Personalnotiser

 

 

Ny justitieombudsman
Riksdagen har den 14 december 2017 valt lagmannen Thomas Norling till ny justitieombudsman.
    Thomas Norling är född 1962 och är lagman vid Kammarrätten i Stockholm sedan 2014. Innan dess var han chefsjurist vid Pensionsmyndigheten. Han har tidigare bland annat varit kanslichef vid Insättningsgarantinämnden. Thomas Norling har också medverkat i flera statliga utredningar, är ordförande i Presstödsnämnden och i Försvarets radioanstalts integritetsskyddsråd. Thomas Norling tillträder posten som JO den 1 april 2018.

 

 

Datainspektionen
Regeringen har anställt Lena Lindgren Schelin att vara generaldirektör och chef för Datainspektionen (2018-01-25).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Ylva Osvald att vara hovrättslagman i Svea hovrätt (2018-01-18). Regeringen har anställt utredningssekreteraren Elida Sundkvist på en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (2018-01-18). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Lina Cajvert till hovrättsassessor (2017-12-04), hovrättsfiskalen Jessica Jern till hovrättsassessor (2018-01-01), hovrättsfiskalen Peter Munck till hovrättsassessor (2018-01-19).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Rolf Bohlin att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (2018-01-18). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Cecilia Sjöstrand till kammarrättsassessor (2018-0101), kammarrättsfiskalen Linda Funk till kammarrättsassessor (2018-01-11), kammarrättsfiskalen Miriam Gewarges till kammarrättsassessor (201802-01).

Notiser SvJT 2018

 

222

Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Simon Isaksson till kammarrättsassessor (2018-0201).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Anette Garplid Arveståhl att vara chefsrådman i Värmlands tingsrätt (2018-01-18).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmännen Charlotta Hållenius och Jenny Wennhall, tf. rådmannen Anna-Maria Persson och kanslirådet Roger Karlsson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Malmö (2018-01-11), tf. rådmannen Malin Toivainen att vara rådman i Förvaltningsrätten i Växjö (2018-01-11). Regeringen har anställt tf. rådmannen Caroline Oredsson, tf. kammarrättsassessorn Linda Funk och länsassessorn Anna Månsson på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Förvaltningsrätten i Malmö (2018-01-11).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt advokaten Anders Gustavsson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Västerås (2018-01-18), rådmannen Christian Malmqvist att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall (2018-01-18).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Maria Axeheim, Therese Ström Advokatbyrå AB, Stockholm, Alexandra
Berglin, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Anna Carlén, Advokatfirman Evidentia HB, Stockholm, Simon Carlsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Johannes Devert, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Karl Emil Ekdahl, Advokatfirman De Basso AB, Södertälje, Karl Eklund, Kanter Advokatbyrå KB, Stockholm, Gustav Engvall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Ninnie Eriksson,
Stockholms familjerättsadvokat AB, Stockholm, Sebastian Fahlgren, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Jan Gedeborg, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Rebecca Gulding, Bright Advokat AB, Stockholm, Olga Gärd,
AG Advokat KB, Stockholm, Peter Issa, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Katrin Jack, KENNEDY ADVOKATBYRÅ HB, Göteborg, Emma
Jahncke, Zedendahl Advokatbyrå KB, Borlänge, Malin Jansson, Sander Renström Berg Advokat AB, Stockholm, Karin Källström, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Frida Lantoft, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Sven Lindblom, Fredersen Advokatbyrå AB, Malmö, Pontus Lindgren, Advokatfirman Sven-Eric Ohlsson AB, Malmö, Louise S:t Cyr Linnarsson, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Anna Lotegen, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Maja
Lundqvist, Advokatfirman Kaiding Kommanditbolag, Luleå, Ellinor Nilsson Löfving, Advokatfirman Acta i Halmstad HB, Halmstad, Hannes Mellberg, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Isabell Nielsen, Advokat-

SvJT 2018 Personalnotiser 223 firman Vinge KB, Stockholm, Hanna Norberg, Bright Advokat AB, Stockholm, Annelie Nordgren, Advokaterna B Schultz & Partners AB, Örebro, Sofia Nyhlén, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB, Malmö, Eleni Orfanopoulou, Advokat Oskar Söderberg AB, Umeå, Anna Palmgren, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Magnus Prick, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Adrian Della Morte Pålstam,
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Fride Raaman, AG Advokat KB, Stockholm, Philip Rämsell, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Ola von Schéele, Juristdomänen, Advokatfirman Endsjö AB, Stockholm, Joakim Skarph, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Arvid Sundelin, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Stockholm, Gustaf Sundfelt, Advokatbyrån Humanisterna AB, Katrineholm, Marcus Svensson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Erik Svärd,
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Fanny Lyppert
Thomsson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Mattias Thorolfson,
Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Eva Löndahl Thurang, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik Widjer, HWF Advokater AB, Helsingborg, Ohad Graber-Soudry (reg. EU-advokat), X-officio AB, Lund (2018-0126).

Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har beslutat befordra Anna-Sara Lind till professor i offentlig rätt (2017-12-19).

 

 

 

Notiser SvJT 2018

 

224

I detta häfte (s. 93–224) har medverkat bl.a.
Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd
Jan-Mikael Bexhed, advokat
Anders Thorstensson, chefsjurist
Heli Korkka, jur.dr
Jonas Rosengren, advokat
Sven Johannisson, hovrättsråd
Michael Bogdan, professor