Personalnotiser

 

 

 

 

Ny riksåklagare
Regeringen har den 29 februari 2024 anställt Katarina Johansson Welin som riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Katarina Johansson Welin har varit vice riksåklagare på Åklagarmyndigheten sedan augusti 2019 och utsågs till vikarierande riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten från den 1 september 2023. Katarina Johansson Welin har före det haft flera befattningar på olika orter inom myndigheten, bland annat som överåklagare och områdeschef för Åklagarområde Stockholm.

 

Foto: Per Groth

 

Ny lagman i Stockholms tingsrätt
Regeringen har den 27 mars 2024 utnämnt Göran
Lundahl till lagman i Stockholms tingsrätt. Göran Lundahl är sedan 2021 lagman i Göteborgs tingsrätt. Närmast dessförinnan var han lagman i Lunds tingsrätt. Han har mångårig erfarenhet av chefskap i domstol. Han har även arbetat på Socialdepartementet och haft ett flertal uppdrag som särskild utredare och expert i statliga utredningar.

 

 

Foto: Christian Andler

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt Ulrika Persson att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2024-02-29). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Simon Nesterud till hovrättsassessor (2023-06-01). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Emma Lövgren till hovrättsassessor (2024-04-12). Regeringen har anställt Cindy Costéus och Sara Boklund till tidsbegränsade anställningar som hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2024-04-04).

 

Personalnotiser SvJT 2024

374

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt Patricia Schömer att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (2024-04-04).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt Hans Göran Åhgren och Ulrika Moberg att vara rådmän i Falu tingsrätt (2024-03-14),
Karin Sandahl att vara chefsrådman i Solna tingsrätt (2024-03-14),
Fredrik Ottensten Egefalk och Helena Hillman att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2024-04-04), Daniel Gustavsson och Daniel Gillgren att vara rådmän i Uppsala tingsrätt (2024-04-04), Basmal Pethrosson att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2024-04-04).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt Cecilia Hanö att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö (2024-02-29).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt Johanna Ekbäck att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Jönköping (2023-04-04).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Kimia Alemtar, Foyen Advokatfirma KB, Malmö, Maryam Arfaoui, Olsson Lilja Advokater AB, Stockholm, Nila Azizi, Prio Advokatbyrå AB, Stockholm, Oliver Bengtsar Sellner, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Johanna Berggren Permatz, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm,
Hilde Björkqvist, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm, Erik Bogegård, Norburg & Scherp Advokatbyrå AB, Stockholm, Elias Bulale Qodah, Advokatfirman Viktor Banke AB, Stockholm, Linda Critchley, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå, Martin Cronsoie, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, John Dagnevik, Advokat Daniel Möller AB, Kalmar, Petter Dahl, C J Advokatbyrå AB, Stockholm, Helena Dahlberg, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm, Ingrid Ek, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Nora El
Massry, Advokatfirman Defens AB, Stockholm, Robin Eliasson, Werks Advokater AB, Göteborg, Lisa Emanuelsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Thomas Ennefors, Advokatbyrån Tuhkanen AB, Haparanda, Catrin Enoksson, Advokaterna Ståhlnacke & Co HB, Helsingborg, Maria Eriksson, Willerius Advokatbyrå AB, Sundsvall, Julia
Fermbäck, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Maximilian
Freire Zetterström, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Oskar

SvJT 2024 Personalnotiser 375 Fröberg, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Homan Gerami, AG Advokat KB, Stockholm, Simon Gille-Johnson, Real Advokatbyrå Aktiebolag, Stockholm, Akadia Hawsho Poli, Advokatbyrån Omnia AB, Södertälje, Cajsa Helin Hollstrand, Stahre Persson Advokatbyrå AB, Stockholm,
Jonas Hämälä, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB, Stockholm,
Mimi Hörnmo, Advokatfirman Lindahl KB, Örebro, Marika Lampers
Espmark, Advokatfirman Morgården AB, Stockholm, Louise Ljöstad, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Adam
Loewenstein, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Elias Sundin, Norburg & Scherp Advokatbyrå AB, Stockholm, Hanna Marberg, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Anna Marthins, Chouette advokatbyrå AB, Stockholm, Bruno Neumann, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Amanda
Nilsson, Real Advokatbyrå Aktiebolag, Stockholm, Sara Nilsson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Isac Nyman, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Adam Olofsson, Advokatgruppen i Malmö AB, Malmö, Semir Omerbasic, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Niklas
Sandell, Advokatbyrån Gulliksson AB, Stockholm, Dione Shabo, Real Advokatbyrå Aktiebolag, Stockholm, Love Sjögren, Advokater i Norr AB, Kiruna, Tor Stenestad, Wåhlin Advokater AB, Stockholm, Anna Svensson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Carl Svensson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Jenny Tolander, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm,
Johanna Wigfeldt, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Anne
Wijkman, Brick Advokat AB, Stockholm, Linn Wredström, Time Danowsky Advokatbyrå AB, Stockholm, Daniel Öhvall, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm (2024-03-14).

 

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta JD Johanna Chamberlain och JD Oskar Mossberg som docenter i civilrätt (2024-03-05), JD Yana Litins'ka som docent i medicinsk rätt (2024-03-05).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalnotiser SvJT 2024

376

I detta häfte (s. 287–376) har medverkat bl.a.
Martin Brinnen, jur.kand.
Charles He, jur.kand.
Marianne Rødvei Aagaard, docent
Åke Frändberg, professor emeritus
Michael Bogdan, professor emeritus