Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Västmanlands västra: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Olof Wallin, Köping.
    Björkekinds, Östkinds m. fl.: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. S. Nyrén, Norrköping.
    Östra härads: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Utöver stadgat arvode, fri bostad med värme, lyse och städning. För tingsmyndig härjämte någon kontant ersättning. Adr. häradsh. K. Westholm, Hvetlanda.
    Frosta och Eslöv: andre notarieplatsen att tillträdas senast d. 1 maj 1922. Adr. häradsh. Carl Ursell, Eslöv.
    Själevads och Arnäs: förste notarieplatsen fr. o. m. d. 1 april 1922. Fri bostad i tingshuset. Adr. häradsh. A. Hult, Örnsköldsvik.
    Vartofta och Frökinds: andre notarieplatsen fr. o. m. d. 1 april 1922. Adr. häradsh. Axel Johansson, Falköping.
    Jämtlands östra: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Domarförordnande kan påräknas i 3 à 4 månader i följd. Adr. häradsh. A. T. Larsson, Östersund.
    Nordmarks: andre notarieplatsen att tillträdas under mars månad. Adr. häradsh. B. Wijkmark, Billingsfors.

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och urval av rättsfall.

NOTISER. 149    Skånings m. fl.: Häradsh. G. Kronlund, Skara, har anmält, att tillfälle finnes för tingsmyndig jurist att erhålla förordnande under sommaren ävensom juni- och septembersammanträdena.
    Östra Göinge: andre notarieplatsen att tillträdas d. 1 juni 1922. Adr. domhavanden, Broby.
    Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds: andre notarieplatsen att tillträdas i början av maj 1922. Fri bostad i tingshuset. Adr. häradsh. Carl Åstrand. Linköping.