En effektiv brottsbekämpning?

Under sommaren 2020 har debatterats vilka åtgärder som behövs — och vilka som är lämpliga — för att effektivt lagföra personer som gjort sig skyldiga till brott, särskilt grova sådana som skett i anslutning till organiserad kriminalitet. Bl.a. följande artiklar med anslutning till temat finns i SvJT:s arkiv: