Personalnotiser

 

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har anställt hovrättsassessorn Anna Svedjevik på en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (2018-10-11). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Teresia Danielsson till hovrättsassessor (2018-07-16), hovrättsfiskalen Artur Ogelid till hovrättsassessor (2018-08-01), hovrättsfiskalen Naalamiley Gångare Grede till hovrättsassessor (2018-0811) hovrättsfiskalen Karim Ouahid till hovrättsassessor (2018-09-01), hovrättsfiskalen Maja Måhl till hovrättsassessor (2018-09-28), hovrättsfiskalen Klara Högström till hovrättsassessor (2018-10-08), hovrättsfiskalen Alexander Häggkvist till hovrättsassessor (2018-10-19). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Emma Olofsson till hovrättsassessor (2018-10-01). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Jonas Eklund till hovrättsassessor (2018-10-27).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Jack Hillerström-Forsyth till kammarrättsassessor (2018-09-01), kammarrättsfiskalen Jennie Överström till kammarrättsassessor (2018-0911).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Anders Carlbaum att vara chefsrådman i Umeå tingsrätt (2018-10-11), justitiesekreteraren Anna Torstensson Tikkanen att vara rådman i Attunda tingsrätt (2018-10-11), rättssakkunnige Malcolm Pettersson och kammaråklagaren Eva Grandestedt att vara rådmän i Örebro tingsrätt (2018-10-11), kanslirådet Pernilla Smith att vara rådman i Blekinge tingsrätt (2018-1011).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt tf. hyresrådet Marie Halvarsson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall (2018-10-11).

 

 

SvJT 2018 Personalnotiser 931 Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits Dalia Ahmad, Innerstans Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna Sara
Ekelund Andersson, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Josef Angerbjörn, Advokatbyrån Nywa AB, Umeå, Lisa Barnekow, C J Advokatbyrå AB, Stockholm, Seles Bitar Benjamin, Altrium Advokatbyrå AB, Stockholm, Caroline Björlingson, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Emma Blomstervall, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Magnus
Bohman, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Anders
Cederberg, Partner Advokatbyrå i Östersund AB, Östersund, Malin Ek,
Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB, Göteborg, Diana Biörck Eliasson,
Advokatfirman Inter i Stockholm U & B AB, Stockholm, Emma Engh,
Advokatfirman Allians IBL AB, Karlstad, Nicolina Erickson, Advokatfirman Wåhlin AB, Helsingborg, Mehrnoosh Aknooni Ficks, Advokatbyrån Dubio AB, Stockholm, Erik Forsberg, Ramberg Advokater KB, Stockholm, Linda
Fröberg, Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB, Göteborg, Johannes Färje, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Dennis
Gustafsson, Advokatfirman Erfors & Blomkvist AB, Jönköping, Elisabeth
Hallström, MAQS Advokatbyrå Malmö KB, Malmö, Kristin Heilborn,
Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Schönholzer Holmgren, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Thony Lindström Härdin, Advokatfirman Morris AB, Göteborg, André Isacson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Kristina Jonsson, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, Rebecca Josefsson, Altrium Advokatbyrå AB, Stockholm, Jenny
Kenneberg, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Omar El Khatib, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Bryssel, Erik Kulle, Advokaterna Elmgren och Lindgren HB, Halmstad, Simon Lanemo, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Sofie Haggård Larsson, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Marta Laurell, Advokatfirman Morris AB, Stockholm, Rebecca
Linde, Advokatfirman Sederholm AB, Helsingborg, Louise S:T Cyr
Linnarsson, Advokatfirman DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Carl
Lönnqvist, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Tobias Normann, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Erik Palmgren, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg, Anna Elisabeth Petersson, Advokatfirman Westermark Anjou AB, Stockholm, Karin Roberts, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Isak Sandberg, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Stefan
Magnusson Schanning, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Erik Schultz,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Helena Selander,
Bokwall Rislund Advokatbyrå KB, Stockholm, Ferec Serce, Serce & Partners AB, Göteborg, Anna Skoglund, Advokatfirman Jan Ertsborn AB, Falkenberg, Olle Steen, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping, Liv Sandberg Storm, Advokatfirman Linge AB, Karlskrona, Henric
Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö, Frida Ställborn, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Peter Svanqvist, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Daniel Wendelsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Fabian Wennergren, Advokatbyrån Thomas Bodström AB, Stock-

Notiser SvJT 2018

 

 

932

holm, Gustav Wiklander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Victor Andersson Wodlén, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Sylvia Åberg, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Sebastian Wiik (reg. EU-advokat), Bokwall Rislund Advokatbyrå KB, Stockholm (2018-10-05).

 

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta Bruno Debaenst som docent i rättshistoria (2018-09-25).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 827–932) har medverkat bl.a.
Daniel Bergström, tingsfiskal
Gudrun Antemar, lagman
Marie-Jeanette Axélius Friberg, lagman
Katarina Grén, chefsrådman samt ställföreträdande lagman
Stefan Holgersson, lagman
Cecilia Klerbro, lagman
Johan Kvart, lagman
Per Lennerbrant, chefsrådman samt tidigare lagman
Björn Lindén, lagman
Ylva Norling Jönsson, lagman
Inger Söderholm, lagman
Mårten Schultz, professor
Hans-Gunnar Axberger, professor
Monica Hall, kanslichef
Bengt Billquist, utskottsråd
Dan Hanqvist, advokat
Håkan Gustafsson, professor