping, Anna Bergkvist, Advokat David Sommestad AB, Nyköping, Annika Blomqvist, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Josefine Blomström, Advokatfirman Edelhjelm AB, Stockholm, Edina Catic, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Malin Dahl,
Fridh Advokatbyrå AB, Malmö, Annica Daleby, Advokatfirman Lindahl
KB, Stockholm, Philip Danielsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Basso De Basso, De Basso Brothers AB, Stockholm, Catrin Engelstrand,
Klara Lex Advokatbyrå AB, Stockholm, Therése Fraenkel, Advokatfirman
Kjällgren AB, Trollhättan, Thelma Fredin, Rosengrens Advokatbyrå i Gö-

Notiser SvJT 2017

520

teborg AB, Göteborg, Linus Gabrielsson, Fridh Advokatbyrå AB, Göteborg, Johannes Gehlin, Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB, Norrköping, Gustav Glimblad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Johanna Gunnarsson, Sander Renström Berg Advokat AB, Stockholm, Anna Gustafsson, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Jacqueline
Hansen, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm, Lina Hansson,

Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Fredrik Haräng, Gernandt & Dani
elsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Ann-Catrin Hegbo, Advokatfirman Ahlbeck Handelsbolag, Örebro, Hanna Holmgren, Hanna Holmgren AB, Täby, Karoliina Ikonen Huhtanen, Advokatbyrån Tuhkanen AB, Haparanda, Nils Hyllienmark, Aktiebolaget Temporale, Lund, Johanna Hållén,
Kvarnbacken Cview AB, Trosa, Jonas Hämälä, Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå KB, Stockholm, Andréas Joersjö, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Anton Johansson, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Aya Kikuchi, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Hanne Kirnö, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Mikael Korander, Frigga Advokatbyrå AB, Borås, Helén Landenberg, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Viktor Leisnert, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Rikard Lind, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Lovisa Lindholm, Ramberg Advokater KB, Stockholm, Linnea
Lindkvist, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Piteå, Pontus Meilink,

Advokatbolaget Opus AB, Stockholm, Caroline Olausson, Wesslau Sö
derqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, Christoffer Olsson, Advokatfirman Backman & Bergström AB, Arboga, Emmy Pettersson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Emma Reis, Advokatfirman NORDIA Göteborg KB, Göteborg, Dahae Roland, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm, Anna Roth, Advokatfirman Petra Kumlin AB, Stockholm, Niklas Sinander,
Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Tove Skärblom, Setterwalls Advo
katbyrå AB, Malmö, Josefina Stahre, Hansson Grönvall Alnemark HGA Advokatbyrå HB, Stockholm, Christian Sundén, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Oscar Sundholm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Erika Svensson, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Kajsa Wahrenby, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, David Wedberg, Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB, Uppsala, Kajsa Åkesson, Norburg & Scherp Advokatbyrå AB, Stockholm, María del Carmen Malo López-Román (reg. EU-advokat), Rosén Larsen Advokater AB, Malmö (2017-06-15).

I detta häfte (s. 441–520) jämte bilaga (s. 521–612) har medverkat bl.a.
Martin Borgeke, f.d. justitieråd

Jacob Frank, jur.kand.

Christina Ramberg, professor

Mårten Schultz, professor

Alexander Unnersjö, doktorand

Uta Bindreiter, docent

Göran Lambertz, f.d. justitieråd

Mikael Mellqvist, lagman

Michael Bogdan, professor

Svante O. Johansson, justitieråd