Personalnotiser

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Karoline Fridolf att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2019-04-11), rådmännen Joakim Westerlund och Elisabet Rune att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2019-04-11). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Carl Ejmefors till hovrättsassessor (2019-04-30), hovrättsfiskalen Anna Stolt till hovrättsassessor (2019-05-01), hovrättsfiskalen Caroline Nisell till hovrättsassessor (2019-05-01), hovrättsfiskalen Kajsa Johansson till hovrättsassessor (2019-05-17). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Lina Molin till hovrättsassessor (2019-04-12), hovrättsfiskalen Johan Gredenius till hovrättsassessor (2019-04-27).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Mattias Håkansson till kammarrättsassessor (201904-16). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Hanna Sardi Jarlbro till kammarrättsassessor (2019-02-08), kammarrättsfiskalen Emelie Werme till kammarrättsassessor (2019-04- 30).

 

Tingsrätteoiurna
Regeringen har utnämnt advokaten Tomas Åhlén att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt (2019-0411), arkitekten Ylva Kvist Trelje att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2019-0411), seniora miljöspecialisten Christina Odén att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2019-04-18).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättslagmannen Håkan Löfgren att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö (2019-04-11), rådmannen Anna Hjärtberg Wernqvist att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Luleå (2019-04-11), tf. rådmannen Jan Finander att vara rådman i Förvaltningsrätten i Karlstad (2019-04-11).

Notiser SvJT 2019

 

578

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits Soren Abbaszadeh, Advokatfirman De Basso AB, Örebro, Petra Alanis,
Anders Lindstrand Advokater Göteborg AB, Göteborg, Linda Backman,
Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, My Becher, Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Malmö, Diyar Bedirhanoglu, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB, Stockholm, Annika Bern, Advokat Monica Hedman, Lycksele, Ekaterina Biertz, Advokatfirman Goddaslaw AB, Täby, Felix
Boman, Hamilton Advokatbyrå Karlstad AB, Karlstad, Amir Daneshpip,
Front Advokater AB, Göteborg, Ann-Kristin Eklöf, Eklöf & Sandberg Juridik AB, Norrtälje, Johan Ekstrand, Advokatbyrån Sjöström & Partners AB, Hässleholm, Josefine Engbom, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Louise Eriksson, Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB, Göteborg, Niklas
Eriksson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Joel Fingal, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Johanna Forss, Advokathuset Actus AB, Västerås, Samuel Hartman, Advokaterna Hurtig & Partners AB, Borås, Maria Hedlund, Stockholms Advokatbyrå AB, Stockholm, Viveka Heimer,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Hofstedt, ITadvokaterna i Sverige KB, Stockholm, Jonathan Janke, Hemby Advokatbyrå AB, Malmö, Caroline Jennersjö, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Caroline Johansson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Dan
Johansson, Foyen Advokatfirma KB, Göteborg, Magnus Johansson,
Wermlands Advokatbyrå HB, Karlstad, Jennie Karlsson, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Leo Kratz, Trägårdh Advokatbyrå AB, Lund, Henrik
Kyllerstedt, Sju Advokater KB, Stockholm, Emil Landin, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm, Nadia Lindberg, Advokatfirman Eliasson & Partners AB, Göteborg, Mikael Lindgren, Advokatfirman Fagerlund Hallberg AB, Stockholm, Christoffer Lundmark, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Piteå, David Magnusson, Kalmar Advokatbyrå AB, Kalmar, Paulina
Malmberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Torbjörn Marell, Marell Jurister AB, Örebro, Bruce McGinn, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Linda Moberg, MORRIGAN ADVOKATBYRÅ AB, Stockholm, Celine Mois, Advokatfirman Wilensky HB, Malmö, Jenny Morell, Advokaterna Nielsen & Lock AB, Borlänge, Moa Möller, Advokatbyrå Zeijersborger & Co AB, Borås, Elin Neu, Lunds advokatbyrå AB, Lund, Anna Björck Nilsson, Juristbyrån Anna Björck Nilsson AB, Höllviken, Annalena Nordin, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Stockholm, Martin Orler, Futurum Advokatbyrå AB, Stockholm, Henrik Palmcrantz,
Advokatfirman MarLaw AB, Stockholm, Anna Karin Pettersson, Kompass Advokat AB, Stockholm, Anna Bladh Redzic, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Henric Roth, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Marie Sandberg, Eklöf & Sandberg Juridik AB, Norrtälje, Eva
Lena Simmingskiöld, Advokatfirman Sederholm AB, Helsingborg, Jasdeep
Singh, Front Advokater AB, Göteborg, Daniel Strand, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Wilhelmiina Taipalus, Advokatfirman

SvJT 2019 Personalnotiser 579 Åhlén & Lyreskog AB, Uppsala, Heléne Ulfström, Advokatfirman Hammar KB, Trollhättan, Hampus Wikerstål, Advokatfirman Morris AB, Stockholm, Marie Andersson Wikström, Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, Göteborg, Victor Åberg (reg. EU-advokat), White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Samuel Ålöw, Advokatbyrån Palm & Nilsson KB, Karlskrona (2019-04-11).

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiser SvJT 2019

 

580

I detta häfte (s. 455–580) jämte bilaga (s. 581–652) har medverkat bl.a.
Sven Johannisson, hovrättsråd
Hanna Almlöf, lektor
Hanna Kristiansson, jurist
Niklas Selberg, jur.dr
Erik Sjödin, lektor
Dan Hanqvist, advokat
Lars Heuman, professor
Mikael Mellqvist, lagman
Andreas Norlén, talman
Johnny Herre, justitieråd
Christina Ramberg, professor
Michael Bogdan, seniorprofessor
Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd