Personalnotiser

Ny hovrättspresident
Regeringen har den 9 september 2021 utnämnt
Agneta Ögren att vara hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland. Agneta Ögren är sedan 2008 lagman i Umeå tingsrätt och myndighetschef för Hyres- och arrendenämnden i Umeå. Dessförinnan var hon rådman i Umeå tingsrätt i cirka fem år. Hon har även varit universitetsadjunkt vid Umeå universitet och har erfarenhet av att vara särskild utredare i en statlig utredning. Foto: Tobias Liedholm

Ny chef för Säkerhetspolisen
Regeringen har den 26 augusti 2021 anställt
Charlotte von Essen att vara säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen. Charlotte von Essen har varit biträdande säkerhetspolischef sedan 2017 och var innan dess bland annat lagman vid Förvaltningsrätten i Uppsala och enhetschef och rättschef vid Justitiedepartementet, med ansvar för bland annat säkerhetspolisiära frågor, och chef för Förvaltningsrätten i Uppsala.

Foto: Säkerhetspolisen

Regeringskansliet
Regeringen har anställt
Frida Göransson som departementsråd i Regeringskansliet (2021-09-02).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
Mattias Håkansson och Monika Knutsson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2021-08-26), Petra Ebbing att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Sundsvall (2021-09-09), Anna-Sara Söderström och Johannes Gäverth att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall (2021-09-09).

Personalnotiser SvJT 2021 852

Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Christine Lindström till kammarrättsassessor (2021-09-01), kammarrättsfiskalen Angelica Hage till kammarrättsassessor (2021-09-01). Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalen Karin Tomczak till kammarrättsassessor (2021-06-04), kammarrättsfiskalen Charlotte Ljungblad till kammarrättsassessor (2021-06-25), kammarrättsfiskalen Maja Lindqvist till kammarrättsassessor (2021-07-16). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Frida Andréasson till kammarrättsassessor (2021-06-18), kammarrättsfiskalen Albert Gustavsson till kammarrättsassessor (2021-09-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
Helen Ziobro, Patricia Barrefelt och Helene Karlsson att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2021-08-26), Marianne Larsson Carlbring att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2021-08-26), Katarina Brodin att vara chefsrådman i Umeå tingsrätt (2021-09-02), Markus Tengblad att vara rådman i Uppsala tingsrätt (2021-09-09), Anna Rapphed att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (2021-09-09), Fredrik Löndahl att vara lagman i Ystads tingsrätt (2021-09-16), Linn Pantzar att vara chefsrådman i Eskilstuna tingsrätt (2021-09-16). Regeringen har anställt Erika Enlund på en tidsbegränsad anställning som rådman i Attunda tingsrätt (2021-09-09), Håkan Andersson på en tidsbegränsad anställning som rådman i Värmlands tingsrätt (2021-09-09).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Selma Alami, Publicus Advokatbyrå AB, Stockholm, Jonas Alm, Advokatfirman Hemzelius Fransson AB, Lund, Jenny Andersson, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm, Otto Andersson, Walthon Advokater AB, Stockholm, Therese Andersson, Advokatfirman Morris AB, Göteborg, Erica Arnholm
Söderberg, Advokatfirman Centra AB, Stockholm, Emina Bajrić, Advo
katfirman Modern Juridik AB, Örebro, Stina Bengtsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Markus Bernander, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Maria Birkhammar, Birkhammar Juristbyrå, Borås, Gaëlle Bjurström,
Advokatfirman Delphi i Östergötland AB, Linköping, Magnus Björkander,

Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Emilia Björksved, Advokat Lucie H
Skantz AB, Nyköping, Wiktor Brandell, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Marzena Lidström Brar, Engström & Hellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Jerker Christensen, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Oscar Claesson, Frigga Advokatbyrå AB, Borås, Zebastian Coleman, Advokatfirman HUNDRA AB, Stockholm, Katarina Düring, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Kristian Eidefeldt, Advokatfirman Eidefeldt HB, Stockholm, Fredrik Eklund, Advokatfirman Allié AB, Göte-

SvJT 2021 Personalnotiser 853 borg, Rikard Rabén Ekman, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Jonatan Elf, Advokatfirman Lindahl KB, Örebro, Jessika Roos Enkvist,
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Moa Erikols, Gro
Advokatbyrå AB, Stockholm, Kajsa Eriksson, Bright Advokat AB, Stockholm, Gustaf Erlandsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Rebecca Fallberg, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Matilda Fridh, Advokatbyrån Gulliksson AB, Lund, Johanna Fröberg,
Advokatfirman Juhlin & Partners KB, Helsingborg, Anne-Gwendolin

