Personalnotiser Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Karolina Helling till hovrättsassessor (2017-09-14).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Daniel Böcker till kammarrättsassessor (2017-0801), kammarrättsfiskalen Ola Norbäck till kammarrättsassessor (2017-08-12).

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 613–688) har medverkat bl.a.
Carin Ulander-Wänman, docent
Richard Hager, docent
Anna Nordlander, jur.kand.
Mikael Ruotsi, doktorand
Ove Bring, professor emeritus