Domstolslivet förr

Genom åren har minnen av juristutbildning, domarutbildning och livet i domstol i övrigt skildrats i Svensk Juristtidning. Nedan finns några texter som kan visa vad som är olikt - och vad som är likt - hur är det i dag.