Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande ordinarie ledamöter och assessorer i hovrätterna åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet (det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, angives inom parentes efter varje namn).
    I Svea hovrätt: hovrättsråden G. Olin (strafflagskommissionen), friherre H. Nordenskjöld (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten), V. Petrén (resereglementskommittén), A. Beskow (statssekreterare), G. Grefberg (chef för justitiedepartementets lagavdelning), G. Lindstedt (militieombudsman), B. Wieselgren (skifteslagstiftningen), S. Dahlqvist och P. Cederschiöld (förordnade revisionssekreterare), H. Wikander (sjölagskommittén), R. Eklund (obligationsrättskommittén), G. Bendz (gruvlagstiftningskommittén), A. Lindhagen (lagberedningen), E. Geijer (särskild instansordning för avlöningsmål) och W. Aschan (vägsakkunniga), samt assessorerna A. Afzelius (ledamot av lagbyrån i justitiedepartementet), E. Kellberg (jordabalkssakkunniga), Ph. Aastrup (lappkommittén) och N. von Steyern (processkommissionen). Assessorerna G. Holmberg, R. Lundbergh, O. Montelius, H. Forssman, H. Leijon, E. Drangel,
    G. Ramstedt, Th. Sjöfors, G. Siljeström och O. Hæggström äro t. f. revisionssekreterare.
    I Göta hovrätt: hovrättsråden K. J. Ekman (prästlöneregleringskommittén), H. Hjertén (patentlagstiftningskommittén), W. Linder (extra föredragande i ecklesiastikdepartementet), S. Lawski (konkurslagstiftningen) och I. Björklund (t. f. revisionssekreterare) samt assessorerna H. Waller (beskattningssakkunniga), A. Sandström (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten) och K. Levinson (byråchef för lagärenden i finansdepartementet). Assessorerna E. Hj. Bergendal och J. Smith äro t. f. revisionssekreterare.
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden M. Ehrenborg (förordnad revisionssekreterare) och T. Hummerhielm (t. f. revisionssekreterare) samt assessorerna S. Ekberg (jordkommissionen) och J. Alsén (sjölagskommittén). Assessorerna P. Gamstorp, C. A. Brycker, Åo. Hartelius och A. V. Rundqvist äro t. f. revisionssekreterare.

 

    Tjänstlediga häradshövdingar. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta på grund av offentligt uppdrag längre tjänstledighet (det uppdrag på grund varav tjänstledighet åtnjutes, angives inom parentes efter varje namn).
    I Svea hovrätt: H. Rogberg (led. av riksd. I kammare), C. E. Bengtsson, K. Högstedt och H. Hamilton (vattenrättsdomare) samt S. Ridderstad och N. Quennerstedt (adjungerade ledamöter i hovrätten).
    I Göta hovrätt: A. Åkerman (led. av I kammaren), C. Th. af Ekenstam (led. av II kammaren), H. von Sydow (vattenrättsdomare) och O. Bergfeldt (adjungerad i hovrätten).
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: J. Linders (fattigvårdslagstiftnings-

NOTISER. 53kommittén), A. Östergren (jordabalkssakkunniga) och F. Ahlgren (adjungerad i hovrätten).