En objektiv domstol i en modern tid

 

 

Av lagmannen GUDRUN ANTEMAR, lagmannen MARIE-JEANETTE AXÉLIUS FRIBERG, chefsrådmannen samt ställföreträdande lagmannen KATARINA GRÉN, lagmannen STEFAN HOLGERSSON, lagmannen CECILIA KLERBRO, lagmannen JOHAN KVART, chefsrådmannen samt tidigare lagmannen PER LENNERBRANT, lagmannen BJÖRN LINDÉN, lagmannen YLVA NORLING JÖNSSON och lagmannen INGER SÖDERHOLM

Att vissa domstolar valt att delta i Stockholm Pride och andra pridefestivaler är förenligt med den självklara och nödvändiga förutsättningen att domstolarna är objektiva och opartiska, skriver författarna i en replik till
Daniel Bergströms artikel med kritiska synpunkter (SvJT 2018 s. 827).

 


I svenska domstolar är opartiskhet och objektivitet grundläggande i den dömande verksamheten. I år deltog medarbetare från några av Sveriges domstolar för första gången i Stockholm Pride. Deltagandet var naturligtvis helt frivilligt. En del medarbetare valde att representera domstolarna genom att möta allmänheten i ett tält där besökarna kunde ställa frågor och diskutera med domstolarnas representanter. Ett quiz väckte många tankar och funderingar som ledde till fördjupade resonemang. Andra valde att delta i Prideparaden under banderollen "Domstolen är till för alla". En del domstolar deltog i Pridefestivaler på andra orter som Göteborg och Örebro.
    Är detta förenligt med den självklara och nödvändiga förutsättningen att domstolarna är objektiva och opartiska? Vi menar att det är det. Ett fritt och demokratiskt samhälle fungerar bara så länge merparten av medborgarna har ett högt förtroende för samhällsinstitutionerna. Domstolarna har här en viktig funktion att fylla. Om inte domstolarna berättar vad de gör kommer någon annan att göra det. Risken är uppenbar att beskrivningen inte blir fullständig och i värsta fall inte ens korrekt. Vi anser därför att domstolarna har ett ansvar att möta medborgarna där medborgarna finns. I en modern tid kan domstolarna inte längre nöja sig med att kommunicera med medborgarna genom skrivna avgöranden och traditionell media. Domstolarna bör också ta plats i sociala medier, poddar, bloggar och festivaler eller andra sammankomster som anordnas som en manifestation för de grundläggande värderingarna i dagens Sverige.
    Vi delar inte uppfattningen att deltagande i Stockholm Pride eller andra Pridefestivaler riskerar att underminera förtroendet för domstolarnas opartiskhet. Av föreningen Stockholm Prides stadgar framgår att den är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Från domstolarnas sida är deltagandet inget aktivt arbete för att stärka eller motverka specifika rättigheter. Anledningen till att vissa dom-

836 Gudrun Antemar m.fl. SvJT 2018

stolar har valt att delta är att det är ett bra tillfälle att möta medborgarna i syfte att förmedla att vi inte tar några ovidkommande hänsyn, varken gentemot parter eller i egenskap av arbetsgivare. Det är, om något, ett ställningstagande för opartiskhet. Det kan tilläggas att vi fått övervägande positivt gensvar för deltagande i Pridefestivalerna från både medarbetare, externa aktörer och allmänheten.