Personalnotiser

Ny generaldirektör och chef för Domstolsverket
Regeringen har den 9 juli 2020 anställt Thomas

Rolén som generaldirektör och chef för Domstols
verket. Thomas Rolén är sedan 2008 kammarrättspresident för Kammarrätten i Stockholm. Han har en lång karriär inom rättsväsendet bakom sig, bl. a. som expeditionschef i Justitiedepartementet. Thomas Rolén har varit ordförande i Domarnämnden och i flera stora utredningar. Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

Foto: Kammarrätten i Stockholm

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
Niklas Rundberg att vara hovrättslagman i Göta hovrätt (2020-05-14), Jacob Aspegren, Angelica Jonsson, Christina Berg, Maria Billing, Patrik Schöldström och Katarina Berglund Siegbahn att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2020-06-11), Ingeborg Simonsson och Mattias Pleiner att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2020-06-11), Hanna Hjorth att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (2020-06-11). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Evelina Törnell till hovrättsassessor (2020-05-01), hovrättsfiskalen Linnea Kleiby till hovrättsassessor (2020-06-01), hovrättsfiskalen Jenny Åhling till hovrättsassessor (2020-06-15). Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Emma Widman till hovrättsassessor (2020-03-01), hovrättsfiskalen Jimmy Mikaelsson till hovrättsassessor (2020-03-01), hovrättfiskalen Sofie Nordström till hovrättsassessor (2020-05-11), hovrättfiskalen Elin Sehlström till hovrättsassessor (2020-06-01).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
Anna Bornelyck och Annika Åhlin att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall (2020-06-11), Karin Hansson och Kristina Linderoth att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2020-06-11).

Notiser SvJT 2020

638

Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Max Uhmeier till kammarrättsassessor (2020-06-17). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Tobias Andersson till kammarrättassessor (2020-02-20), kammarrättsfiskalen Anna Rusth-Borg till kammarrättsassessor (2020-03-01), kammarrättsfiskalen Martina Lindkvist till kammarrättsassessor (2020-03-09), kammarrättsfiskalen Daniela Ochsenius Andersson till kammarrättsassessor (2020-05-01). Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalen Eveliina Kiviniemi till kammarrättsassessor (2020-02-01), kammarrättsfiskalen Julia Nordgren till kammarrättsassessor (2020-02-07), kammarrättsfiskalen Elin Schmid till kammarrättsassessor (2020-03-13), kammarrättsfiskalen Jens Andersson till kammarrättsassessor (2020-04-04), kammarrättsfiskalen Karin Nordqvist till kammarrättsassessor (2020-04-15), kammarrättsfiskalen Lisa Holm till kammarrättsassessor (2020-05-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
Anna Sjöman att vara lagman i Eksjö tingsrätt (2020-05-14), Lars-Åke Johansson att vara lagman i Sundsvalls tingsrätt (2020-05-14), Anna Svedjevik att vara rådman i Umeå tingsrätt (2020-05-14), Lisa Johansson Merovuo att vara rådman i Jönköpings tingsrätt (2020-05-14), Carolina Andersson att vara rådman i Värmlands tingsrätt (2020-05-14), Peter Krikström och Linus Videgren att vara rådmän i Lunds tingsrätt (2020-05-14), Immanuel Winbergh att vara rådman i Eskilstuna tingsrätt (2020-06-04), Anna-Lena Söderström att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt (2020-06-04), Erik Cardell och Sofia Book att vara tekniska råd i tingsrätterna (2020-06-04), Olof Wetterqvist att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt (2020-06-11), Jennie Dackmar och Szilárd Rado att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2020-06-11).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits
Charlotte Edholm, EU. RO Lawyers Advokatfirma i Stockholm AB, Stockholm, Bente Erfäldt, Advokatbolaget Welin AB, Uppsala, Malin Frisell,
Frisells Advokatbyrå AB, Malmö, Christoffer Gramming, Christoffer
Gramming Juridik Aktiebolag, Torslanda, Tim Hagberg, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Charlotta Bergman Hahn, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Douglas Hamilton, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Linnea Hettinger, Advokaterna von Ahn AB, Umeå, David Johansson, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Mattias Jönsson, Roschier Advokatfirma AB, Stockholm, Anders
Karlsson, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Marion Kronberg,

Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Caroline Landerfors, PG Magnusson

