Personalnotiser

 

 

 

 

Nytt justitieråd
Regeringen har den 12 september 2019 utnämnt kammarrättslagmannen Marie Jönsson att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Marie Jönsson är sedan 2015 kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Dessförinnan var hon chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm. Under åren 1993–2006 arbetade hon i Regeringskansliet, bland annat som ämnesråd och tillförordnat departementsråd i Finansdepartementet. Marie Jönsson tillträder den 1 mars 2020. Foto: Maria Erlandsson

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Carl Johan Sundqvist till hovrättsassessor (2019-09-01), hovrättsfiskalen Rebecka Olsson till hovrättsassessor (2019-09-01), hovrättsfiskalen Anna Sundström till hovrättsassessor (2019-09-01), hovrättsfiskalen Anders Wallin till hovrättsassessor (2019-09-01), hovrättsfiskalen Linda Mossberg Karlström till hovrättsassessor (2019-0911), hovrättsfiskalen Josefin Odelid till hovrättsassessor (2019-09-13), hovrättsfiskalen Leo Nilsson Nannini till hovrättsassessor (2019-09-22). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Kristoffer Hallin Veres till hovrättsassessor (2019-09-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Kristina Andersson att vara lagman i Hässleholms tingsrätt (2019-08-29), enhetschefen Annika Rojas Wiberg att vara chefsrådman i Jönköpings tingsrätt (2019-08-29).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits Daniel Alverlind, Partner Advokatbyrå i Östersund AB, Östersund, Siri
Alvsing, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Stockholm, Madelene
Andersson, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Susanna Andersson,
Familjerättsadvokaterna Sverige AB, Stockholm, Katarina Bagavac Andhill,
Ejder Advokatbyrå AB, Göteborg, Lina André, Advokatfirman Vinge KB,

Notiser SvJT 2019

 

910

Göteborg, Teresa Camacho Artacho, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Linnea Berg, Advokatbolaget Opus AB, Stockholm, Manne
Bergström, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Bo Berndtsson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Johan Bohlin, Advokatfirman Hammar KB, Trollhättan, Johan Bohm, Bird & Bird Advokat AB, Stockholm, Lorena
Bokberg, Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg, Maria Bruder, Advokatfirman Westermark & Anjou AB, Stockholm, Karin Bäckström, Agnes Advokatbyrå AB, Nacka, Rikard Elowson Ek, MAQS Advokatbyrå Malmö KB, Malmö, Hedvig Ekdahl, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Angelica
Enterfeldt, Nordström Advokater AB, Gävle, Jacob Eriksson, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Christoffer Erlandsson,
Advokatfirman Morris AB, Göteborg, Rebecca Esplund, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Christopher Gyllenhammar, Advokatfirman Frenander AB, Örebro, Elin Hagström, Advokatfirman Hammar KB, Uddevalla, Jonas Halén, Ponténs Advokatbyrå AB, Eskilstuna, Maria
Granat Hamberg, Advokatbyrån Omnia AB, Stockholm, Maria Erneholm
Hantelius, Advokatfirman Aldo AB, Göteborg, Sofia Hedelius, Alruz´ Advokatbyrå AB, Stockholm, Hedvig Helmerson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Katja Jofred, Advokatbyrån Omnia AB, Stockholm, Johan
Johansen, Advokathuset Actus AB, Örebro, Lina Jonsson, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Mika Jordan, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Sarah Juhnell, Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Andreas
Jungermann, Skierfe Advokatfirma AB, Stockholm, Zeke Junström,
Advokatfirman Althin HB, Stockholm, Anton Karlsson, Advokatfirman Kurt Lundberg HB, Varberg, David Karlsson, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg, Ronja Kleiser, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Ida Kornhall, Advokatfirman Kornhall AB, Uppsala, Cecilia
Laible, Advokatfirman Berlin AB, Bålsta, Jenny Larsson, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Peter Lennartz, RosholmDell Advokatbyrå AB, Växjö, Fanny Lilja, Advokatbolaget Opus AB, Stockholm, Vincent
Ljunggren, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Jesper Loqvist,
Advokathuset Öster-Advokat Bengt Loquist AB, Visby, Carl Magnusson,
Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Jelena Malm, Advokatbyrån Lege AB, Stockholm, Anders Mrdja, Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB, Limhamn, Simon Niklasson, MAQS Advokatbyrå Malmö KB, Malmö, Christoffer Vedin Nordin, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Magnus
Nygren, Frank Advokatbyrå AB, Stockholm, Mathilda Persson,
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Tomas Ramos Dos Santos (reg. EUadvokat), EU. RO Lawyers Advokatfirma i Stockholm AB, Stockholm, Lorentz Reige, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Beatrice Rohdin, Igne Advokatbyrå AB, Göteborg, Pernilla Samuelsson, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm, Martin Sandgren, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Sofia
Sandholm, Front Advokater AB, Göteborg, Camilla Antoft Scheiman,
Scheiman Advokatbyrå AB, Stockholm, Mirja Sikander, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Alexandra Stolt, White & Case Advokat-

SvJT 2019 Notiser 911 aktiebolag, Stockholm, Angelica Ström, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Frida Ställborn, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Nils
Svantemark, Advokatfirman Defens AB, Stockholm, Daniel Sveen, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Kerstin Thor, Advokatfirman Kornhall AB, Uppsala, Daniel Thorbjörnsson, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg, Adam Tideman, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Frida Treschow, Litigate Lawfirm West Advokat AB, Göteborg, Johan von Porat Wehre, Malmströms Advokatbyrå HB, Jönköping, Andreas
Ödman, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Sebastian Örndahl,
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm (2019-08-28).

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiser SvJT 2019

 

912

I detta häfte (s. 829–912) har medverkat bl.a.
Hans Ranholm, kammaråklagare
Åke Frändberg, professor emeritus
Daniel Bergström, tf. hovrättsassessor
Jacob Frank, jur.kand.
Erik Sjöman, advokat
Ove Bring, professor emeritus