Vägkommissionen. K. M:t har d. 5 okt. 1922 uppdragit åt t. f. revisionssekreteraren T. Sjöfors att till 1922 års utgång biträda vägkommissionen vid dess utredning ang. det enskilda vägväsendet på landet samt i städer och stadsliknande samhällen.

 

    1922 års krigslagstiftningssakkunniga. K. M:t har d. 27 okt. 1922 förordnat assessorn i Svea hovrätt, jur. dr F. Sterzel att fr. o. m. d. 1 nov. 1922 tills vidare biträda de sakkunniga vid deras utredning ang. omarbetning av gällande strafflag för krigsmakten. (Jfr Sv. J. T. 1922 s. 357.)

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Kinds och Redvägs: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. domhavanden, Ulricehamn.
    Nätra och Nordingrå: notarie, hälst tingsmeriterad förste notarie. Adr. häradsh. G. A. Skotte, Örnsköldsvik.
    Östersysslets: förste och andre notarieplatsen lediga fr. o. m. d. 1 jan. 1923. Adr. häradsh. J. von Knorring, Kristinehamn.
    Bollnäs: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 jan. 1923. Fri bostad i tingshuset med värme och städning. Adr. häradsh. Gustaf Gröning, Bollnäs.
    Norra Hälsinglands: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 jan. 1923. Fri bostad i tingshuset. Adr. häradsh. Nils Wihlborg, Hudiksvall.

 

    Juridiska examina vårterminen 1922. Juris licentiatexamen har d. 26/5 1922 vid Lunds universitet avlagts av Ragnar Sven Daniel Bergendal, f. i Lund 7/8 90, mogenhetsex. därst. 27/5 08, jur. kand. ex. därst. 13. För jurisdoktorsgrad disputerade B. d. 27/5 22 på grund av en avhandling med titel »Aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden enligt svensk rätt». Promoverades till juris doktor 31/5 22.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1922 avlagts
vid Uppsala universitetden 31 jan. 1922 av:
    Hans Pontus Odelmark, östg., f. i Sthm 18/4 00, studentex. i Västervik 21/5 18. — John David Fredrik af Sandeberg, västg, f. i Vänersborg 6/1 84, studentex. därst. 28/5 03. — Karl Gustaf Ivar Gosselman, sörml., f. 5/12 88, studentex. i Nyköping 16/6 08, fil. kand. ex. 30/5 13; 
den 7 mars 1922 av:
    Sven Anton Hilding Hallström, sörml . f. i Sala 5/12 93, studentex. i Västerås 12/6 12. — Kurt Karl Anton Funkqvist, västm.-dala, f. i Romfartuna förs., Västm. 1. 27/10 98, studentex. i Västerås 21/5 15. — Helge Emanuel Thomsen, norrl., f. i Brunflo förs., Jämtl. 1. 2/2 97, studentex. i Östersund 27/5 15;
den 10 april 1922 av:
    Carl Herman Detlof Harry Hector, sthm., f. i Sthm 17/2 98, studentex. därst. 2/6 16. — Åke Svante Knutsson Natt och Dag, göteb., f. i Uddevalla 6/2 99, studentex. därst. 5/6 17. — Cyril Enar Gustav Lindblom, värml., f. i Nyedsförs., Värml. l., 9/5 00, studentex. i Karlstad 18/5 17;
den 30 maj 1922 av:
    Stig Anders Vilhelm Furster, östg., f. i Norrköping 18/7 99, studentex därst. 6/6 17. — Anders Teodor Ålander, östg., f. i Vimmerby 16/3 90, studentex. i Linköping 16/6 09, fil. ämbetsex. 16/9 12 och fil. licentiatex. 15/9 19. Johan Alfred Christian Fahlcrantz, västm.-dala, f. i Nyköping 14/11 98, studentex. därst. 8/6 17. — Erik Åke Edvardsson, västm.-dala, f. i Västerås 11/297, studentex. därst. 16/5 16. — Ellinor Frida Carola Carleman, smål., f. i Visseltofta förs., Kristianst. 1. 20/10 99, studentex. i Göteborg 9/6 17. — Sven Gustaf Ragnar Cederblad, smål., f. i Almundsryds förs., Kronob. 1. 30/5 88, studentex. i Växjö 1/6 08. — Per Einar Elsin, göteb., f. i Göteborg 27/1 97, studentex. därst. 27/5 16. — Tore Eneroth, göteb., f. i Göteborg 23/10 98, studentex. därst. 30/5 17. — Nils Daniel Lindberg, göteb., f. i Göteborg 10/12 97, studentex. därst. 27/5 16. — Johannes Georg Dellborg, göteb., f. i Göteborg