SvJT 2020 Personalnotiser 639 Advokatbyrå AB, Stockholm, Lars Ljungberg, Advokatfirman Mats Revborn AB, Falköping, Katarina Mild, Kastell Advokatbyrå AB, Stockholm, Melinda
Okou, Advokat Maarit Eriksson AB, Stockholm, Nejra Poljo, Next Advokater
KB, Stockholm, Donia Ratmaia, Advokatfirman Bastling & Partners AB, Stockholm, David Gissin Riihonen, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Anna Sjölund, Sju Advokater KB, Stockholm, Martin Sjöström,
Advokatfirman Schjødt, Stockholm, Samir Suljic, Advokatbyrå Zeijers
borger & Co AB, Borås, Eva Sundling, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Charlotta Blomberg Swartz, Advokatfirman Allians IBL AB, Karlstad, Kajsa Torp, Epsilon Advokatbyrå AB, Stockholm, Cafer Uzunel,
Juristbyrå Uzunel, Kungens Kurva, Annie Åkerblom, Advokatfirman
Glimstedt Växjö AB, Växjö, Ksenia Örenius, Holmbergs Advokatbyrå AB, Stockholm (2020-05-07) samt Nils Alvång, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Sofia Andersson,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Stojan Arnerstål,

Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Gabriella Behm, Hestra Advokatbyrå
AB, Stockholm, Tor Bergkvist, Advokatfirman VICI AB, Lund, Louise Berlin,
Walthon Advokater AB, Stockholm, Patrik Budde, Grönvall & Partners
Advokatbyrå KB, Landskrona, Jonathan Cantillana, Advokatfirman Avans AB, Stockholm, Rickard Carrick, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Oskar Ceréus, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Markus
De Basso, Advokatbyrån De Basso Brothers AB, Stockholm, Mårten

Edenroth, advocat.se ADVOKATSKEPPET AB, Stockholm, Kristin Eickhoff,

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Khalil El-Ghazzi, Juridiska
Byrån VITA AB, Malmö, Anna Eriksson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Pontus Etéus, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Oscar de
Faire, Ejder Advokatbyrå AB, Göteborg, Maria Hagberg Forss, Hagberg Forss
Juridik AB, Stockholm, Mathilda Göransson, Advokatfirman Sweger & Boström KB, Stockholm, Patrik Holgersson, Advokatbyrån Sjöström & Partners AB, Växjö, Oscar de Hoog, Engström & Hellman Advokatbyrå AB, Göteborg, Karina Johansson, Advokatfirman Thorbjörn Lundin AB, Katrineholm, Michael Karlsson, Better callson AB, Helsingborg, Madeleine
Kristoferson, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Malin Kulander,

Advokatfirman Glimstedt Kalmar HB, Kalmar, Rikard Lemming, Cirio
Advokatbyrå AB, Stockholm, Jonas Lenhammar, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Anina Liebkind, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Sofi Linderot, Advokatfirman VICI AB, Lund, Jon Stenlund
Lindgren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Vendela

Lindström, MundeAhlberg Advokatbyrå KB, Göteborg, Niklas Mårtensson,

Advokatfirman Bergmyr & Partners HB, Malmö, Anja Norderyd, Foyen
Advokatfirma KB, Göteborg, Anna Nordlander, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Nathalie Palm, Adding Advice Advokatbyrå AB, Stockholm, Sarah Pedersen, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Jessica Rudholm Pilwind,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Shalaw Rahem, Lewis
Langley & Partners Advokatbyrå HB, Stockholm, Bruno Ranestål,
Advokatbyrån Akay & Ranestål AB, Uppsala, Helena Rosberg, Altrium

Notiser SvJT 2020

640

Advokatbyrå AB, Uppsala, Erik Sandin, Inger Sandins Advokatbyrå, Vårgårda, Eric Selander, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm, Josefine
Sjöholm, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Hanna Sonning, Setter
walls Advokatbyrå AB, Göteborg, Siri Swedborg, Advokathuset Brämberg & Rydén AB, Lund, Carl Svensson, Real Advokatbyrå Aktiebolag, Stockholm, Johanna Thulin, Advokatfirman VICI AB, Lund, Emelie Carmhagen Wernoff,
Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Mattias Widlund, Skarp Advokatbyrå
AB, Stockholm, Kim Zakrisson, Visioner Advokatbyrå AB, Nybro, Therese
Åkerlund, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm (2020-06-11).

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt
Agneta Staff att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm (2020-05-14).

I detta häfte (s. 515–640) har medverkat bl.a.
Thomas Bull, justitieråd

Anna Jonsson Cornell, professor

Johan Dibb, jur.kand.

Alexander Hardenberger, doktorand

Kristina Labba, postdoktor

Christina Ramberg, professor

Göran Lysén, professor emeritus

Kjell Å Modéer, professor emeritus