Personalnotiser

Nya justitieråd i Högsta domstolen
Regeringen har den 17 februari 2022 utnämnt Christine Lager och Jonas

Malmberg att vara justitieråd i Högsta domstolen.


    Christine Lager arbetar sedan 2014 som hov
rättslagman och avdelningschef i Svea hovrätt. Sedan 2016 är hon även chef för Patent- och marknadsöverdomstolen. Dessförinnan arbetade hon som planeringsdirektör och chef för generaldirektörens stab vid Domstolsverket. Hon har tidigare också arbetat flera år som advokat och har haft uppdrag som särskild utredare. Christine Lager tillträder som justitieråd den 29 augusti 2022.

Jonas Malmberg arbetar sedan 2012 som ordförande i Arbetsdomstolen. Dessförinnan var han professor i civilrätt vid Uppsala universitet och han har dessutom mångårig erfarenhet av arbete som forskare och sedermera professor i arbetsrätt vid Arbetslivsinstitutet. Han har därutöver haft uppdrag som särskild utredare och är författare och medförfattare till ett stort antal publikationer inom arbetsrättens område. Jonas Malmberg tillträder som justitieråd den 1 maj 2022. Foto: Carl Johan Erikson

Hovrätterna
Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat
hovrättsfiskalen Sanna Vitestam till hovrättsassessor (2022-02-01).

Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat
kammarrättsfiskalen Claudia Rojas Bustamente som kammarrättsassessor (2022-03-15).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
Louise Conradi att vara chefsrådman i Uppsala tingsrätt (2022-02-03),

Personalnotiser SvJT 2022 302

Britt-Marie Majetic Jönsson att vara rådman i Norrköpings tingsrätt (202202-10), Anna-Lena Söderström att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt (2022-02-17), Emma Sjögren att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2022-02-10), försäkrings- och processjuristen Josefin Mallmin och justitiesekreteraren Ulrika Stenström att vara rådmän i Solna tingsrätt (2022-02-10), utredningssekreteraren Ricardo Valenzuela Aragonés, kanslirådet Tove
Bodegård och kanslirådet Karolina Edlund Hermansson att vara rådmän i
Stockholms tingsrätt (2022-02-10), Björn Hansson att vara lagman i Lunds tingsrätt (2022-02-17).

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta
JD Patrik Bremdal som docent i konstitutionell rätt (2022-03-01), JD Yaffa Epstein som docent i miljörätt (2022-03-01).

I detta häfte (s. 211–302) har medverkat bl.a.
Mikael Pauli, ämnesråd

Erik Björling, jur.dr

Fanny Holm, jur.dr

Emil Wistrand Johansson, jur.kand.

Sigrid Nikka, jur.stud.

Michael Bogdan, professor emeritus

Dan Hanqvist, advokat