Hovrätterna. K. M:t har d. 31 mars 1922 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn därst. Erik Martin Kellberg.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 24 mars 1922 beviljat häradshövdingen i Sollentuna och Färentuna härads domsaga Knut Dahlberg avsked från häradshövdingämbetet.

 

    Förslag till häradshövdingämbeten. På förslag till nedannämnda lediga häradshövdingämbeten har Svea hovrätt d. 10 mars 1922 uppfört:
    i Västra Hälsinglands domsaga vice häradshövdingarna L. A. O. de Verdier och J. M. Larson i nu nämnd ordning;
    i Västmanlands södra domsaga vice häradshövdingarna S. Bellinder, C. E.G. Lagergren och B. R. Zetterstrand i nu nämnd ordning. Vice häradshövdingen Lagergren har emellertid sedermera återkallat sin ansökning.
    Göta hovrätt har d. 4 april 1922 på förslag till lediga häradshövdingämbetet i Hallands läns mellersta domsaga uppfört vice häradshövdingarna S Bellinder, K. J. L. Fagerlin och C. E. G. Lagergren i nu nämnd ordning.

 

    Jordkommissionen. K. M:t har d. 8 maj 1922 till ordförande i jordkommissionen förordnat borgmästaren i Stockholm Carl Lindhagen.

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Nora: andre notarieplatsen fr. o. m. d. 15 juni. Adr. häradsh. Carl Berglund, Nora stad.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: andre notarieplatsen fr. o. m. d. 1 juli. Adr. häradsh. W. Zethelius, Lidköping.
    Ångermanlands västra: förste notarieplatsen fr. o. m. d. 1 aug. 1922. Fribostad med värme och lyse. Andre notarieplatsen att genast tillträdas. Extraersättning enl. överenskommelse. Adr. häradsh. Axel Nyrén, Sollefteå.
    Gästriklands östra: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 jan. 1923. Helst tingsmeriterad. Adr. domhavanden, Gävle.
    Norra Hälsinglands: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Fri bostad med värme och lyse. Adr. häradsh. N. Wihlborg, Hudiksvall.
    Björkekinds, Östkinds, Bråbo och Memmings: förste notarieplatsen fr. o. m. d. 1 okt. 1922. Adr. häradsh. S. Nyrén, Norrköping.
    Bollnäs: andre notarieplatsen att tillträdas genast. Fri bostad, eldning och städning. Adr. häradsh. Gustaf Gröning, Bollnäs.
    Gudhems och Kåkinds: andre notarieplatsen fr. o. m. d. 15 juni. Adr. häradsh. Oscar Nyman, Skövde.

 

Svensk Juristtidning 1922. 15