416 NOTISER.27/6 97, studentex. därst. 30/5 17. — Jarl Anders Birger Lindeberg, kalm., f. i Angerums förs., Blekinge 1. 21/10 01, studentex. i Västervik 24/5 19. —Ragnar Wilhelm Kihlgren, värml., f. i Östmarks förs., Värml. l. 10/11 99, studentex. i Vänersborg 29/5 16. — Karl Sigurd Hedensjö, norrl., f. i Skellefteå 7/10 98, studentex. i Umeå 30/5 16. — Jean Paul Hilding Möller, norrl., f. i Borrby förs., Krist. l. 9/5 96, studentex. i Ystad 10/6 15. — Erik Einar Nylander, uppl., f. i Rasbo förs., Upps. 1. 1/5 93, studentex. i Uppsala 22/5 15;
vid Lunds universitet den 10 april 1922 av:
    Albert Henrik Wilhelm Dufberg, mlm, f. i Oxie förs., Malm. 1. 5/4 92, studentex. i Malmö 31 /5 11. — Per Thorsten Gider, smål., f. i Almundsryds förs., Kronob. 1. 1/10 96, studentex. i Hälsingborg 3/6 15;
den 31 maj 1922 av:
    Carl Erik Ahlgren, hb., f. i Simrishamn 14/8 00, studentex. i Hälsingborg 28/5 18. — Helge Einar Anderberg, yst., f. i S. Åby förs., Malm. 1. 30/7 99, studentex. i Lund 26/5 17, fil. kand. ex. därst. 27/3 20. — Carl Birger Bengtsson, hb., f. i Landskrona 20/3 99, studentex. därst. 4/6 17. — Fredrik Jakob Peter Blomgren, mlm., f. i Bunge förs, Gottl. 1. 16/10 57, studentex. i Lund 13/5 07. — Lars Erik Hård af Segerstad, smål, f. i Södra Sandsjö förs., Kronob. 1. 5/6 99, studentex. i Växjö 8/5 16. — Osborn Johan Alexander Losman, gb., f. i Göteborg 27/9 96, studentex. därst. 29/5 15, fil. kand. ex. i Lund 28/10 20. — Joel Laurin, hb., f. i Kropps förs., Malm. 1. 6/2 99, studentex. i Hälsingborg 30/5 17. — Richard Herman Laurin, mlm., f. i Malmö 11/12 96, studentex. därst. 13/5 13. — Gustaf Adolf Paulson, hb., f. i Välluvs förs., Malm. 1. 6/11 94, studentex. i Hälsingborg 26/5 13. — Sven Axel Rönnqvist, mlm., f. i Lund 22/8 00, studentex. i Malmö 7/6 18. — Alvar Robert Martin Thorburn, göteb., f. i Göteborg 30/6 94, studentex. därst. 5/11 14;
vid Stockholms högskola den 31 jan. 1922 av:
    Sven H. H. N:son Björkholm, f. i Uppsala 24/8 99, studentex. i Sthm 11/5 17.Sven Gustaf Malmstedt, f. i Sthm 8/8 97, studentex. därst. 10/5 15;
den 8 april 1922 av:
    Nils Alfred Ragnar Angeberg, f. i Vinköl förs., Skarab. 1. 11/1 95, studentex. i Skara 7/6 15. — Hans Anders Gustaf Daug, f. i Göteborg 2/12 94, studentex. i Sthm 9/5 13. — Carl Johan Eldblom, f. i Gävle 4/1 92, studentex. i Sthm 19/5 11. — Constantin Wilhelm Harald Fallenius, f. i Sthm 15/12 99, studentex. därst. 14/5 17. — Erik Fristedt, f. i Karlstad 1/7 99, studentex. därst. 18/5 17. — Erik Ludvig Gezelius, f. i Västerås 18/2 95, studentex. därst. 21/5 15. — Per I. P:son Hedener, f. i V. Sallerups förs., Malmöh. 1. 14/11 95, studentex. i Lund 8/6 14. — Harry Georg Holmström, f. i Sthm 27/5 92, studentex. därst. 15/5 12. — Frans Harald Morssing, f. i Sthm 9/5 91, studentex. därst. 17/5 09. Carl Pontus Gustaf von Plomgren, f. i Sthm 26/3 98, studentex därst. 11/516. — Sven Gösta Ludvig Quensel, f. i Sthm 1/12 96, studentex. därst. 10/5 15. Nils Gudmund Welinder, f. i Malmö 20/11 98, studentex. i Sthm 10/5 17. — Einar Olof Raoul Werner, f. i Sollefteå 13/9 99, studentex. i Sthm 15/5 18;
den 29 maj 1922 av:
    Bertil Albertsson Fallenius, f. i Sthm 22/4 00, studentex. därst. 14/5 18. — John Fredrik Jahn, f. i Lindesberg 24/9 00, studentex. i Västerås 21/5 18. — Henrik Jansson, f. i Kopparbergs förs., Kopp. 1. 16/1 99, studentex. i Falun 30/5 17. — Harry Mauritz Emanuel Lindberg, f. i Göteborg 20/9 94, studentex. därst. 11/12 12. — Stig Håkan Nilsson, f. i Skara 28/2 99, studentex. därst. 5/6 18. — Johan Axel Erland Nordenfalk. f. i Sthm 12/11 97, studentex. därst. 10/5 15. — Bror Axel Folke Per Rosengren, f. i Sthm 6/7 99, studentex. därst. l6/5 17. — Josef Ludvig Wisén, f. i Sthm 8/2 98, studentex. därst. 11/5 16.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 19, vid Lunds universitet av 13 och vid Stockholms högskola av 23 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Uppsala universitet av 6, vid Lunds universitet av 5 och vid Stockholms högskola av 11 personer.