Personalnotiser

Säkerhetspolisen
Regeringen har anställt
Magnus Krumlinde att vara biträdande säkerhetspolischef (2021-09-30).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
Anna Tikkanen, Marie Skåninger, Henrik Jonsson, Hanna Granberger och Kristina Dreijer att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2021-10-15), Margita Åhsberg att vara hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2021-10-15). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Linnea Hofgård till hovrättsassessor (2021-10-01), hovrättsfiskalen Niklas Ek till hovrättsassessor (2021-10-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
Stefan Johansson att vara chefsrådman i Stockholms tingsrätt (2021-10-15), Malin Nilsson att vara rådman i Linköpings tingsrätt (2021-10-15).

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt
Henrik Ibold att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Linköping (2021-10-15).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Carl Jonas Agrén, ERLEGAL Advokat KB, Stockholm, Adelina Alija,
Elison Wahlin Advokatbyrå KB, Kungsbacka, Andrea Anjou, Advokatfirman
Carler AB, Stockholm, Carmen Arroyo, Vernia Advokatbyrå AB, Stockholm, Sophia Astberg, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Henrik Aurelius,
Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Philippe Benalal,

Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Elias Berg von Linde, Vasa Advokat
byrå AB, Stockholm, Daniel Berger, Next Advokater KB, Stockholm, Jim
Blomström, Advokatfirman Åberg & Co AB, Stockholm, Michelle Brodin,

Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm, Charlotte Brunlid, Advokatfirma
DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Matilda Claussén Karlsson, Advokatfirman Delphi i Östergötland AB, Stockholm, Emelie Ejnarsson, Luterkort Advokatbyrå HB, Malmö, Emil Ekdahl Norling, Advokatbyrån Gulliksson AB, Lund, Anna Elheim Sylten, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB, Stockholm, Anders Elvingsson, Fugleberg Advokater AB, Malmö, Filippa Exelin, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Johan

SvJT 2021 Personalnotiser 937 Göransson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Beatrice Håkansson, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Jens Isakzon, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Johanna Jansson, Advokatfirman Lindahl KB, Örebro, Karin Källström, Afirm Advokat AB, Stockholm, Erik Königsson, Carlstads Advokatbyrå HB, Karlstad, Anna Maria Lagerqvist Gahm, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Linus Larsén, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Emilia Larson, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Zakarias
Lindqvist, Terra Advokat AB, Stockholm, Marcus Lindström, Roschier
Advokatbyrå AB, Stockholm, Sophia Lööf, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Mjölby, Anna Martin, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Jon Meltzer, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB, Göteborg, Gustav Moleklint, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Linköping, Amanda Monell,
Gaestadius advokater KB, Göteborg, Georg Naeslund, Advokatfirman W&Ö
HB, Stockholm, Rebecca Nilsson, Terra Advokat AB, Stockholm, Petter
Nordin, Advokatfirman Landerdahl & Partners AB, Västerås, Michaela

Nyqvist, Advokatfirman Stranding AB, Uppsala, Gabriella Nyström

Gustavsson, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Jakob Raihle, Advokat
firman Sylwan och Fenger-Krog AB, Falun, Petra Ramberg Persson, Moll & Grosskopf Advokater AB, Lund, Elin Roos, Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB, Stockholm, Johanna Runius, Advokatbyrå Zeijersborger & Co AB, Borås, Martin Rückel, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Andrea Röjmalm, Grey Advokatbyrå AB, Stockholm, Gustaf
Schüldt, Advokat Johan Schüldt AB, Stockholm, Henrik Sjögren, Walthon
Advokater AB, Stockholm, Annakarin Skogsberg, MAQS Advokatbyrå AB, Göteborg, Magnus Strömqvist, Landahl Advokatbyrå KB, Stockholm, Cornelia Sundberg, Elison Wahlin Advokatbyrå KB, Kungsbacka, Madeleine
Thörn, Norburg & Scherp Advokatbyrå AB, Stockholm, Kadri Timmusk,

Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm, Emanuel Trotzig, Stockholms
Advokatbyrå AB, Stockholm, Julia Wegelius, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Wrisemo, JKN Advokat KB, Stockholm (2021-10-01).

Personalnotiser SvJT 2021 938

I detta häfte (s. 855–938) jämte bilaga (939–1058) har medverkat bl.a.
Cecilia Ekman, jur.kand.

Caroline Taube, docent

Clarence Crafoord, advokat

Olle Nykvist, advokat

Eivind Torp, docent

Michael Bogdan, professor emeritus

Svante O. Johansson, justitieråd

Fredrik Sjövall, advokat

Mårten Nicolin, advokat