Skadestånd på grund av överträdelse av regeringsformen?

Frågan om enskilda ska ha möjlighet att få skadestånd från staten på grund av överträdelse av regeringsformens rättighetsregler har diskuterats flitigt under en längre tid. Två färska avgöranden från Högsta domstolen (domar den 23 april 2014 i målen T 5516-12 och T 5628-12) öppnar upp för en sådan tillämpning. För tidigare diskussion i Svensk Juristtidning, se bland annat: