Häringesymposierna

SvJT och Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet arrangerade ett symposium om lagberedningsprocessen - "från ax till limpa" - den 15 och 16 oktober 2019 i Stockholm. Symposiet kan sägas vara ett slags uppföljare till de s.k. Häringesymposierna om Lagrådet respektive kommittéväsendet, som arrangerades av SvJT 2008 och 2011.

Två sammanfattande artiklar baserade på nämnda symposier kan nås via länkarna i denna ruta. Se därutöver övriga artiklar i SvJT 2009 häfte nr 2 och SvJT 2011 häfte nr 8 (vilka nås via arkivet här på hemsidan).

Texter från 2019 års symposium kommer att publiceras i SvJT.