Utredning angående jordförhållandena i Kopparbergs län. K. M:t, som d. 27 juli 1923 beslutat att låta verkställa den utredning angående jordförhållandena i Kopparbergs län, vartill innevarande års riksdag beviljat anslag (se Sv. J. T. häft. 4 sid. 269), har förordnat justitierådet Anshelm Berglöf till ledare av utredningen samt e. o. hovrättsassessorn Karl Gustaf Hjärne och distriktslantmätaren Werner Nordenstedt att fr. o. m. d. 11 aug. 1923 tillsvidare biträda justitierådet Berglöf vid uppdragets utförande.