Krig och fred

Utöver Ehrenkronas text om aggressionsbrottet (Aggressionsbrottet — ett brott i tiden | SvJT) finns det en rad artiklar på temat krig och fred i SvJT:s arkiv. Se t.ex. följande länkar.