Personalnotiser

 

 

Ny rikspolischef
Regeringen har den 1 februari 2018 utsett generaldirektören vid Säkerhetspolisen Anders Thornberg till rikspolischef. Se mer om Anders Thornberg i SvJT 2012 s. 645 (med porträtt).

Nytt justitieråd tillika ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringen har den 1 februari 2018 utnämnt domaren och sektionspresidenten Helena Jäderblom att vara justitieråd tillika ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Se mer om Helena Jäderblom i SvJT 2011 s. 124 (med porträtt).

Ny hovrättspresident i Svea hovrätt
Regeringen har den 1 februari 2018 utnämnt riksåklagaren Anders
Perklev till hovrättspresident i Svea hovrätt. Se mer om Anders Perklev i SvJT 2008 s. 226 (med porträtt).

Högsta domstolen
Regeringen har utnämnt justitierådet Anders Eka att vara justitieråd tillika ordförande i Högsta domstolen (2018-02-01).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Ragnar Palmkvist att vara hovrättslagman i Svea hovrätt (2018-02-15). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Anders Malmkvist till hovrättsassessor (2018-03-01). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Maria Carnheimer till hovrättsassessor (2018-02-01), hovrättsfiskalen Kristin Vernet till hovrättsassessor (2018-02-01), hovrättsfiskalen Andrea Algård till hovrättsassessor (2018-02-06), hovrättsfiskalen Lovisa Cronstedt till hovrättsassessor (2018-03-01).

 

 

 

SvJT 2018 Personalnotiser 325 Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt senior patent attorney Kerstin Roselinger att vara patentråd i Stockholms tingsrätt (2018-02-15), rådmannen Lena Pettersson att vara chefsrådman i Växjö tingsrätt (2018-02-22).

 

Notiser SvJT 2018

 

326

I detta häfte (s. 225–326) har medverkat bl.a.
Gustaf Almkvist, doktorand
Erik Svensson, universitetslektor
Hajo Michael Holtz, lektor
Jessica Östberg, jur.dr
Monica Hall, kanslichef
Bengt Billquist, utskottsråd
Elisabeth Ahlinder, universitetslektor