Personalnotiser

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt Liselotte Rågmark att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt (2021-01-14). Hovrätten för Övre Norrland har utnämnt hovrättsfiskalen Jakob Hermansson till hovrättsassessor (2021-01-22).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt Anders Lundmark att vara rådman i Östersunds tingsrätt (2021-01-14), Andreas Gustafsson att vara patentråd i Stockholms tingsrätt (2021-01-14), Johan Sanner att vara lagman i Uddevalla tingsrätt (2021-01-21), Marie Gerrevall att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt (2021-01-21). Regeringen har anställt Anna Hagstad på en tidsbegränsad anställning som rådman i Nacka tingsrätt (2021-01-14).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits Erik Albano, Heilborns Advokatbyrå HB, Östersund, Magnus Andersson,
Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Veronica Bentzer, Advokaterna Orrenius & Wangle HB, Linköping, Anthony Bitar, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Lars Braun, JKN Advokat KB, Stockholm, Sebastian
Pettersson Brodin, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Sanna Böris,
Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Linda Clarstierna, SEGER Advokatbyrå Uppsala AB, Uppsala, Dan Eliasson, Kaiser Advokatbyrå KB, Öckerö, Mikael Ericson, Andulf Advokat AB, Stockholm, Saeed Esbati,
Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Stefan Fagerbring, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Stockholm, Åsa Fahlén, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Moa Englund Flodström, Advokatfirman Modern Juridik AB, Örebro, Josephine Gejard, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Ohan Graber-Soudry (reg. EU-advokat), Officio solicitors AB, Lund, Jessica
Grönberg, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Michaela Hamilton, FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB, Stockholm, Magnus Hjertqvist, Advokatfirman Magnus Dahlgren & Partners AB, Stockholm, Tommy Högh, Nerle Jonsson Lindeblad Advokatbyrå AB, Helsingborg, Tim Johansson, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Cornelia Joängen, Front Advokatbyrå AB, Göteborg, Vanessa Karlsson, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB, Stockholm, Sandra Kitlas, Advokatbyrån Rebecca Lagh AB, Stockholm, Miklos Kovacs Kal, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Elisabeth Leth, Appelli Advokater AB, Falun, Jenny Lindén, Advokat-

SvJT 2021 Personalnotiser

 

167

firman Delphi KB, Stockholm, Arlinda Loncari, Advokatfirman Salmi & Partners AB, Göteborg, Hanna Lundgren Magnusson, Advokatbolaget Pargéus & Karström HB, Sundsvall, Johan Sylten Malmsten, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Mathilde Matsgård, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Martina Michaelsdotter Olsson,
Advokatfirman Viktor Banke AB, Stockholm, Tim Nellfors, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, David Olander, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Johanna Permatz, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Emira
Bellajouza Pettersson, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Eric Nyblom
Pettersson, Appelli Advokater AB, Falun, Josefine Rex, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Izla Rhawi, Advokaterna Hurtig & Partners Göteborg/Trestad AB, Göteborg, Martina Rifve, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Josefin Rosenhall, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Matilda Rosenquist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Martin Rückel (reg. EU-advokat), Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Robert Tolonen Scherman, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Marcus Axelsson Sidhage, Appelli Advokater AB, Falun, Lisa
Slotte, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Per Strandbacke,
TIME DANOWSKY Advokatbyrå AB, Stockholm, Magnus Sundin, Ramberg Advokater KB, Stockholm, Beata Fahlvik Svensson, Advokatfirman Thomas Bodström AB, Stockholm, Alexander Tham, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Niklas Törnell, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Mathias Welander, Advokatfirman Thomas Bodström AB, Stockholm, Jenny
Viklund, Advokatbyrån Nywa AB, Umeå, Joakim Vinnerljung, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Carl Öberg, Advokatfirman Kristoffer Ståhl AB, Malmö (2021-01-22).

 

Universiteten
Uppsala universitet har beslutat anställa/befordra David Langlet som professor i miljörätt (2021-08-15), Uppsala universitet har beslutat befordra Katia Cejie som professor finansrätt (2021-02-01).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalnotiser SvJT 2021

168

I detta häfte (s. 85–168) har medverkat bl.a.
Erik Svensson, docent
Ulf Wallentheim, departementsråd
Joakim Zetterstedt, enhetschef
Wilhelm Stenvall, jur.kand.
Mikael Mellqvist, f.d. lagman
Samuel Holmedal, tingsfiskal