Notiser

 

 

Svensk Juristtidning stärker sin digitala närvaro
Svensk Juristtidning publicerar sedan några år tillbaka samtliga artiklar som trycks i tidningen på www.svjt.se. Vi har även digitaliserat hela artikelarkivet, från 1916 fram till i dag, och gjort det gratis tillgängligt på vår hemsida.

 

För att tillgängliggöra tidningens innehåll och sprida artiklarna i en större krets har vi sedan en tid ett konto på Twitter (@juristtidningen) där vi i skrivande stund har ca 2 400 följare. Vi kan se hur länkar till våra artiklar i digitala miljöer i många fall leder till fler besök på vår hemsida. Artiklarna sprids därmed till en större krets och bidrar då inte sällan till en mer nyanserad debatt.

 

För att ytterligare stärka vår position digitalt har vi startat en Facebooksida för Svensk Juristtidning. Den sidan kommer i huvudsak att användas för att sprida tidningens innehåll. Men en sådan sida möjliggör också för oss att kommunicera med intresserade läsare, och potentiella läsare, på andra sätt. Det finns bland annat förutsättningar att på ett relativt enkelt sätt livesända t.ex. föredrag. Vi återkommer om det blir aktuellt.

 

Vi vill gärna att de som är intresserade av Svensk Juristtidning följer oss på Facebook. Därför kommer vi under hösten att lotta ut jubileumsskriften ”Svensk Juristtidning 100 år” till någon av de som följer oss där. Mer information om hittar du på Svensk Juristtidnings Facebooksida.

 

Per Claréus

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiser SvJT 2017

 

770

Personalnotiser

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Linda Åkerblom till hovrättsassessor (2017-08-30), hovrättsfiskalen Anna Lindvall till hovrättsassessor (2017-08-30). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Max Stille till hovrättsassessor (2017-09-14).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt utredningssekreteraren Ulrika Persson att vara rådman i Stockholms tingsrätt (2017-09-14), patentingenjören Lena Nilsson att vara patentråd i Stockholms tingsrätt (2017-09-14), rättssakkunnige Johan Borgström att vara rådman i Uppsala tingsrätt (2017-09-14), rättssakkunnige Linus Martinsson att vara rådman i Uddevalla tingsrätt (2017-09-14), tf. rådmannen Magnus Lindahl att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (2017-09-14), chefsrådmannen Lars Holmgård att vara lagman i Värmlands tingsrätt (2017-09-21).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsjuristen Jan Nyrén, verksjuristen Sven-Åke Jansson, utredningssekreteraren Åsa Nilsson, tf. rådmannen Nils Västberg och juristen Johan
Krantz att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm (2017-09-14).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Björn Rundblom Andersson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Fredrik Andersson, Advokathuset Kristianstad Handelsbolag, Kristianstad, Peter Ataseven, Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB, Stockholm, Erik
Bengtsson, Advokatfirman Landerdahl AB, Eskilstuna, Therese Bergman,
AG Advokat KB, Stockholm, Carolina-Marie Bergquist, AG Advokat KB, Stockholm, Fredrik Björklund, Crusner Advokatbyrå AB, Borås, Simon Boson, Bergström Melin Advokatbyrå AB, Göteborg, Christina Brink, Juristfirman Christina Brink AB, Röstånga, Sabina Börjesson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Josefine Dahlén, AdvokatFirman Kronan HB, Kalmar, Charlotte Demegård, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Tony Ellner, Advokatbyrån Moreau, Olsson & Högberg AB, Karlstad, Sara Elofsson, Prio Advokatbyrå AB, Stockholm, Bernard Emanuelsson,
Advokatfirman Kjällgren AB, Trollhättan, Ambjörn Essén, Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB, Jönköping, Emelie Franzer, Elander Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Fridh, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Linköping, Jenni
Garamvölgyi, Advokatfirman Westermark Anjou AB, Stockholm, Ediba
Gerges, Advokatbyrån Nichols & Co AB, Stockholm, Thérèse Gertzell,

