Personalnotiser

Ny säkerhetspolischef
Regeringen har den 28 februari 2018 utsett Klas

Friberg till ny säkerhetspolischef.
Klas Friberg är sedan 2015 regionpolischef för polisregion Väst. Han har tidigare varit bl.a. rikskriminalchef och länspolismästare vid Polismyndigheten för Västra Götalands län. Klas Friberg har tillträtt som generaldirektör och säkerhetspolischef den 1 mars 2018.

Foto: Säkerhetspolisen

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
rådmannen Mattias Henriksson att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2018-04-12). Regeringen har anställt verksjuristen Anna Bornelyck att vara tf. hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (2018-04-12). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Elin Tysklind till hovrättsassessor (2018-04-01), hovrättsfiskalen Rikard Samuelsson till hovrättsassessor (2018-04-16), hovrättsfiskalen Anna Juhlin till hovrättsassessor (2018-05-01). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen David Sandström till hovrättsassessor (2018-03-03). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Jenny Madsen till hovrättsassessor (2018-04-05).

Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat
kammarrättsfiskalen Finn Hultin till kammarrättsassessor (2018-0401).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
rådmannen Daniel Haraldsson att vara chefsrådman i Växjö tingsrätt (2018-03-01), rådmannen Ingegärd Lind att vara rådman i Lunds tingsrätt (2018-0315),

SvJT 2018 Personalnotiser 421 rådmännen Anna Hannell och Camilla Wohlers Tell, tf. rådmannen Urban Nilsson och utredningssekreteraren Ulrika Alsén att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2018-03-15), verksamhetsutvecklaren Sofia Larsdotter Carlsson att vara rådman i Luleå tingsrätt (2018-03-15), rådmannen Bengt-Olov Horn att vara rådman i Gävle tingsrätt (201804-12), kommunjuristen Maria Lewandowski att vara rådman i Östersunds tingsrätt (2018-04-12).

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt
hovrättsrådet Ann-Carin Glimstedt, rådmannen Magnus Lindahl, utredningssekreteraren Kristina Andersson och administrativa juristen Linda
Widenström att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2018-03
15), tf. rådmannen Marika Pernu, utredningssekreteraren Fredrik Henriksson och tf. rådmannen Caroline Isaksson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Luleå (2018-03-15), rådmannen Gunnar Gustafson, kammarrättslagmannen Peter Lif, beredningschefen Maria Ek Oldsjö, rådmännen Cecilia Mauritzon och Mattias Almqvist att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm (2018-03-21), justitiesekreteraren Maria Norrman att vara rådman i Förvaltningsrätten i Växjö (2018-04-12).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits
Anna-Lisa Agneheim, Avenir Advokater AB, Norrköping, Rikard
Aldurén, Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB, Falun, Marcus Andersson,

Addus Advokat AB, Stockholm, Sara Andersson, Advokatfirman Lindahl
KB, Malmö, Daniel Arnerius, Advokatfirman Wåhlin AB, Malmö, Robert
Ataseven, Advokatfirman Gripen AB, Stockholm, Karl Björlin,

Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Mats Cederqvist, LEGIO
Advokatfirma AB, Stockholm, Kristian Ehrling, Advokatfirman Sievo AB, Lidingö, Kaarli Harry Eichhorn, Advokat Kaarli H Eichhorn, Bruxelles, Karin Grauers, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Sofie Hallqvist,
Hallqvist & Jansson Bostadsjuristerna AB, Stockholm, Karl Hamstedt,

Advokatfirman Werner HB, Karlskrona, Zara Hellmark, Moll Wendén
Advokatbyrå AB, Malmö, Helene Holm, ADN Law Advokatfirma KB, Stockholm, Henning Holmberg, Advokatfirman W&Ö HB, Stockholm, Nora Kjær-Christensen, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Köpenhamn, Helén Landenberg, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Josefine Larsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Richard Larsson, Advokatfirman Modern Juridik AB, Örebro, Catarina
Rivero Lira, Norburg & Scherp Advokatbyrå AB, Stockholm, Angela

Notiser SvJT 2018

422

Romero Lundmark, Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå AB, Stockholm, Filip Malm, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Viktor Olsson,
Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Martin Orehag, KLA
Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB, Stockholm, Vinita Qvist, Advokatfirman KvinnoJuristen, Örebro, Caroline Rifall, Osborne Clarke Advokatfirma AB, Stockholm, Isabel Ringsby, Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB, Stockholm, Emil Samuelsson, Advokatfirman Oebergs AB, Stockholm, Martin Schwitzgold, Advokaterna Bernling, Boberg, Ceder AB, Vänersborg, Gustaf Sjöberg, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, Cecilia Stenfalk, Landahl Advokatbyrå AB, Stockholm, Linda Jansson Stiernblad, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Daniel Stålberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Ebru Tok, Advokatbolaget Opus AB, Stockholm, Sophie Westermark,
Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Olof Wetterling, Linklaters
Advokatbyrå AB, Stockholm, Magnus Vidänge, Vidänge Juridik AB, Sundbyberg, Fredrik Winroth, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Amanda Wollmar, Advokaterna A & Partners HB, Malmö, Christoffer
Örngård, Ludvika Advokatbyrå, Ludvika (2018-03-09).

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt
rådmannen Leif Dylin att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Göteborg (2018-03-01).

Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har beslutat befordra
Lotta Lerwall till professor i förvaltningsrätt (2018-03-13).

I detta häfte (s. 327–422) har medverkat bl.a.
Christian Dahlman, professor

Andreas Korths-Aspegren, tingsnotarie

Axel Holmgren, doktorand

Alexander Hardenberger, jurist

Oscar Söderlund, jur.kand.

Patrik Schöldström, hovrättsråd