Personalnotiser

Ny generaldirektör och chef för Brottsförebyggande rådet
Regeringen har den 14 november 2019 anställt
Kristina Svartz att vara generaldirektör och chef för Brottsförebyggande rådet. Kristina Svartz är i dag generaldirektör för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och har tidigare bland annat varit kanslichef i riksdagens justitieutskott och konstitutionsutskott.

Foto: Kristian Pohl

Regeringskansliet
Regeringen har anställt
Marie Skåninger att vara departementsråd i Regeringskansliet (2019-1114).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
Ingela Sundin att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2019-11-07), Hedvig Trost, Lars Wallinder, Viveca Lång, Rikard Backelin och Mats
Holmqvist att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2019-12-11),
Sara Ulfsdotter att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2019-12-11). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Clara Cederberg till hovrättsassessor (2019-11-20), hovrättsfiskalen Malin Lindbäck till hovrättsassessor (2019-11-22), hovrättsfiskalen Lovisa Danielsson till hovrättsassessor (2019-11-25), hovrättsfiskalen Filippa Exelin till hovrättsassessor (2019-12-19), hovrättsfiskalen Karin Lambertz till hovrättsassessor (2020-01-01). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Robert Forslund till hovrättsassessor (2019-11-14), hovrättsfiskalen Hedda Wittbom Skog till hovrättsassessor (2019-12-28). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Patrik Roos till hovrättsassessor (2019-12-01).

Notiser SvJT 2020

104

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
Heléne Lövung och Ylva Börjesson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2019-11-07). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Emelie Lavér till kammarrättsassessor (2019-12-01), kammarrättsfiskalen Ewa Nordström till kammarrättsassessor (2020-0101), kammarrättsfiskalen Victor Ericsson till kammarrättsassessor (2020-0101), kammarrättsfiskalen Eveline Gewert till kammarrättsassessor (2020-0101).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
tf. rådmannen Chris Stattin-Larsson att vara rådman i Sundsvalls tingsrätt (2019-10-31), tf. rådmannen Magnus Bygdemark och justitiesekreteraren Emma Önneby att vara rådmän i Umeå tingsrätt (2019-10-31), Erik Högdahl och Christoffer Démery att vara chefsrådmän i Södertörns tingsrätt (2019-11-07), Martin Prosell att vara rådman i Mora tingsrätt (2019-12-05), Niclas Eltenius att vara rådman i Gävle tingsrätt (2019-12-05), Anna Hareide att vara rådman i Haparanda tingsrätt (2019-12-05), Maria Ulfsdotter Klang och Jenny Hjukström att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (2019-12-11), Jonas Brunberg att vara rådman i Södertälje tingsrätt (2019-12-11), Hannes Magnergård att vara rådman i Eskilstuna tingsrätt (2019-12-11), Dan Sjöstedt och Jenny Lundberg att vara rådmän i Örebro tingsrätt (201912-11), Gunilla Åkerman, Anna Hjort Ööpik och Carolina Granlund att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2019-12-11), Ylva Meyer att vara rådman i Borås tingsrätt (2019-12-11), Karl Axel Öberg att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt (2019-12-11). Regeringen har anställt Anna-Lena Söderström på en tidsbegränsad anställning som rådman i Hudiksvalls tingsrätt (2019-12-11).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits
Rosa Nicole Abas, Fria Advokater KB, Stockholm, Emma Brolund,
Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Fanny Cukierman, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm, Eva Engström, Advokatfirman Landerdahl & Partners AB, Västerås, Therése Fraenkel, Juristpanelen Advokatbyrå i Göteborg HB, Göteborg, Maria Frank, Advokatfirman Gärde & Partners

SvJT 2020 Personalnotiser

105

AB, Stockholm, Mikael Satama Granberg, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg, Victoria Harold, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Oscar Hillmann, Crusner Advokatbyrå AB, Linköping, Anders
Jagefeldt, Advokatfirman Kjällgren AB, Trollhättan, Caroline Karlsson,

Advokatfirmaet Sch
Ødt AS, Oslo, Lovisa Lindahl, Heilborns Advokatbyrå HB, Nyköping, Fredrik Ljungström, Andulf Advokat AB, Stockholm, Sanne
Nordström, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Carl Näsholm,

Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Philip Reznik,

Advokatfirman Törngren & Magnell KB, Stockholm, Tahmina Sahibli,

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, Stockholm, Sebastian Sampallo, Mann
heimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Erika Samuelsson, Walthon Advokater AB, Stockholm, Sara Strandberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Alparslan Tügel, Fria Advokater KB, Stockholm, Sebastian
Wallin, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Daniel Wesslund,

MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg, Lukas Åhman, Skierfe
Advokatfirma AB, Stockholm (2019-11-07) samt Johnny Andersson, MPF Förvaltning AB, Helsingborg, Michael Bark-Jones,
White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Martin Bengtsson, Gernandt
& Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Axel Bonning, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Alexander Crona, Avenir Advokater AB, Norrköping, Hillevi Ekbrand, Advokathuset Gothia AB, Göteborg, Malin
Ekström, Front Advokater AB, Göteborg, Susanna Rosenberg Ewerlöf,

Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Johannes Fundeborg,

Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Emil Görrel, Mann
heimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Emma Jarkell, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Oliver Kronberg, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Emelie Lennartsson, Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg, Filip Lundbäck, Advokathuset Actus AB, Västerås, Dennis Lundquist,
Lundquist Advokatbyrå AB, Sundbyberg, Elin Lönnfält, Advokatfirman
Glimstedt AB, Göteborg, Ingrid Merker (reg. EU-advokat), Rechtsanwältin Ingrid Merker, Sundsvall, Tindra Nyberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, David Nykvist, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Erika Palmeby, Advokatfirman Strid AB, Uppsala, Emelie Persson,
Harvest Advokatbyrå AB, Stockholm, Monica Persson, Linköpings
Allmänna Juristbyrå AB, Linköping, Jon Rastad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Shirin Rizwand, Advokatbolaget Opus AB, Stockholm, Gustav Thorslund, Advokatfirman Morris AB, Stockholm, Ola
Tingvall, FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB, Stockholm, Bruno

Tiozzo, Sundström & C:o Advokatbyrå AB, Uddevalla, Emelie Ulff, Cirio
Advokatbyrå AB, Stockholm, Victoria Volny, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Sara Öggesjö, Advokatfirman Acta i Halmstad HB, Halmstad, Per
Österlind, Fredersen Advokatbyrå AB, Malmö (2019-12-05).

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta
Therése Fridström Montoya som docent i civilrätt (2019-10-22).

Notiser SvJT 2020

106

I detta häfte (s. 1–106) har medverkat bl.a.
Mari Heidenborg, justitiekansler

Iain Cameron, professor

Torbjörn Andersson, professor

Sten Heckscher, f.d. justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen

Erik Nymansson, justitieråd

Henrik Wenander, professor

Lena Marcusson, professor emerita

Göran Sundström, professor

Petter Asp, justitieråd

Agneta Bäcklund, justitieråd