SvJT 2017 Personalnotiser 771 Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Skåne AB, Helsingborg, Jennifer Grape, holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB, Stockholm, Hans-Olof Hedbom,
Advokatfirman Strid AB, Uppsala, Johanna Hellström, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm, Katrin Honkonen, Litigate Lawfirm West Advokat AB, Göteborg, Lydia Hyltén-Cavallius, Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB, Stockholm, Nina Johnsson, Fredersen Advokatbyrå AB, Malmö, Jenny Jörwall,
Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Mikael Karlsson, Foyen Advokatfirma KB, Göteborg, Sophie Kastengren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Linda Eriksson Kempe, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm, Jonas Kirschon, Prio Advokatbyrå AB, Stockholm, Matilda Larsson, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg, Tora Larusdottir, Advokatfirman Westermark Anjou AB, Stockholm, Ann Liljedal, Foyen Advokatfirma KB, Falun, Ludvig Lindberg, Advokatfirman NOVA AB, Stockholm, Charlotte Lindsäter, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Linköping, Pavel
Loban, Joakim Johanssons Advokatfirma AB, Stockholm, Emma Lund,
Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Stockholm, Emilia Lundberg, Advokatfirman Lundberg & Gleiss i Stockholm Kommanditbolag, Stockholm, Kristina Lundeberg, Lawring Juristbyrå AB, Stockholm, Andreas
Lundqvist, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm, Jessica Madani, Advokatlaget AB, Stockholm, Sara Magnéli, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Anna Marthins, Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Nilsson, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Julia Nilsson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Evelina Olsson, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Fatemeh Pakyari, Pars Juristbyrå AB, Stockholm, Katja Persson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Kristina Reiff, Advokathuset Actus AB, Örebro, Ulrika Rogland, Advokat Helen Wiwen-Nilsson AB, Malmö, Melissa Roos, Advokaterna Hurtig & Partners AB, Borås, Adam Sandberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Jens Sjölund, Prio Advokatbyrå AB, Stockholm, Martin Soner,
Advokaterna Abrahamsson i Norrköping AB, Norrköping, Christine Staberg, Crusner Advokatbyrå AB, Linköping, Jenni Stavare, Fridh Advokatbyrå AB, Göteborg, Suzan Stenberg, Juristbyrån Suzan Stenberg AB, Jönköping, Jonas Svahn, Front Advokater AB, Göteborg, David Svenn, Advokat Anna Holmén AB, Jönköping, Helena Svensson, Advokatfirman Aldo AB, Göteborg, Ola Thored, Landahl Advokatbyrå AB, Stockholm, Tatiana
Tolstoy, Advokatbyrån Lundia AB, Lund, Sara Törnqvist, Dasler Advokatbyrå AB, Härnösand, Andreas Wallmer, Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Ulrika Wangle, Advokaterna Orrenius & Cederberg HB, Linköping, Elisabeth Wedenberg, Maminza AB, Linköping, Sofie Viktorsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Fanny Gleiss
Wilborg, Advokatfirman Lundberg & Gleiss i Stockholm Kommanditbolag, Stockholm, Monika Vulin, JP Advokatfirma i Göteborg AB, Göteborg, Erik Åslund, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Kim Bergman (reg. EU-advokat), Synch Advokat AB, Stockholm, Eva Storskrubb (reg. EU-advokat), Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm (2017-09-01).

 

 

 

 

 

 

Notiser SvJT 2017

 

772

 

I detta häfte (s. 689–772) har medverkat bl.a.
Wiweka Warnling-Nerep, professor
Hedvig Bernitz, jur.dr
Iain Cameron, professor
Anna Jonsson Cornell, professor
Karin Wistrand, hovrättsråd
Monica Hall, kanslichef
Bengt Billquist, utskottsråd