Covid-19

Häfte 10 av SvJT 2020 är ett temanummer som handlar bl.a. om olika konstitutionella perspektiv på den under året pågående coronapandemin. I denna del innehåller häftet bidrag från den rättsvetenskapliga diskussionen i Sverige och andra nordiska länder. Häftet innehåller också bl.a. en artikel om epidemier och ersättning, som tar sin utgångspunkt i coronapandemin.