Geismar, Advokatbyrån Gulliksson AB, Stockholm, Louise Génetay, Advokat
firman Cederquist KB, Stockholm, Sofia Grape, ADVOKATBOLAGET i Skellefteå AB, Skellefteå, Naalamiley Gångare Grede, AG Advokat KB, Stockholm, David Gräslund, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Pontus Grönberg, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Jenny
Gustafsson, AG Advokat KB, Stockholm, Diana Haddou, Mirlex Advokat
byrå AB, Göteborg, Mikael Hagström, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Broa Hama Ali, Front Advokater AB, Göteborg, Parvana
Hekmat, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Anna Hellborg Waterlow, Advokat
firman Morris AB, Stockholm, Sebastian Hellesnes, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Lisa Hellewig, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Julia Holmberg, Holmbergs Advokatbyrå AB, Örebro, Viktor Hård af
Segerstad, AG Advokat KB, Stockholm, Emilia Häggblom, Wesslau Söderqvist
Advokatbyrå KB, Stockholm, Marit Häljebo, Tre Advokater HB, Malmö, Liz
Höglund, Advokatfirman Anders Karls AB, Borlänge, Anastasia Jansson,

Bergh & Co Advokatbyrå AB, Stockholm, Emelie Jivegård, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Johanna Johansson, Advokatbyrå Zeijersborger & Co AB, Malmö, Christian Johard, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Noémi Kádas, Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB, Stockholm, Mergim Kelmendi, Advokatfirman GUIDE AB, Stockholm, Johan Larsson, Advokatfirman Morgården AB, Stockholm, Filip Laudon,
Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB, Falun, Oliver Linge, Advokatbyrån
Choice AB, Stockholm, Gabriel Liska, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Johan Lundgren, Advokatfirman Delphi i Östergötland AB, Linköping, Sanna Lundin, Advokatbyrån Gulliksson AB, Lund, Anton
Lundmark, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Joakim

Lundqvist, Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB, Stockholm, Emma

Lundström, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Skellefteå, Henrik

Malmberg, Agnes Advokatbyrå AB, Nacka, Christoffer Malmström, Advokat
firman Delphi KB, Stockholm, Marie Mjöberg, Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB, Stockholm, Adam Mokos, Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB, Stockholm, Stephanie Moscoso Torres, AG Advokat KB, Stockholm, Magnus Mårtensson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Jennie Nilsson, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Maja
Nilsson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Ida Hellner

Ottosson, Billesholm, Thea Palmqvist, M. Lagerlöfs Advokatbyrå AB, Malmö,
Emanuel Petersson, Södra Sandby, Tobias Petersson, Amber Advokater Karlskrona KB, Karlskrona, Louise Pompe, Advokatfirman Christianson &

Personalnotiser SvJT 2021 854

Wallentin HB, Stockholm, Anna Rainer, Insulander Lindh Advokatbyrå KB, Stockholm, Josefine Rasmusson, Advokatfirman Althin HB, Stockholm, Jakob Reimhagen, Advokatbyrån Nywa AB, Umeå, Viktor Robertson, Advokatfirman Kahn Pedersen KB, Stockholm, Joel Sandin Persson, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Adam Sandström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Desirée Sjöblom, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Azra Skorupan, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Elfrida Skowronski, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Louise Sörelind, Wigge & Partners Advokat KB, Stockholm, Oskar Törngren, Melander Sundbom Advokatfirma AB, Stockholm, Samuel
Westerlund Rashidi, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm,
Martin Zeitlin, Advokatfirman MarLaw AB, Stockholm, Filip Åhsberger,
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Emil Åstradsson,

Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB, Göteborg (2021-08-24).


I detta häfte (s. 737–854) har medverkat bl.a.

Fredrik Sjövall, advokat

Adam Croon, universitetslektor

Dan Frände, professor

Claes Lernestedt, professor

Lisa Gunnfors, kanslichef

Miriam Kantor, utskottsråd

Rolf Johansson, advokat

Lena Marcusson, professor emeritus

Fredrik Sterzel, f.d. justitieråd

Viktor Steiniger Brylla, juridik- och filosofistuderande

Ylva Norling Jönsson, hovrättspresident

Ralf G Larsson, f.d. hovrättspresident

Mikael Mellqvist, f.d. lagman