Personalnotiser

 

 

Regeringskansliet
Regeringen har anställt Jenny Kvarnholt att vara departementsråd i Regeringskansliet (2017-1019), Johanna Johnsson att vara departementsråd i Regeringskansliet (201710-19).

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Anna Westling till hovrättsassessor (2017-09-22), hovrättsfiskalen Mimmie Ahl till hovrättsassessor (2017-09-28), hovrättsfiskalen Måns Norman till hovrättsassessor (2017-10-01), hovrättsfiskalen Cornelia Svensson till hovrättsassessor (2017-10-01), hovrättfiskalen Malin Carlson till hovrättsassessor (2017-10-01), hovrättsfiskalen Erika Löwhagen till hovrättsassessor (2017-10-09).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Jan Wallström att vara lagman i Gällivare tingsrätt (201710-05), utredningssekreteraren Ann-Christine Johansson att vara rådman i Luleå tingsrätt (2017-10-05), rådgivaren Louise Walleen Conradi och justitiesekreteraren Gudrun Persson Härneskog att vara rådmän i Solna tingsrätt (2017-10-12), rättssakkunniga Anna Hempel att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (2017-10-12), kanslirådet Jonas Manole att vara rådman i Östersunds tingsrätt (201710-12), funktionschefen Daniel Janonius Löwgren att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2017-10-12), kommunjuristen Lars Svensson att vara rådman i Växjö tingsrätt (201710-19).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Nicole Adelsson, Advokatfirman Bo Johansson i Uddevalla AB, Uddevalla, Karin Ahnqvist, Advokat Stefan Andersson AB, Halmstad, Emma Almer, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Majeed Alnashi, Advokat Niclas Elison AB, Stockholm, Annika Björk, Foyen Advokatfirma KB, Falun, Magnus Björkman, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Frida Bäckegren, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Emil Dalén, Wimert Lundgren Advokatbyrå AB, Stockholm, Patrik Engström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Lisa Ericsson, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Sofia Persson Falkner, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Paul Forsberg, Advokatfirman Frenander AB, Örebro, Hans Fredriksson, Advokataktiebolaget LawNord Stockholm, Stockholm, Ulrica Geissler, Kanzlei LIEB. Rechtsanwälte, Erlangen, Josefin Gjälby, Edwall Insulander Lindh & Lyckman Advokatbyrå KB, Stockholm, Lukas

Notiser SvJT 2017

 

860

Granlund, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Mai Greitz, Minerva Advokatbyrå AB, Stockholm, Martin Görling, Advokatfirman Hammar KB, Uddevalla, Erika Hammar, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Michelle Hesselbrandt, Advokatfirman Åberg & Co AB, Stockholm, Elias
Himsel, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Ida Håmås, Advokaterna Bergh & Staaf KB, Mora, Nikos Iakovidis, Process advokatbyrå HB, Stockholm, Zuzan Ismail, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Sophia Johansson, Advokat Helen Wiwen-Nilsson AB, Malmö, Elin Johnsson, Sju Advokater KB, Stockholm, Ida Jonsson, Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Erik Karlsson, Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg, Tove Klackenberg, Angered, Sanna Knutsson, Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB, Stockholm, Åsa Kock, Advokatfirman Glimstedt Östergötland, KB, Linköping, Julia Lecandler, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Borås HB, Borås, David
Leffler, Synch Advokat AB, Stockholm, Sarah Lenngren, Familjerättsadvokaterna Sverige AB, Stockholm, Robert Bruzelius Lidqvist, Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Karl Lindelöw, Frank Advokatbyrå AB, Stockholm, Emma Lindwall, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Jakob Losell, Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö, Anna Lundberg,
Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Rebecka Maltenius, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Anna Myrhed, Advokatfirman Torben Setterlund AB, Stockholm, Eva Nyman, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Stockholm, Elias Palm, Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult KB, Hässleholm, Mathilda Persson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Hanna Rehn, Falkenborn Advokatbyrå AB, Stockholm, Carl-Johan Roth,
Advokatfirman Sandberg & Partners KB, Linköping, Filip Rydell, Advokatfirman Linge AB, Karlskrona, Pernilla Skoglösa, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Ian Slettengren, Synch Advokat AB, Stockholm, Johanna
Svantesson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Cecilia Sylvan, Advokatfirman Kjällgren AB, Uddevalla, Gustav Tengblad, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Emily Töyrä, Norrlandsadvokaterna AB, Umeå, Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, David Wallman, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Mikaela Wallner, Lebenberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Kajsa Melin Westerdahl, Skierfe Advokatfirma AB, Stockholm, Cecilia Öhrskog, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Gabriel Örün, ADN Law Advokatfirma KB, Stockholm, Mahgol Sharili (reg. EU-advokat), Advokatfirman Vinge KB, Stockholm (2017-09-29).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt justitiesekreteraren Katarina Berglund Siegbahn och hyresrådet Vanja
Lycke att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm (201710-12).

 

 

I detta häfte (s. 773–860) har medverkat bl.a.
Christina Ramberg, professor
Joakim Nergelius, professor
Kerstin Calissendorff, justitieråd
Mikael Mellqvist, lagman
Mårten Schultz, professor
Patrik Schöldström, docent och hovrättsråd
Göran Lambertz, f.d. justitieråd