Personalnotiser

Regeringskansliet
Regeringen har anställt
Sofia Östmark att vara departementsråd i Regeringskansliet (2021-04-01).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
Thomas Edling, Samuel Rudvall, Caroline Hedvall, Johan Welander och Viktoria Thörnqvist att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2021-03-18), Nathalie Dahlén och Petter Anefur att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2021-03-18), Claes Becker att vara tekniskt råd i Svea hovrätt (2021-03-18). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Anna Thorssin till hovrättsassessor (2021-03-12), hovrättsfiskalen Peter Olivecrona till hovrättsassessor (2021-04-01), hovrättsfiskalen Maria Mirlas till hovrättsassessor (2021-04-01), hovrättsfiskalen Johanna Johansson till hovrättsassessor (2021-04-05), hovrättsfiskalen Sanna Ordenius till hovrättsassessor (2021-04-08), hovrättsfiskalen Sally Al-Najar till hovrättsassessor (2021-04-10).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
kammaråklagaren tillika seniora åklagaren Anna Bengtsson och tf. rådmannen Caroline Waering Tizioni att vara rådmän i Attunda tingsrätt (202103-11), rådmannen Sonja Ahlgren att vara rådman i Södertörns tingsrätt (202103-11), kanslichefen David Säfwe att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt (202103-18), Camilla Gensmann och Bodil Ericsson att vara rådmän i Vänersborgs tingsrätt (2021-03-18), Anders Olofsson, Erik Johansson och Pia Nilsson Taari att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2021-04-08), Magnus Wickman att vara rådman i Växjö tingsrätt (2021-04-08), Åsa Ärlebrant att vara rådman i Östersunds tingsrätt (2021-04-08), Carl Johan Andrade Hagland att vara tekniskt råd i tingsrätterna (202104-08), Gunnar Åkerlund att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2021-04-08).

SvJT 2021 Personalnotiser

371

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt
Claes Mårtensson att vara lagman i Förvaltningsrätten i Växjö (2021-03-18), Marcus Edelgård och Johan Höök att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Uppsala (2021-03-18), Anna Atanasova Andersson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping (2021-03-18).

Hyres- och arrendenänmderna
Regeringen har utnämnt
Per Lindblom att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm (2021-03-18). Regeringen har anställt Julia Nilsson på en tidsbegränsad anställning som hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall (2021-03-18).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Karin Arleskär, Advokatbyrån Thomas Bodström AB, Stockholm, Rikard
Arnör, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Metin Ataseven, Advokat
byrå LexSeven AB, Södertälje, Stefan Balazs, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Simon Bengtsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Emma Kadri Bergström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Sabina Björklund, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Linnea Björkstrand, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Ingrid
Blomqvist, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm, Johan Blomqvist, Advokat
firman Cederquist KB, Stockholm, Seher Budak, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Ida Cederborg, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Ni de Keiser, Advokatfirman Gripen AB, Stockholm, Gustav Delén, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Alicia Ehn, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Fredrik Ekfalk, PG Magnusson Advokatbyrå AB, Stockholm, Jakob Eklund, Crusner Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna Ekström, Advokatfirman Defens AB, Stockholm, Mikaela
Fredriksson, Advokaterna Abrahamsson i Norrköping AB, Norrköping,
Johanna Galfvensjö, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Sara
Gannby, Frisells Advokatbyrå AB, Lund, Pia Järvengren Gerner, Next
Advokater KB, Stockholm, Ohad Graber-Soudry, Officio solicitors AB, Lund, Rickard Grönstedt, Advokatfirman Grönstedt AB, Stockholm, Theodor
Hanson, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Peter Harrys
son, Advokatfirman DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Jonas Holm, Advokatfirman DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Claes Håkanson, Lidingö, Linda Bohlin Jacobsson, Atlas Advokater KB, Stockholm, Jenny Johansson,
Litigate Lawfirm West Advokat AB, Göteborg, Tina Kardar, Advokatfirman
Johan Rainer AB, Stockholm, Linnéa Karlsson, 7wise Advokatbyrå KB, Stockholm, Victor Sellin Karlsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Karolina Kjellberg, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma

Personalnotiser SvJT 2021

372

KB, Stockholm, Simon Kjellstrand, Olsson Lilja Advokater HB, Stockholm, Jessica Knecht, Norrlandsadvokaterna AB, Umeå, Malin Larsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Emil Lechner, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Hugo Stålbröst Lindell, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Clara Lundin, Advokatfirman NORDIA KB, Stockholm, Rebecka Kähler Maller, Advokatfirman Goddaslaw AB, Täby, Rickard Mander, Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB, Falun, Gabriel Miller, Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB, Malmö, Farzad Niroumand, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Mariélle Norbäck, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Emilia
Ohlin, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB, Göteborg, Emelie Olsson

Zulfijaj, Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Malmö, Pontus Widell

Orustfjord, JKN Advokat KB, Stockholm, Justus Pettersson, Wistrand Advo
katbyrå Göteborg KB, Göteborg, Daniel Prawitz, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, A. Prost (reg. EU-advokat), Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Lukas Rozenau, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Mattias Rättzén, Kirkland & Ellis International LLP, London, Maria Schefström, Landahl Advokatbyrå KB, Stockholm, Åsa
Sjögren, Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Angelo Skog, Advo
katfirman Cederquist KB, Stockholm, Erika Stjärnström, Foyen Advokatfirma KB, Malmö, Erik Sundqvist, Advokatfirman NORDIA KB, Stockholm, Ebba Svenburg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Matilda Söderlund,
Advokaterna WJ AB, Västerås, Cecilia Thuresson, Synch Advokat AB, Stock
holm, Gustaf Wiklund, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Victor
Åberg (reg. EU-advokat), White & Case Advokataktiebolag, Stockholm
(2021-03-12).

I detta häfte (s. 261–372) har medverkat bl.a.
Inger Österdahl,
professor
Simon Göransson, biträdande jurist

Stefan Lindskog, f.d. justitieråd

Mikael Schantli, tingsfiskal

Claes Martinson, professor

Jakob Andersson, jur.kand.

Miriam Kantor, utskottsråd

Lisa Gunnfors, kanslichef

Niklas Selberg, jur.dr

Per Sundberg, lagman