Personalnotiser

Ny lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm
Regeringen har den 22 juli 2021 utnämnt Eva-Lotta

Hedin att vara lagman i Förvaltningsrätten i
Stockholm. Eva-Lotta Hedin är sedan 2018 kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Dessförinnan var hon chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm i tre år. Hon har även haft flera chefspositioner inom Polismyndigheten och Tullverket. Foto: Lars Thun

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat
hovrättsfiskalen Ulrika Lundgren till hovrättsassessor (2021-07-01), hovrättsfiskalen Camilla Lindell till hovrättsassessor (2021-07-06), hovrättsfiskalen Anna Zilla till hovrättsassessor (2021-07-20). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Simon Hofling till hovrättsassessor (2021-09-01), hovrättsfiskalen Jörgen Engvall till hovrättsassessor (2021-09-04), hovrättsfiskalen Andreas Forssén till hovrättsassessor (2021-09-07).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
Patricia Schömer, Annelie Sjöberg och David Wahren att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2021-07-08).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
Christina Olsen Lundh att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt (2021-07-08), Linn Pantzar och Elin Awerstedt att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (2021-07-08), Ulrica Dahlberg och Fredrik van Kesbeeck att vara rådmän i Ystads tingsrätt (2021-07-08).

Brottsoffermyndigheten
Regeringen har anställt
Anders Alenskär att vara generaldirektör och chef för Brottsoffermyndigheten (2021-08-12).

Personalnotiser SvJT 2021 736

I detta häfte (s. 607–736) har medverkat bl.a.
Niklas Selberg, jur.dr

Erik Sjödin, docent

Michaela Winglycke, biträdande jurist

Torben Beck Johansson, jur.kand.

Marcus Lindkvist, jur.kand.

Stefan Lindskog, f.d. justitieråd och ordförande i Högsta domstolen

Linus Örnulf, biträdande jurist

Axel Seger, jur.kand.

Per Jonas Nordell, professor

Bo Wennström, professor emeritus

Robert Andersson, docent

Sirkku Sarenbo, docent