Personalnotiser

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
Lisa Leverström att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2022-04-13), Gustav Nyström att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2022-04-13), Chris Stattin-Larsson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (2022-04-13), Julia Nilsson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (202204-13). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Lisa Ronnle till hovrättsassessor (2022-04-19), hovrättsfiskalen Hanna Björklund till hovrättsassessor (2022-05-05). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Therese Quant till hovrättsassessor (2022-05-15).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
Maria Edwardsson att vara chefsrådman i Solna tingsrätt (2022-04-13), Mats Dahl att vara rådman i Attunda tingsrätt (2022-04-13), Erika Enlund att vara rådman i Attunda tingsrätt (2022-04-13), Josefin Hagdahl att vara rådman i Attunda tingsrätt (2022-04-13), Gabriel Lind af Hageby att vara rådman i Attunda tingsrätt (2022-04-13), Åsa Toll att vara rådman i Göteborgs tingsrätt (2022-04-13), Sara Lindman att vara rådman i Göteborgs tingsrätt (2022-04-13), Kristin Holgersson att vara rådman i Göteborgs tingsrätt (2022-04-13), Helena Bergstrand att vara rådman i Göteborgs tingsrätt (2022-04-13), Christina Borg att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2022-04-13), Malin Danielsson att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2022-04-13).

Personalnotiser SvJT 2022

614

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Maile Agerberg, Advokaterna i Väst KB, Borås, Alexandra Alouch, Advokatbyrån Sörmdal AB, Södertälje, Elin Andersson, Advokatfirman Backman & Bergström AB, Arboga, Ida Andersson, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Emma Berg, Fastighetsrätt Göteborg KB, Göteborg, Joachim Bernström,
Advokatfirman NORDIA KB, Stockholm, Annelie Blomquist, Advokataktie
bolaget Jansson & Partners, Landskrona, Frederik Carldéhn, Advokatfirman Althin HB, Stockholm, Emil Ekberg, Advokatfirman Ives AB, Landskrona, Ellinor Engström, Advokatfirman Edelhjelm AB, Stockholm, Erik Fjäll,
Advokatfirman Abersten i Hudiksvall AB, Hudiksvall, Mattias Forsberg,

Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Jacob Giesecke, Roschier
Advokatbyrå AB, Stockholm, Valter Gran, Ström Advokatbyrå KB, Stockholm, Andreas Hallbeck, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Nathalie Hedén, Advokaterna A4 KB, Lidköping, Sara Heikfolk, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Elisabet Heimer, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Charlotte Helsing, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå Väst HB, Göteborg, Anna Hildingsson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Lukas Holmberg, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Malin Hurtig, MAQS Advokatbyrå AB, Göteborg, Ingemar Jeanlo, Juristfirman Winblad & Jeanlo AB, Västervik, Ann-Sofie Järpmyr, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Martina Kallenberg, Juristbyrån Martina Kallenberg AB, Vellinge, Elias Karlsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Mikael Linton-Wahlgren, Advokatfirman Lindmark Welinder AB, Lund, Felicia Lundgren, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Amanda
Lundmark, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Anna

Therése Melén, Nerle Jonsson Lindeblad Advokatbyrå AB, Helsingborg,
Katja Melkemichel, Advokatbyrå LexSeven AB, Södertälje, Alen Mizimovic,
Hansson Grönvall Alnemark HGA Advokatbyrå AB, Stockholm, Alma

Muftic, Advokathuset Actus AB, Örebro, Azar Nikbakht, Kallus Advokatbyrå
AB, Stockholm, Petter Norberg, Fastighetsrätt Göteborg KB, Göteborg, Erik
Nylander, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Sara Li

Olovsson, Sara Li Olovsson AB, Enskede, Pourab Paul, Clifford Chance
LLP, London, Nelly Rasmussen Sjöstedt, AdvokatFirman Kronan HB, Kalmar, Fredrik Rudén, Endsjö Advokatfirma AB, Stockholm, Harry
Schüssler, Particip Aktiebolag, Uppsala, Jian Shafie, Advokatfirman Helios
AB, Stockholm, Erik Sollenberg, Bokwall Rislund Advokatbyrå KB, Stockholm, Louise Sundström, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Beatrice Suomela, Osborne Clarke Advokatfirma AB, Stockholm, Jeanette
Swedén, Advokaterna i Väst KB, Borås, Thommy Södergård Åkesson, Endsjö
Advokatfirma AB, Stockholm, Khaled Talayhan, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Jennifer Terry, Skierfe Advokatfirma KB, Stockholm, Anton Walfridsson, Fredersen Advokatbyrå AB, Malmö, Lucas
Wiberg, Advokathuset Actus AB, Västerås, Erik Vikström, Advokatfirman
Lindahl KB, Uppsala, Isidor Vistedt, Advokatfirman Viktor Banke AB, Stockholm, Hanna Vult von Steyern, MAQS Advokatbyrå KB, Malmö, Henrik

SvJT 2022 Personalnotiser

615

Wållgren, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Bijan Yousefi,
Advokatfirman Två Lejon KB, Stockholm, Thorbjörn Öström, Advokatbyrån
Bratt Feinsilber Harling AB, Stockholm (2022-04-21).

Personalnotiser SvJT 2022

616

I detta häfte (s. 419–616) har medverkat bl.a.
Anders Eka, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen

Johnny Herre, justitieråd

Hanna Hallonsten, justitiesekreterare

Petter Asp, justitieråd

Petra Lundh, riksåklagare

Ghita Hadding Wiberg, advokat

Catharina Månsson, hovrättsråd

Gustaf Almkvist, jur.dr

Anders Perklev, hovrättspresident

Cecilia Andgren, justitiesekreterare

Svante O. Johansson, justitieråd

Kristin Normann, høyesterettsdommer

Juha Häyhä, justitieråd i Finland

Christer Danielsson, advokat

Christina Ramberg, professor

Mads Bryde Andersen, professor

Henrik Jonsson, justitiesekreterare

Thomas Bull, justitieråd

Helena Jäderblom, justitieråd

Gudmund Toijer, justitieråd

Christine Lager, hovrättslagman

Jens Edvin A. Skoghøy, høyesterettsdommer

Dag Mattsson, justitieråd

Stefan Lindskog, f.d. justitieråd

Johan Munck, f.d. justitieråd

Sofia Sternberg, bibliotekarie