Tjänstlediga häradshövdingar. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta på grund av offentligt uppdrag längre tjänstledighet (det uppdrag på grund varav tjänstledighet åtnjutes, angives inom parentes efter varje namn).
    I Svea hovrätt: C. E. Bengtsson, greve H. Hamilton och N. Quennerstedt (vattenrättsdomare) samt S. Ridderstad (adjungerad ledamot i hovrätten).
    I Göta hovrätt: A. Åkerman (statsråd), H. von Sydow (vattenrättsdomare) och C. H. G. Cederschiöld (adjungerad ledamot i hovrätten).
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: J. Linders (fattigvårdslagstiftningskommittén).
    Härutöver komma under riksdagstiden ledamöterna av riksdagens första kammare H. Rogberg, K. G. Th. Borell och B. Petrén samt ledamoten av andra kammaren C. Th. af Ekenstam att åtnjuta för utövande av uppdraget såsom riksdagsman erforderlig ledighet.

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Följande vice häradshövdingar under Svea hovrätt uppehålla för närvarande häradshövdingämbetet i nedan nämnda domsagor, nämligen L. Almqvist i Västra Hälsinglands doms. (ämb. vakant), F. Brandt i Jämtlands västra doms. (hhvd. adj. i hovr.), E. Forsblad i Västmanlands södra doms. (ämb. vakant), B. Jacobson i Torneå doms. (hhvd. tjl. för sjukdom), K. Jancke i Medelpads östra doms. (hhvd. vattenrättsdomare), O. Karlsson i Västernärkes doms. (hhvd. vattenrättsdomare), S. Luterkort i Södra Roslags doms. (ämb. vakant) och A. Söderberg i Kalix doms. (hhvd. vattenrättsdomare). Vice häradshövdingarna H. Forsberg,
    B. Zetterstrand och G. Åberg äro t. f. revisionssekreterare samt F. Appelberg, E. Björkman och R. Seldén vattenrättssekreterare, G. Alvin åtnjuter tjl. på grund av sjukdom.
    Följande vice häradshövdingar under Göta hovrätt uppehålla häradshövdingämbeten: C. E. Lagergren i Nordals m. fl. härads doms. (hhvd. vattenrättsdomare), C. Lundmarker i Askims m. fl. härads doms. (jämte ordinarie hhvd.), G. A. Ottosson i Kinda och Ydre härads doms. (hhvd. adj. i hovr.) och Hj. Torell i Hallands läns södra doms. (hhvd. statsråd). Vice häradshövdingarna S. Odéen och C. A. Norelius äro t. f. revisionssekreterare; S. Bellinder, J. Larson och A. Arbman adj. i hovr. H. Wullt är vattenrättssekreterare.
    Av vice häradshövdingarna under hovrätten över Skåne och Blekinge uppehåller C. Ehrenborg häradshövdingämbetet i Södra Åsbo och Bjäre doms.(hhvd. kommittéuppdrag) och J. Molt i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads doms.; K. Fagerlin är t. f. revisionssekreterare; P. Hansson och Herman Wickström äro adjungerade i hovrätten.

 

    Biträdande domare. Svea hovrätt har till biträdande domare förordnat: i Södra Roslags domsaga e. o. not. H. Fagerström 1/1—31/1 1922 och e. o. not. C. P. Ossbahr 1/2—31/12 1922; i Södertörns domsaga e. o. not. A. M. Åström 1/1—31/1 1922 och e. o. not. H. J. O. Löwenberg 1/2—31/12 1922; i Oppunda och Villåttinge härads domsaga e. o. not. Edlund 1/1—31/12 1922; i Falu domsaga e. o. not. G. Eksell 1/1—31/12 1922; i Ovansiljans domsaga e. o. not. E. G. Young 15/1—15/6 1922 och i Västerbottens norra domsaga e o. not. T. Andersson 1/1—31/12 1922.

80 NOTISER.    Göta hovrätt har till biträdande domare för tiden 1/1—30/6 1922 förordnat: i Askims m. fl. härads domsaga e. o. not. Gunnar Malmros och i Tveta, Vista och Mo härads domsaga e. o. not. Sven Sandwall.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har till biträdande domare i Frosta och Eslövs domsaga förordnat v. häradshövdingen E. Hernlund.